100A (30A) DC Current probe 1W-UNI

100A (30A) DC Current probe 1W-UNI je senzor, sestávající z proudového bočníku s převodníkem, určený pro měření stejnosměrného proudu až 100A (30A). Proudový bočník je do měřeného okruhu připojen přímo (přerušuje ho). Stejnosměrný proud je měřen v obou směrech.

1-Wire UNI výstup senzoru lze připojit k zařízením řad Poseidon2 a Ares. Spolu s jedním z těchto zařízení může senzor 100A (30A) DC Current probe 1W-UNI sloužit jako systém včasného varování pro případ přetížení přívodu proudu nebo změny směru toku proudu (nabíjení/vybíjení).

Senzor je vhodný pro sledování příkonu na 12V / 24V nebo 48V stejnosměrného napájení, což umožňuje jeho široké využití, například pro sledování nabíjení akumulátorů nebo sledování spotřeby v telekomunikačních aplikacích.

Základní vlastnosti: 
 • Proudový rozsah 0-100A DC (0-30A DC); Rozlišení zobrazované jednotky 0,1A; Přesnost měření 2%
 • Odpor bočníku/úbytek při 100A (100A verze): 0,6mOhm/60mV; při 30A (30A verze): 2mOhm/60mV
 • Sběrnice 1-Wire UNI je galvanicky oddělena od měřené jednotky
 • Měřené napětí max. 60V
 • Délka přívodního vodiče mezi bočníkem a převodníkem 1m
 • Napájení ze sběrnice (1-Wire UNI), max. 2 senzory na aktivní port
 • Rozhraní 1-Wire UNI (2x RJ11 pro zapojení do série)
 • Lze připojit k zařízením řad Poseidon2 (LAN) or Ares (GSM)
 • Konvertor je určen pro vnitřní instalaci
Typické aplikace: 

Se zařízeními řady Poseidon2 nebo Ares je tento senzor vhodný k přímému monitorování přetížení nebo změn toku stejnosměrného proudu např.:

 • ve velkých UPS,
 • v telekomunikačních zařízeních,
 • na železnici
 • apod.

Horizontal menu

100A DC Current probe 1W-UNI connection scheme

 • Měřící bočník se připojuje do cesty kladnému nebo zápornému pólu sledovaného napájení, lze jej na vodič připojit libovolně.
 • Pól "+" na převodníku určuje kladnější napětí (zdroj napájení, apod). Převodník měří kladné hodnoty vždy od kladného k zápornému. Proud tekoucí opačně vyhodnotí jako záporný (nabíjení baterie "+",  vybíjení "-").
 • K 1-Wire UNI převodníku se proudový bočník připojuje dvoužilovým vodičem o délce 1m. Tuto délku nelze měnit.
 • Měřící bočník a 1-Wire UNI převodník na jsou pro větší přesnost vzájemně přizpůsobeny a nelze je libovolně zaměňovat.