op5 System plně kompatibilní

Ověřili jsme fungování našich produktů v dalším SNMP software. Op5 Monitor je softwarový produkt pro dohled a správu sítě založené na projektu Open Source Nagios. Op5 Monitor zobrazuje stav, zdraví a výkonnosti monitorované IT sítě. Op5 vizualizuje a řeší problémy IT prostředí a shromažďuje informace od hardwaru, softwaru, virtuálních službách nebo službách na bázi cloudu.