Index >> Případové studie

HWg-CS58: Monitoring VKV FM vysílačů pomocí Poseidon2


Czech version


English version

Případová studie ukazuje příklad vzdáleného dohledu několika FM VKV vysílačů pro několik radiostanic v v Chebu a okolí (Česká republika). Pro dlouhodobé sledování kvality vysílání na všech cestách šíření signálu byla použita jednotka Poseidon2 4002.

Společnost RTV Cheb, k. s. provozuje v Chebu a okolí několik FM VKV vysílačů pro různá komerční i veřejnoprávní rádia na různých stanoviších a několika frekvencích. Při výpadku pouze jednoho z vysílačů se stávalo, že technická podpora zjistila problém až po několika hodinách.

Pro dlouhodobé sledování kvality vysílání na všech cestách šíření signálu je použit Poseidon2 4002.Výpadek VKV signálu detekuje speciální měřící FM přijímač, jehož výstup je připojen do DI vstupu jednotky Poseidon2. Výsledkem je detekce i krátkodobých výpadků signálu a možnost rychlé reakce technické podpory.

Co hlídáme
 • Výpadek vysílání na kterémkoliv z vysílačů FM signálu.
 • Kvalitu signálu měříme na několika místech.
 • Do budoucna lze přidat další lokality, kde hlídáme vypadky signálu.
 • Pro každý vysílač detekuje přítomnost nosné a přítomnost modulace (detekce ticha).
Přínosy řešení
 • Generuje alarmový telefonát přes VoIP rozhranní.
 • Centrální dohled svavu vysílaní v PRTG software
 • Data lze odesílat na internetový portál (např. SensDesk.com)
  • Lze připojit jakýkoli software od třetích stran
   SNMP, Modbus/TCP, XML (HTTP), reporting přes E-mail

 

K výpadkům vysílání docházelo z důvodu technických problémů na jednotlivých vysílačích. Nejčastěji kvůli výpadkům elektřiny, díky mrazu který poškodil anténní trasy nebo prostě proto, že někdo odpojil špatný konektor. Největší problémy ale působily krátké výpadky konektivity na 10 až 30 sekund.

Díky anténnímu systému lze v tomto konkrétním případě naladit všechny čtyři frekvence v jednom místě, kde se nacházejí přijímače. Čtyři monitorovací VKV FM přijímače dohledují každý jeden vysílač. Každý měřící přijímač je vybaven dvěma relé výstupy.
První relé výstup měřícího přijímače je ovládán squelčem (squelč = umlčovač šumu) a detekuje tedy přítomnost nosné. Pokud nosná není ve vstupním signálu přítomná,  sepne relé výstup.
Druhý výstup detekuje přítomnost modulace. Pokud není podobu cca 5 sekund dostupná modulace (funguje jako tedy detekce ticha) sepne druhý relé výstup..

Technický popis

Celkem jsou tedy monitorovány 4 frekvence a na každé se monitoruje přítomnost nosné a přítomnost modulace (audio signálu). Výstupem detekčního systému je celkem 8 relé výstupů. Stav těchto 8 relé výstupů sleduje Poseidon2 4002. Měřící přijímače jsou umístěny cca 20 km od vysílače v údolí tak aby systém zaznamenal i případný pokles výkonu FM vysílačů.

Jako anténa je použit dipól, umístěný mimo rack na fotografii. Vše je nastaveno na zpoždění vyhlášení poplachu 2 sekundy.

Při výskytu poruchy na některém ze 4 vysílačů odešle dohledová jednotka Poseidon2 e-mail na dva pracovníky technické podpory. Zároveň odešle SNMP trap do monitoring systému PRTG.

Specialitou je generování alarmového telefonátu. Poseidon2 umí prozvonit nastavené telefonní číslo pomocí SMS GW, ale zákazníkovi toto řešení nevyhovovalo. Potřeboval rozlišovat číslo, na které systém volal, podle vysílače, který vypadl.  Poseidon2 v současné době nepodporuje protokol SIP.

Při detekci výpadku tak Poseidon2 4002 zároveň spíná relé  výstup, ke kterému je připojen telefonní SIP adaptér od firmy Linksys PAP2T. Ten potom automaticky volá na předem uložené telefonní číslo přes VoIP. Linksys PAP2T je zaregistrován k SIP poskytovateli telefonních služeb.

Výhodou použití HWg-SMS-GW by kromě notifikace pomocí SMS bylo také volání nezávisle na internetové konektivitě.


Spam protection. How many is five times six?

Nejaký dotaz?
   
Jméno: 
Firma: 
Email: 
Telefon: 
Zeme: 

Výhodou je také použití portálu Sensdesk.com, do kterého je připojena jednotka Poseidon2 4002. Díky tomu lze z mobilní aplikace v telefonu, nebo odkudkoliv z internetu kdykoliv prověřit stav vysílačů při přijetí alarmu. Ocenili jsme to v hlavně na začátku implementace, než jsme náš velký dohledový systém PRTG dostali do  podobného stavu.

Celý systém i s měřícími přijímači je připojen na záložní zdroj napájení a pomocí Poseidon2 a relé na 230 V je hlídána i přítomnost napájení pro UPS. Dále je pomocí Poseidon2 4002 hlídána teplota v racku a v místnosti.

V budoucnu předpokládáme rozšíření systému o dohled vysílačů na dalších vzdálených lokalitách. Díky popsané IP struktuře to nebude žádný problém, prostě přidáme další přijímače a jednotky Poseidon2 na dalších stanovištích.


 

Použité produkty

 


 

Klíčová slova

FM vysílač, dohled FM vysílačů, monitoring nosné, monitoring detekce ticha, VoIP signalizace, Poseidon2 monitoring

 

Související produkty