No name

Standalone Monitoring produkty mohou fungovat s portálem nebo zcela samostatně. Zařízení přímo odesílají emaily, lze je připojit přes SNMP do NMS (Network Monitoring Systém). Produkty jsou víceúčelové, jejich konfigurace je složitější a připojení do portálu (HWg-cloud nebo SensDesk) je jen jedna z funkcí. Připojení zařízení do portálu nijak neomezuje odesílání alarmů ze zařízení a ostatní standalone funkce.

Environment, building equipment, industrial sites and ITsystems, as well as utilities, need to monitor their environment and operational conditions reliably and efficiently. An overview of selected variables such as temperature, pressure, dew point, lighting level, air quality, machine operation or vibration, provide a comprehensive picture of the state of the equipment and enable the operator to respond appropriately.

ANCHOR
 • Dokument popisuje změny nastavení pracovních rozsahů čidel v aplikaci SensDesk.com. Nově je možné všechna nastavení provádět v nastavení senzoru portálu SensDesk.com. Stávající zákazníci zvyklí na rozdílné nastavení rozsahů v Sensdesku a v zařízení se o svá nastavení a funkce bát nemusí, funkcionalita zůstává zachována.
 • S příchodem nové verze portálu SensDesk.com (SensDesk 2.0) dochází k úpravám XML formátu pro získání serializovaných dat z uživatelských účtů. Doposud bylo možné získat data na adrese YOUR_ACCOUNT.sensdesk.com/values.xml bez přihlášení, což již nyní není možné.
 • TCP setup je nyní ve ve výchozí konfiguraci zakázán. Změna výchozí konfigurace porušuje naši snahu o zachování zpětné kompatibilityfirmware a funkcí . Tato změna nepředstavuje pro 99% zákazníků žádný problém. Upgradujete-li stávající zařízení, změna neovlivní stávající nastavení a projeví se jen pokud uvedete zařízení do tovární (výchozí) konfigurace. A pochopitelně se týká rovněž nově vyrobených kusů. Poslední verzi firmware s touto změnou můžete stahovat ZDE .
 • Pro zvýšení zabezpečení svých zařízení mění firma HW group výchozí konfiguraci svých jednotek Poseidon2 a Damocles2 vypnutím funkce TCP setup. Tato změna nepředstavuje pro 99% zákazníků žádný problém, ale zvýšení zabezpečení je v současné době velmi důležité a proto k němu HW group přistoupila i přes porušení zpětné kompatibility konfigurace. Upgradujete-li stávající zařízení, změna neovlivní stávající nastavení a projeví se jen pokud uvedete zařízení do tovární (výchozí) konfigurace. A...
 • Pro zvýšení zabezpečení svých zařízení mění firma HW group výchozí konfiguraci svých jednotek Poseidon2 a Damocles2 vypnutím funkce TCP setup. Tato změna nepředstavuje pro 99% zákazníků žádný problém, ale zvýšení zabezpečení je v současné době velmi důležité a proto k němu HW group přistoupila i přes porušení zpětné kompatibility konfigurace. Upgradujete-li stávající zařízení, změna neovlivní stávající nastavení a projeví se jen pokud uvedete zařízení do tovární (výchozí) konfigurace. A...
 • Protokol SNMP byl původně vyvinutý pro dohled počítačových sítí a technologií které se na síti nacházejí. Všechna ethernetová zařízení z produkce HW group protokol SNMP podporují a nyní ho podporuje i SensDesk. Díky tomu lze po SNMP získávat hodnoty i ze zařízení s rozhraním GSM, LTE nebo Narrowband (NB-IoT). Všechny hodnoty jsou navíc poskytované prostřednictvím unifikované MIB a není tak nutné implementovat různé MIB pro jednotlivé druhy zařízení.
 • Základní informace o zpracování osobních údajů
 • STE2 r2 je druhou hardwarovu verzí oblíbeného WEB/ SNMP teploměru STE2. Verze STE 2 (STE r2) je distribuována od února 2020. Nyní podporuje až 5 1-Wire + 1Wire UNI senzorů!
 • Víte, že když se vám zařízení Ares odpojí od portálu SensDesk není potřeba vaše fyzická přítmonost ? Stačí do zařízení poslat sms příkazy, které si ukážeme níže. Znáte všechny příkazy díky kterým můžete zařízení ovládat? Více informací můžete najít v manuálu k zařízení, strana 30 a 31: https://www.hw-group.com/download/HWg-Ares_MAN_cz.pdf .
 • Co vlastně je portál SensDesk? Pro snadnější pochopení jak pracovat s portálem SensDesk níže naleznete přehled všech: Aplikačních poznámek SensDesk řešení Znalostních článků YouTube videa
 • Zabezpečení budov a kontrola přístupů
 • Řešení ukazuje výhody přístupového systému s centrálním managementem a různými metodami autorizace přístupu a alarmy.
 • Zabbix je velmi zajímavý a známý open source software pro dohled IT infrastruktury.
 • Portál Sensdesk umožňuje uživatelům získat seznam všech aktuálních hodnot ve formátu XML, což výrazně usnadňuje strojové čtení a implementaci monitorovacích zařízení firmy HW group do nadřazených systémů zákazníka.
 • Je nám potěšením představit naši novou generaci - WLD2! V porovnání s původním WLD podporuje WLD2 až 4 nezávislé snímací kabely a díky WiFi připojení může být detektor úniku vody WLD2 nainstalován na těžko přístupných místech. WLD2 lze připojit k portálu SensDesk pomocí protokolu HWg-Push a ke standardním monitorovacím systémům díky podpoře SNMP a SNMP Trap. Další infomrace o tomto novém produktu naleznete z de .
 • Abychom vám poskytli bližší pohled na to, jak některá z našich zařízení fungují, připravili jsme novou sérii video manuálů. V tomto videu prozkoumáme podrobněji zařízení WLD2 .
 • WLD2 je WiFi /ethernet detektor zaplavení s podporou WWW, SNMP a PoE, určený pro detekci zaplavení pomocí záplavových detekčních kabelů. Zaplavení lze detekovat pomocí opletených nasákavých záplavových kabelů umožňující odhalit únik vody či například rosení klimatizačního vedení i z velmi malého množství kapaliny (nepotřebuje hladinu vody) a tak zabránit škodám dříve, než se vytvoří kritické množství vody, etylenglykolu nebo jiné vodivé kapaliny. Detektor je schopen indikovat nejen zaplavení,...
 • Detekční kabel pro detekci zaplavení v délce 50m. Je určený pro jednotky HWg-WLD a HWg-WLD Relay a umožňuje detekci již velmi malého množství kapaliny (vody, etylenu nebo další vodivé kapaliny) díky hedvábnému opletení sajícímu vodu. Kapiláry vzniklé mezi jednotlivými vlákny hedvábí sají vodu a rychle ji vedou k detekčním vodičům. Detekce probíhá změnou elektrického odporu. Kabely lze řadit za sebe či prokládat propojovacími vodiči.
 • Detekční kabel pro detekci zaplavení v délce 2m. Je určený pro jednotky HWg-WLD a HWg-WLD Relay a umožňuje detekci již velmi malého množství kapaliny (vody, etylenu nebo další vodivé kapaliny) díky hedvábnému opletení sajícímu vodu. Kapiláry vzniklé mezi jednotlivými vlákny hedvábí sají vodu a rychle ji vedou k detekčním vodičům. Detekce probíhá změnou elektrického odporu. Kabely lze řadit za sebe či prokládat propojovacími vodiči.
 • Detekční kabel pro detekci zaplavení v délce 50m doplněný o 2metry propojovacího kabelu. Je určený pro jednotky HWg-WLD a HWg-WLD Relay a umožňuje detekci již velmi malého množství kapaliny (vody, etylenu nebo další vodivé kapaliny) díky hedvábnému opletení sajícímu vodu. Kapiláry vzniklé mezi jednotlivými vlákny hedvábí sají vodu a rychle ji vedou k detekčním vodičům. Detekce probíhá změnou elektrického odporu. Kabely lze řadit za sebe či prokládat propojovacími vodiči.
 • Detekční kabel pro detekci zaplavení v délce 2m doplněný o 2metry protpojovacího kabelu. Je určený pro jednotky HWg-WLD a HWg-WLD Relay a umožňuje detekci již velmi malého množství kapaliny (vody, etylenu nebo další vodivé kapaliny) díky hedvábnému opletení sajícímu vodu. Kapiláry vzniklé mezi jednotlivými vlákny hedvábí sají vodu a rychle ji vedou k detekčním vodičům. Detekce probíhá změnou elektrického odporu. Kabely lze řadit za sebe či prokládat propojovacími vodiči.
 • Detekční kabel pro detekci zaplavení v délce 10m doplněný o 2metry protpojovacího kabelu. Je určený pro jednotky HWg-WLD a HWg-WLD Relay a umožňuje detekci již velmi malého množství kapaliny (vody, etylenu nebo další vodivé kapaliny) díky hedvábnému opletení sajícímu vodu. Kapiláry vzniklé mezi jednotlivými vlákny hedvábí sají vodu a rychle ji vedou k detekčním vodičům. Detekce probíhá změnou elektrického odporu. Kabely lze řadit za sebe či prokládat propojovacími vodiči.
 • Detekční kabel pro detekci zaplavení v délce 10m. Je určený pro jednotky HWg-WLD a HWg-WLD Relay a umožňuje detekci již velmi malého množství kapaliny (vody, etylenu nebo další vodivé kapaliny) díky hedvábnému opletení sajícímu vodu. Kapiláry vzniklé mezi jednotlivými vlákny hedvábí sají vodu a rychle ji vedou k detekčním vodičům. Detekce probíhá změnou elektrického odporu. Kabely lze řadit za sebe či prokládat propojovacími vodiči.
 • Prodlužovací, nedetekční WLD kabel 5m
 • 2m kabel pro připojení WLD sensing kabelu do zeleného WLD zone vstupu na zařízení. Tento připojovací kabel obsahuje terminátor pro ukončení WLD sensing kabelu. Tento připojovací kabel nedetekuje zaplavení vodou , ale potřebujete ho pro připojení speciálního konektoru na WLD kabelu do zeleného konektoru na zařízeních se vstupem pro WLD detekční zónu. Tento připojovací kabel lze snadno přestříhnout a prodloužit pomocí obyčeného 2-drátového kabelu. Dodržte celkovou maximální délku WLD zóny (60 /...
 • V Sensdesku jsou jednotlivé stavy senzorů a zařízení barevně odlišeny a disponují ikonou symbolizující jejich stav. Toto členění provází uživatele po celém SensDesku.
 • Vstupy a výstupy průmyslové prostředí
 • Sběrnice M-BUS je navržena jako low-consumtion a z toho důvodu umožňuje ptát se zařízení na různé hodnoty různými dotazy. V principu jde o to, že některé měřiče vydají na "základní dotaz" (Basic) pouze hodnoty o celkové spotřebě a pro zobrazení hodnot o okamžité spotřebě, průtocích a pod je třeba použít jiný typ dotazu (REQ_UD1, SND_UD a jiné). Pro tento účel umožňuje HWg-PWR přidat jeden měřič se shodnou sekundární adresou a k aktivaci těchto rozšířených možností dotazů slouží skrytá volba.
 • Víte, že můžete pomocí SMS příkazů ovládat jednotku dálkově? Viz níže se můžete podívat na příklad použití.
 • Virtuální výstupy v jednotkách Poseidon2 a Damocles2 umožňují v zařízení používání výstupů z jiných jednotek Poseidon2 a Damocles2 (Box2Box). De facto se jedná o obdobu stávajícího režimu, který fungoval pomocí SNMP trapů, pouze v případě Virtuálních výstupů probíhá komunikace spolehlivějším protokolem TCP/IP, je opakovaná (provádí se každých 60s), zabezpečená a lze na ni aplikovat všechny funkce, podmínky a vlastnosti jako na fyzické výstupy.
 • V tomto videu si ukážeme jak připojit zařízení SD založené na síti LAN k bezplatnému portálu www.HWg-cloud.com . MIGRACE ZAŘÍZENÍ je proces, při kterém můžete migrovat vzdálená zařízení z jednoho portálu na druhý. V této ukázce je zařízení migrováno z portálu HWg-cloud.com na portál www.SensDesk.com (placená služba). V současné době výrobce HW group poskytuje dvě různé portálové služby pro centrální správu zařízení přes cloud: www.SensDesk.com (placená služba) www.HWg-cloud.com (bezplatná...
 • Rádi bychom vám připomněli naše široké portfolio senzorů a detektorů, které můžete připojit k našim monitorovacím produktům. Potřebujete senzor něčeho jiného? support [at] hwg [dot] cz (Kontaktujte nás) . HW group nabízí stovky přesných senzorů a detektorů pro každou aplikaci. U všech našich výrobků provádíme několik úrovní testování kvality a přesnosti, abychom měli jistotu, že se na naše údaje můžete spolehnout. Podívejte se na některé z našich nejoblíbenějších senzorů a detektorů, které máme...
 • SS14 je inteligentní otřesový detektor s nastavením citlivosti, obsahuje i magnetický kontakt k detekci otevření. Používá se k ochraně vestavěného vybavení, oken, schránek nebo jakéhokoli prostoru, kde je třeba detekovat vibrace a otřesy způsobené pokusy o násilné vniknutí. Zařízení je vybavené odděleným druhým kontaktem běžně zavřeným.
 • Únik vody je nejčastější příčinou poškození technologií a je pravděpodobnější, že k němu dojde přibližně 7krát častěji,než při požáru. Díky našemu WLD2, vás detekční kabel upozorní na možnou havárii a včasná reakce vám tak ušetří stovky tisíc korun. Během prvních sekund získáte zprávu o prvních kapkách či obdržíte telefonní hovor, který může vytáčet 4 různá telefonní čísla či odesílat SMS zprávy. Také můžete být upozorněni e-mailem, který lze odeslat na 4 různé příjemce. WLD2 může upozornit...
 • Všechny v současné době schválené vakcíny Covid-19 jsou obzvláště citlivé na teplotní výkyvy, je tedy třeba je neustále udržovat hluboko pod bodem mrazu, a tak je velmi důležité mít spolehlivý monitorovací systém. Mnoho společností v mnoha zemích nyní řeší stejný problém a my máme řešení, které může být vhodné právě pro váš projekt. Ares 12 GPRS / LTE v kombinaci se senzorem Temp 1Wire Pt1000, pomůže udržet vakcíny na ideální teplotě. Jakmile teploty překročí jejich bezpečnostní rezervy,...
 • Kvalitní systém řízení oprávnění a přístupu k datům je poslední dobou stále důležitějším požadavkem při nasazování jakéhokoliv systému, a to nejen kvůli ochranně dat, ale také pro přehlednější práci s portálem. V SensDesku k tomu slouží dva prvky. Uživatelské role, které určují, na jaké operace má daný uživatel právo a pak Permission groups, které určují, ke kterým datům má uživatel přístup.
 • USB kabel pro zapojení zařízení HWg-Ares do PC
 • Cenově efektivní nepřerušitelný zdroj napájení pro malá zařízení, napájená z 12V resp. 5V adaptérů. Kompatibilní se všemi zařízeními HW group.
 • Back-Up power supply lite je zálohovaný zdroj napájení pro zařízení s napájením 12V. Kromě stabilního výstupního napětí 12V až 1,5A poskytuje díky vestavěnému reléovému kontaktu informaci o výpadku vnějšího napájení.
 • Přesunuto na 10.-13. května Vážení zákazníci, S radostí Vám chceme oznámit, že HW group bude mít letos stánek na veletrhu ISE 2022 v Barceloně. Akce se koná 1-4 února 2022 ve Fira Barcelona Gran Via. Zveme Vás, abyste se k nám připojili a navštívili nás na našem stánku 5Q806.
 • A typical application of the PortStore and PortStore2 devices is storing a CDR/SMDR from PBX serial port, which can be then accesed over intranet or Internet network. You can also store tarification (call accounting) data to the PBX using the RS-232 interface.
 • Alarmové zprávy v zařízeních HW group mají svoji dlouhou historii a jejich podoba odpovídá požadavkům uživatelů z doby vzniku HW group, kdy většina zákazníků patřila do skupiny IT odborníků s jejich specifickým pohledem na věc. A stejnou filozofii měl historicky i portál SensDesk. Doba však již pokročila a je třeba umožnit uživatelům vytvoření uživatelsky přívětivých zpráv, ze kterých bude jednoznačně poznat co a kde je špatně. Pro zachování zákaznické kompatibility se proto na portál SensDesk...
 • Senzor teploty pro velmi nízké teploty s převodníkem na RS-485 v krabici pro montáž na zeď. Senzor je určen pro připojení k jednotce Poseidon2 4002 , ze které může být i napájen (max.4 senzory. pro připojení více senzorů použijte externí adaptér nebo rozbočovat S-HUB ).
 • Senzor teploty -50 až +200 °C s přesným platinovým senzorem PT100 na kabelu s převodníkem na RS-485 v krabici pro montáž na zeď. Teplotní čidlo je osazeno v nerezovém trnu, na 2m kabelu a je součástí dodávky. Senzor je určen pro připojení k jednotce Poseidon2 4002 , ze které může být i napájen (max.4 senzory. pro připojení více senzorů použijte externí adaptér nebo rozbočovat S-HUB ).
 • Odolné průmyslové provedení teplotního čidla -30°C až +70°C (IP65, montáž na zeď). Platinové teplotní čidlo Pt100 je osazeno ve špičce stonku (trnu). Naměřená teplota je posílána přímo ve °C jednoduchým textovým protokolem. Senzor je určen pro připojení k jednotce Poseidon2 4002 , ze které může být i napájen (max.4 senzory. pro připojení více senzorů použijte externí adaptér nebo rozbočovat S-HUB ).
 • An IP65 protected box for wall mounting, containing RS-485 converter (Temp-485-Pt100 „Head“ version). Pt100 sensor not included. new model: http://hw-group.us/cs/senzor/temp-485-pt100-cable3
 • Teplotní čidlo pro vnitřní použití na sběrnici RS-485 (komunikace na velké vzdálenosti) s jednoduchým komunikačním protokolem. Čidlo může být využito samostatně, nebo být připojeno do zařízení Poseidon2 a sdílet teplotu po SNMP, WEBu nebo XML.
 • Teplotní venkovní senzor (-50°C až +125°C) - vodotěsná sonda (IP67), nerezová ocel 17241 s PVC kabelem 3m, 1-Wire konektor RJ11.
 • Digitální čidlo teploty pro vnitřní a vnější použití pro rozsah -30°C až +60°C (-22°F až +140°F) - speciální verze pro měření teploty v lednicích a mrazácích s rozhraním 1-Wire. Čidlo je určeno pro připojení do zařízení Poseidon , Ares a HWg-STE . Měřící prvek v nerezové oceli může být použit ve farmacii i potravinářství. Kabel pro montáž do lednice, plochý kabel lze protáhnout těsněním dveří a lednici není třeba vrtat.
 • Teplotní senzor (-10°C k +80°C) navržený pro montáž do 19" rackové skříně. Jednoduchý digitální teplotní senzor pro vnitřní prostředí, může být řetězen za sebou, komunikuje přes sběrnici 1-Wire. Temp-1Wire je navržený pro užití s jednotkami Poseidon , Ares a HWg-STE . Komunikuje po sběrnici 1-Wire, kde má každé čidlo své unikátní sériové číslo. Senzory jsou určeny pro připojení k produktům HW group. Senzory lze zapojovat paralelně pomocí jednotek T-Box, nebo je řetězit za sebou. Některé senzory...
 • Senzor teploty s kovovou stopkou z nerezové ocely o půměru 5,7mm s krytím IP67 určený pro všeobecné použití. Dodává se v délkách 1m / 3m / 10m a umožňuje řetězení pomocí jednotek T-Box. Temp-1Wire je určen k připojení do jednotek Poseidon , Ares a HWg-STE .
 • Teplotní senzor (-10°C až +80°C) s kalibračním certifikátem - měřeno ve 3 bodech (-5°C, 25°C a 78°C). Senzor je na kabelu dlouhém 3 metry s 1-Wire konektorem RJ11, senzor je uzavřen v bílém obalu se žlutou značkou.
 • Teplotní senzor nízkých teplot s Pt100 čidlem a 1-Wire UNI výstupem. Obsahuje teplotní čidlo Pt100 (-190 až 150°C. PTFE kabel 2m, Pt100/B) a převodník na 1-Wire UNI (Converter 2xPt100 1W-UNI). Lze připojit druhé externí čidlo teploty Pt100 nebo Pt1000.
 • Teplotní senzor na bázi Pt-100 s výstupem 1-Wire UNI. Obsahuje sondu Pt-100 probe (-50°C až 200°C, Pt100/A, 2m silikonového kabelu) a konvertor 1-Wire UNI (převadeč 2xPt100 1W-UNI). Druhá sonda Pt-100 nebo Pt-1000 může být připojena.
 • Temp Home box je senzor teploty pro vnitřní použití. RJ11 (1-Wire) rozhraní, senzor je kompatibilní se všemi produkty HW group pro monitoring. Senzor teploty v malé elegantní plastové krabičce, je vhodný pro montáž na zeď, strop, nebo volně na stůl. S ohledem na velikost a hmotnost krabičky je možná instalace s pomocí oboustranné lepící pásky bez potřeby vrtání. Kabel RJ11 o délce 3m je součástí balení.
 • Tento senzor je speciálně navržen pro extrémně nízké teploty -200 °C až 160 °C. Temp 1Wire Pt1000 frost nabízí vysokou přesnost v širokém rozsahu teplot, dlouhou životnost a krytí IP67.
 • Teplotní senzor Temp 1Wire Pt1000 je vhodnou volbou pro průmyslové použití. Nabízí vysokou přesnost ve velkém rozsahu teplot, dlouhou životnost a krytí IP67. Rozsah teplot: od -50 °C do 200 °C (dostupná je i verze Frost pro teplotní rozpětí -200 °C – 160 °C)
 • Naši přátelé z Norska - Emcom , znovu představovali naše zařízení. Tentokrát byli na inspirativní výstavě IoT Gathering Partner .
 • STE2 je jednoduché zařízení s podporou SNMP, určené pro sledování teploty a vlhkosti z externích senzorů s možností připojení k internetu prostřednictvím sítě Ethernet nebo WiFi. Revize 2 pod názvem STE2 r2 přichází s novými funkcemi. První kusy monitorovací WiFi a ethernetové ústředny STE2 od HW group spatřily světlo světa před více než 4 lety. Prodaných 13 000 kusů dokazuje, že našla své místo na trhu a stoupající poptávka pak potřebu udržet ji moderní a technicky na výši. STE2 r2 nepřináší...
 • STE2 r2 může připojit až 5 senzorů pomocí 1-Wire a 1-Wire UNI a až dva detektory přes digitální vstupy pro kontakty. Pro konfiguraci má STE2 r2 vestavěný webový server . Zařízení lze sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk , v kombinaci s mobilní aplikací SensDesk Mobile . Zařízení je dodáváno s bezplatnou aplikací HWg-PDMS pro tvorbu grafů a export dat do MS Excel . STE2 r2 je zařízení s podporou SNMP , určené pro sledování teploty a vlhkosti z externích senzorů s...
 • Monitoring produkty jsou nyní zařazeny ve dvou nových kategoriích: Produkty Standalone Monitoring Produkty IoT Monitoring
 • Optimalizace spotřeby elektrické energie s využitím zařízení HWg-PWR.
 • Nastavení vlastních pohledů a grafů, vytváření skupin zařízení i vlastních grafů dat ze senzorů. To jsou základní funkce portálu SensDesk. Nový portál přidává řadu funkcí pro administraci rozsáhlých monitorovacích aplikací a senzorových sítí. Zároveň unifikuje komunikaci a ovládání všech zařízení HW group, včetně jejich vzájemné komunikace. SensDesk poskytuje také podporu připojení do dohledových aplikací.
 • SensDesk od HW group není jen portál nebo jen cloud, ale především je to jednotící centrum měření a ovládání produktů HW group. Všechny informace o portálu SensDesk se dozvíte v našem článku .
 • Spider je aktivní převodník mezi sběrnicemi RS-485 a 1-Wire bus . Čtyři vstupní čidla (kontakty nebo 1-Wire bus) připojuje k Poseidon2 4002 po sběrnici RS-485 . Jednotky Spider lze řetězit za sebou. Usnadňuje propojení většího počtu čidel na větší vzdálenost při RS-485 páteři. Vhodné pro aplikace v místnostech a rozlehlejších prostorách.
 • HW group je česká dynamická technologická společnost, zaměřená na vývoj, výrobu a distribuci řešení vzdáleného dohledu a ovládání, která odpovídají nejnovějším požadavkům průmyslového použití. Příklady oblastí použití našich řešení IT dohled prostředí (teplota, vlhkost, napájení, kontakty, atd.) Datová centra (přístup do rozvaděčů, dohled technologií, atd.) Průmyslové aplikace (sklady, farmaceutický průmysl, potravinářství, atd.) Bezpečností aplikace (IP kamerové systémy, nahrazení sériových...
 • SNMP v3 je nyní podporován ve všech jednotkách Poseidon2 a Damocles2. Jedná se o velkou změnu, která přináší mnoho výhod a zlepšení. Následující text vysvětlí všechny výhody SNMP v3 a jeho použití v zařízeních Poseidon2. Stále častěji je však nasazován rovněž pro dohled prostředí v němž tyto prvky pracují a to zejména díky možnosti sledovat teplotu, vlhkost a jiné veličiny ve stejném dohledovém software jako jiné provozní parametry systému. Protokol SNMP byl původně navržen jako extrémně...
 • Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) slouží k výměně základních systémových informací pomocí krátkých paketů, posílaných přes UDP/IP.
 • Zákazník provozuje síť desítek maloobchodů. Náklady spojené s provozem obchodů včetně spotřeboy energií hradí mateřská společnost. Vzhledem ke vzrůstajícím cenám komodit a energií se zákazník rozhodl hledat cesty, jak náklady na spotřebu energie snížit.
 • SMS-GW3 LTE je brána pro odesílání poplachových SMS po síti LAN. Připojte SMS-GW3 LTE k vašemu účtu na portálu SensDesk.com a můžete odesílat poplachové SMS. Lze také použít jako SMS bránu pro HWg-Trigger a HWg-DCD2 . Odesílejte alarmové SMS z ostatních zařízení a software HW group pomocí jedné brány a jedné SIM karty. Každé zařízení může odeslat poplachovou zprávu na jiná telefonní čísla. Nepotřebuje žádný software , funguje po LAN na úrovni Box-2-Box a také lze připojit přes LTE .
 • HWg-SMS-GW3 je brána pro odesílání poplachových SMS po síti LAN. Odesílejte alarmové SMS z ostatních produktů a software HW group pomocí jedné brány a jedné SIM karty. Nepotřebuje žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box.
 • Je naším potěšením s vámi sdílet, že HW group se zúčastní akce Smart Week of IoT, která bude probíhat v týdnu od 20. do 23. dubna. Bude to týden plný inspirativních digitálních setkání o nejdůležitějších tématech dnešního IoT.
 • Vážení zákazníci, Více než 30 námi vyráběných typů zařízení lze připojit k online portálu, www.SensDesk.com který byl původně jediným portálem. Jak již bylo oznámeno v předchozích newsletterech, společnost HW group s.r.o změnila politiku portálu www.SensDesk.com a www.HWg-cloud.com služeb. Od 30.11.2021 nebude možné nadále bezplatně využívat SensDesk.com
 • Sepnutí výstupu pomocí podmínky ze SensDesku je vrcholem vzájemné spolupráce a komunikace více zařízení mezi sebou (režim M2M), protože umožňuje spolupráci nejen mezi zařízeními stejné rodiny, ale mezi zařízeními různých druhů, které jinak nemají společný komunikační protokol, než je HWg-PUSH, tedy protokol pro komunikaci s portálem SensDesk. Více informací se dočtete v této aplikační poznámce .
 • Sepnutí výstupu pomocí podmínky ze SensDesku je vrcholem vzájemné spolupráce a komunikace více zařízení mezi sebou (režim M2M), protože umožňuje spolupráci nejen mezi zařízeními stejné rodiny, ale mezi zařízeními různých druhů, které jinak nemají společný komunikační protokol, než je HWg-PUSH, tedy protokol pro komunikaci s portálem SensDesk.
 • Galvanicky oddělený senzor pro měření stejnosměrného proudu 4 až 20 mA SS s výstupem 1Wire-UNI (RJ11). Je určen pro připojení průmyslových senzorů se standardizovaným výstupem 4-20mA (dvoudrátové, napájené z proudové smyčky) k monitorovacím ústřednám Poseidon 2 a Ares díky čemuž je možné přenést měřenou hodnotu přes LAN či GSM do internetu. Senzor je vybavem možností 8bodové kalibrační tabulky (křivky) a samozřejmostí je též možnost přenastavit měřenou veličinu a rozsah dle potřeby taky aby...
 • Čidlo pro měření a vzdálený dohled napájecího napětí 110/230V ST. Výstupem je hodnota ve [V].
 • Galvanicky oddělený senzor pro měření stejnosměrného proudu 0 až 20 mA SS, výstup 1Wire-UNI (RJ11). Je určen například pro měření proudu z proudového transformátoru, ale zejména pro připojení průmyslových senzorů se standardizovaným výstupem 4-20mA (čtyřdrátové, se samostatným napájením) k monitorovacím ústřednám Poseidon 2 a Ares díky čemuž je možné přenést měřenou hodnotu přes LAN či GSM do internetu. Senzor je vybavem možností 8bodové kalibrační tabulky (křivky) a samozřejmostí je též...
 • Sensor WLD Relay 1W-UNI detekuje zaplavení vodou kdekoliv po celé délce připojeného detekčního kabelu (2+2m). Zaplavení vodou nebo odpojení detekčního kabelu je signalizováno sepnutím relé (NO/NC). Senzor lze připojit i k jednotkám Poseidon2 nebo Ares pomocí 1-Wire UNI rozhrani (RJ11). Nasákavý detekční kabel reaguje již na malé množství vody , etylen-glykolu nebo jiné vodivé kapaliny. Sensor WLD Relay 1W-UNI používá k detekci zaplavení detekční kabel „ WLD sensing cable A “ v délkách od 0,4m...
 • Sensor THPVoc 1W-UNI je kombinovaný senzor 4 veličin, umožňuje měřit nejen teplotu (-30 až + 70°C), vlhkost vzduchu (0-100 %RH - relativní vlhkost), ale rovněž atmosférický tlak (30 000 až 110 000 Pa) a obsah těkavých organických látek (TVOC), tedy senzor kvality vzduchu ( 0 až 60 000 ppb). Senzor těkavých látek detekuje poměr částic těkavých plynů ve vzduchu ( Parts per billion , tedy počet částic na 1 miliardu, resp. kolik miliardtin vzduchu tvoří tyto těkavé látky). Senzor teploty, vlhkosti...
 • Připojovací RS-485 kabel 0,5m. RJ45/4 piny do svorkovnice (A, B, +, - ). (3 páry)
 • RS-485 kabel 0.5m, RJ45/4 piny pro připojení 4 svorek (A, B, +, - ) na konektor RJ45 (pouze 2 páry)
 • Věděli jste, že jeden z našich oblíbených senzorů, Pt1000, je k dispozici také ve verzi „frost“ pro použití v extrémně nízkých teplotách?
 • HW group introduces its new HWg-Push Nagios collector – a simple way of connecting LAN and GSM/GPRS sensors to Nagios-based monitoring systems. For a system integrator, this means reduced costs for monitoring moving sites or sites that are difficult to connect to a standard LAN. Moreover, remote monitoring of technology and equipment can be easily offered as a service – GSM sensors can monitor any premises anywhere.
 • Sensor CO2 1W-UNI je kombinovaný snímač teploty (0 až +50 °C), relativní vlhkosti (RH 0-95%) vzduchu a CO2 (300 - 40000 ppm) s rozhraním RJ11 (1-Wire UNI) pro vnitřní použití. Senzor je kompatibilní se všemi produkty HW group pro monitoring. Senzor je v malé elegantní plastové krabičce určený pro montáž na zeď, strop, nebo volně na stůl. S ohledem na velikost a hmotnost krabičky je možná kvalitní montáž oboustrannou lepící páskou bez potřeby vrtání. Připojuje se pomocí odnímatelného kabelu s...
 • Čidlo pro měření a vzdálený dohled napájecího napětí 110/230V ST. Výstupem je hodnota ve [V]. Výstupní sběrnice 1Wire-UNI je galvanicky oddělena. Typické použití je kontrola kolísání síťového napětí. Napětí lze monitorovat po síti LAN (senzor připojen k Poseidon2 ) nebo bezdrátově po GSM (senzor připojen k Ares ).
 • Galvanicky oddělený senzor / převodník stejnosměrného napětí do 60V SS s výstupem 1Wire-UNI které umožňuje připojení ke všem jednotkám Poseidon2 a HWg-Ares . Je určen nejen pro měření stejnosměrných napětí do 60V jako jsou třeba bateriové farmy s typickým napětím 24 nebo 48V, ale zejména pro připojení průmyslových senzorů se standardizovaným výstupem 0-10V k monitorovacím ústřednám Poseidon2 a Ares díky čemuž je možné přenést měřenou hodnotu přes LAN či GSM do internetu. Časté je měření...
 • Sledovat dálkově teplotu, vlhkost nebo příkon spotřebičů dnes může každý, kdo má přístup k internetu. Senzorové jednotky, připojené do IP sítě, komunikují s webovým portálem SensDesk, který uživatelům poskytuje jednoduše pochopitelný přehled i základní zpracování dat.
 • Monitorujte LAN & GSM senzory odkudkoli a zdarma.
 • SensDesk.com je placená služba poskytovaná firmou HW group, která slouží pro dálkový monitoring zařízení a senzorů . Díky portálu má zákazník k dispozici přehled hodnot naměřených díky zařízením a senzorům, alarmy, které ho upozorní na výkyvy hodnot, dále také reporty, výstupy v Open API atd.. SensDesk.com to veřejná on-line služba dostupná po celém světě. Pro zákazníky v České republice je dostupný primárně portál HWportal.cz , který je stejně jako SensDesk.com založen na SensDesk technology...
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • Skladování potravin vyžaduje přesné sledování teploty, rychlé alarmy a podrobné hlášení.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk vám pomůže jednoduše nastavit bezpečné hodnoty teploty, vlhkosti a detekce pohybu pro bezpečné skladování léčiv.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • Vytvořili jsme několik výukových videí pro používání našeho nového portálu SensDesk. V těchto videích vám vysvětlíme, jak pracovat s portálem SensDesk, tak aby pro vás pohyb v systému byl co nejjednodušší.
 • Je tady další SensDesk tutorial video! V tomto videu vám ukážeme jak používat funkci More Dashboards. Podívejte se na naše další SensDesk tutorial videa.
 • Je tady další SensDesk tutorial video! V tomto videu vám ukážeme jak používat funkci My Graphs function . Podívejte se na naše další SensDesk tutorial videa.
 • SensDesk Technology je online služba pro správu vzdálených senzorů a zařízení od HW group. SensDesk.com je placená služba s měsíčním testovacím účtem. Portál může fungovat on-line jako SaaS (Software as a service) nebo off-line v uzavřeném systému. Více o licencích na SensDesk.com . Portály založené na SensDesk technology nabízí ucelený přehled hodnot, možnost zasílání upozornění, vytváření reportů, outputy v Open API atd. HWg-cloud.com je bezplatná služba s omezenou funkčností, Detaily...
 • Připravili jsme jednoduchá videa, která jasně popisují, jak a kde můžete používat řešení SensDesk. Snažíme se popsat aplikace SensDesk krátkým a jasným způsobem. Sledujte náš YouTube kanál.
 • Připravujeme jednoduchá videa, ve kterých se jasným a srozumitelným způsobem snažíme popsat jak a kde používat SensDesk řešení. Níže můžete vidět naše první SensDesk solution video, kde se bavíme o možném použití SensDesk řešení ve skladech a skladovacích místnostech.
 • V tomto videu hovoříme o využití portálu SensDesk ve farmaceutickém a lékařském průmyslu.
 • Aplikace SensDesk Mobile pro vzdálený dohled vašeho účtu na portálu SensDesk je nyní dostupná i pro Windows Mobile telefony.
 • HW group provozuje portál www.SensDesk.com jako globální službu pro koncové zákazníky (SaaS). Portál SenDesk lze spustit pod licencí na zákaznickém hardware (on premise). Seznam veřejných portálů najdete pod názvem „Portal providers“ na stránce www.HWg-cloud.com Varianty SensDesk licencí: Licenci SensDesk PRO lze nainstalovat v uzavřené síti doporučeno na projekt . Službu pod licencí SensDesk DC lze provozovat jako veřejnou službu .
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • Je nám potěšením představit vám naše dvě nové funkce portálu SensDesk .
 • SensDesk zajišťuje veškeré potřebné monitorování, ale může také vzdáleně upgradovat vaše zařízení, identifikovat problémy, provádět hromadné operace a spravovat celou IoT sít. Na data se vždy můžete spolehnout, SensDesk vám poskytne nejlepší nástroje pro analýzu toho, co jste změřili. Když nastane problém, vždy dostanete upozornění včas. Můžete také získat pravidelné reporty, které vám potvrdí, že dodržujete nařízené předpisy.
 • SD-WLD je detektor, který rozpoznává zaplavení vodou pomocí detekčního záplavového kabelu. Umožňuje připojit 1 detekční kabel o celkové délce až 85 metrů. Celková délka propojení může být až 185 metrů (detekční kabel 85 m + propojovací kabel 100 m). Detekční kabel je choulostivý již na několik kapek vodivé kapaliny a tak ho lze použít i pro detekci kondenzace. Díky včasné detekci a varování může SD-WLD předejít nepříjemným škodám způsobených nepřiznivými a neočekávanými vlivy okolí. Pro...
 • Zařízení SD-2xOut obsahuje dva digitální výstupy , které lze snadno ovládat prostřednictvím portálu SensDesk. Pro konfiguraci má SD-2xOut vestavěný webový server a také WiFi . Zařízení lze sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk v kombinaci s mobilní aplikací SensDeskMobile. V portálu SensDesk je k dispozici možnost ovládat výstupy zařízení přímo z webowého rozhraní portálu . Výstupy lze ovládat buď manuálně nebo na základě nějaké podmínky, ať již lokální či vzdálené...
 • SD-2xIn je zařízení umožňující připojení detektoru rozpoznávající otevření dveří či oken , detektorů pohybu (PIR motion detector) kouře či plynů s bezpotenciálovým výstupem. Umožňuje připojit 2 nezávislé senzory . Pro konfiguraci má SD-2xIn vestavěný webový server a také WiFi . Zařízení lze sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk v kombinaci s mobilní aplikací SensDeskMobile. Při správné konfiguraci zařízení v portálu SensDesk, vám během překročení nastaveného rozsahu...
 • SD 2x1Wire umožňuje připojení teploměrů , vlhkoměrů nebo čidel jiných veličin prostřednictvím sběrnice 1-Wire. Zařízení umožňuje připojit 4 senzory 1-Wire nebo 1-Wire UNI. Pro konfiguraci má SD 2xWire vestavěný webový server a také wifi . Zařízení lze sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk v kombinaci s mobilní aplikací SensDeskMobile. Při překročení povoleného rozsahu hodnot vás okamžitě upozorní alarmovou zprávou , kterou odešle e-mailem přes online portál SensDesk .
 • SAL232 je jednoduchý volný program, který loguje data přijatá ze sériového portu RS-232. Přijatá data jsou uložena včetně časových značek, ze kterých lze vyčíst časové souvislosti přijatých dat. Nahraná data lze uložit do souboru v RTF formátu.
 • GSM-BGS2T-485 je ultrakompaktní BGS2 terminál je vybaven nejnovější generací výkonných 2G bezdrátových modulů, které jsou vybaveny systémem Quad-band GSM / GPRS pásma, TCP / IP připojení je založeno na přenosu dat GPRS třídy 10 a vyznačuje se vynikající nízkou spotřebou. Tento terminál je spolehlivým, nákladově efektivním řešením M2M komunikace pro různé průmyslové aplikace. ​ BGS2T je určen pro použití s produkty HW group jako jsou Poseidon2 4002 , Damocles2 2404 , HWg-Trigger a další.
 • Tento transpondér je koncipován jako přívěsek na klíče s čipem EM4102 se 64bitovým unikátním kódem.
 • RFID čtečka ve standardnu EM4100 (125kHz) s klávesnicí a rozhraním Wiegand.
 • RFID čtečka ve standardu EM4100 (125kHz) s klávesnicí a rozhraním Wiegand.
 • RFID karta typu M1. Bílá karta s HWg logem & vytištěný kód.
 • 2D detekce zaplavení vodou v ploše vyžaduje instalaci detekčního kabelu do místa, kde se může vyskytnout voda při různých zdrojích záplavy (prasklé vodovodní potrubí, gylkol z chladícího systému, odpadní voda...) HW group nabízí několik produktů, které poskytují ideální řešení pro detekci povodní a úniků vody.
 • Modul Relay output 1W-UNI umožňuje rozšířit jednotky Ares 12 a Ares 14 o 4 reléové výstupy s přepínacím kontaktem se zatížitelností až 50V/1A. Relay output 1W-UNI je určen pro ovládání vnějších systémů prostřednictvím jednotek Ares a to buď manuálně pomocí SMS či prostřednictvím portálu SensDesk, nebo na základě alarmové události jednotky Ares . Zařízení tak může fungovat jako termostat, zapínat záložní systémy případně aktivovat optické a akustické signalizace aj. Pro snížení elektrické...
 • Modul Relay output 1W-UNI umožňuje rozšířit Ares 12 o 4 relé výstupy s přepínacím. Externí relé jsou určena pro ovládání vnějších systémů prostřednictvím jednotek Ares a to buď manuálně pomocí SMS či prostřednictvím portálu SensDesk, nebo na základě alarmové události jednotky Ares . Zařízení tak může fungovat jako termostat, zapínat záložní systémy případně aktivovat optické a akustické signalizace aj. Pro snížení elektrické spotřeby obsahuje Relay output 1W-UNI nízkopříkonová bistabilní relé a...
 • Držák zařízení “ Rack Shelf 1U ” usnadňuje montáž většiny našich produktů do 1U police.
 • Montážní kit pro Poseidon2 4002 a HWg-SMS-GW3
 • PS Eye je aplikace pro sběr a ukládání nejen CDR dat z jednotek PortStore. Program je volný pro sběr dat ze tří zařízení, placená verze podporuje až 64 zdrojů dat (IP adres).
 • Jak začít se zařízeními HW group
 • Náš nový produktový katalog je k dispozici ke stažení v PDF . Katalog je v anglickém jazyce.
 • Máme radost, že s vámi můžeme sdílet náš nový katalog pro rok 2021 . Dokument je pouze v anglické verzi.
 • Chcete zjistit, proč je WLD kabel na detekci vody tak robustním řešením? Čtěte níže:
 • Odporový snímač PT100/B konstruovaný pro měření teploty plynných a kapalných látek při nízkých teplotách. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je -190 to +150°C. Jako přívodní 2metrový kabel je používán typ PTFE. 4 vodičové připojení, krytí IP67, čidlo v nerezovém pouzdře 50 mm. Kabel obsahuje 4 vodiče pro možnost 2, 3 nebo 4vodičové připojení
 • Odporový snímač PT100/A konstruovaný pro měření teploty plynných a kapalných látek. Maximální teplotní rozsah použití snímačů je -50 až 200 °C. Jako přívodní 2metrový kabel je používán typ se silikonovou izolací a stíněním. 4 vodičové připojení, krytí IP67, čidlo v nerezovém pouzdře 50 mm. Kabel obsahuje 4 vodiče pro možnost 2, 3 nebo 4vodičové připojení
 • Firma HW group vyrábí řadu zařízení, které se liší svými vlastnostmi a zaměřením. Většina z nich, přímo určena pro integraci do nadřazených monitorovacích systémů přes rozhraní SNMP, XML, Modbus/TCP nebo nově také MQTT. Pokud však chcete zařízení v rámci jedné instalace mezi sebou kombinovat v nějakém nadřazeném systému, musíte je do svého systému implementovat všechna, nebo využít společný koncentrátor. A tím může být právě SensDesk.
 • Aplikační příklad detailně popisuje použití sběrnice Industrial Bus (RS-485) pro připojení čidel k jednotce Poseidon2 4002. Je zde podrobně vysvětleno zapojení kabelů, konektorů a nastavení přepínačů dodávaného příslušenství.
 • Řešení vysvětluje, jak připojit zařízení, jako jsou čtečky čárových kódů se sériovým rozhraním, do sítě ethernet. Data z různých zařízení mohou být zpracována jednou aplikací nebo přenesena do informačního systému nebo cloudové aplikace.
 • Všechny senzory – teplotní, vlhkostní, napěťové atd. – časem stárnou a mění se jejich parametry. To je způsobeno stárnutím materiálů, ale vliv na to může mít i prostředí, například prach nebo mastnota. Při měření tak může docházet k nepřesnostem, které HW group s.r.o. jako výrobce nemůže ovlivnit. Je proto důležité o těchto nepřesnostech vědět a počítat s nimi. Lze jim předejít zkrácením intervalů mezi kalibracemi. Tento dokument popisuje prostředí, která škodí senzorům teploty a zejména...
 • Protokol MQTT je moderní a úsporný protokol postavený nad TCP/IP určený primárně pro nasazení v IoT aplikacích, či chcete-li v aplikacích kde mnoho vnějších zařízení odesílá data do centrálního zdroje. Ten nejen že je schopen data sdružovat, ale rovněž je dále šířit všem (zařízením), kdo jsou přihlášeni k odběru těchto informací.
 • Power strip DC rozdvojí napájení 12V z napájecího adaptéru pro další zařízení (detektor zaplavení nebo čidlo kouře). Užitečné pro Poseidon2 a Damocles2 .
 • PowerEgg2 je určen pro detekci a odpínání střídavého síťového napětí 110 až 230V. Detekce i řízení výstupu se prování přes spínací kontakty na nízké napětí, části jsou galvanicky odděleny.
 • 1 metr dlouhý kabel - napájecí konektor pro dvoudrátový převodník.
 • Detektor přítomnosti síťového napětí Power detector je zařízení určené pro detekci přítomnosti síťového napětí v rozsahu 110–230V střídavého proudu v elektrické zásuvce. Galvanicky oddělený relé výstup (NO) lze připojit na digitální vstup (DI) ke všem zařízením HW group. Power Detector detekuje přítomnost síťového napětí, kterou signalizuje relé výstupem (galvanicky odděleno). Power Detector lze připojit například na DI vstup Poseidon2 3266 nebo Damocles2 MINI a detekovat přítomnost napájecího...
 • Pro práci s Microsoft Azure používají jednotky Poseidon2 a Damocles2 protokol MQTT. V jednotkách musí být nahrán FW 3.2.6 a vyšší.
 • Poseidon2 4002 je systém pro vzdálený dohled prostředí v racku (1U montáž).
 • Poseidon2 4002 umožňuje připojení až 42 senzorů (16 přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire + 24 přes sběrnici RS-485) a až 12 detektorů přes binární DI vstupy . Prostřednictvím Poseidon2 4002 lze ovládat 4 DO relé výstupy (NO/NC) a až 8 virtuálních digitálních výstupů na vzdálených jednotkách řady Poseidon2 a Damocles2. Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server . Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android...
 • Společnost HW group s.r.o. uvedla na trh novou generaci zařízení pro vzdálený dohled prostředí. Poseidon2 3468 je určený pro aplikace v průmyslu a telekomunikacích.
 • Poseidon2 3468 umožňuje připojení až 8 senzorů přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire a až 4 detektorů přes binární DI vstupy . Prostřednictvím Poseidon2 3468 lze ovládat 2 DO relé výstupy 230 V / 10 A , případně až 8 virtuálních digitálních výstupů (VDO) na vzdálených jednotkách Poseidon2 nebo Damocles2 (M2M). Kromě standardního napájení 9–30 V je možné Poseidon2 3468 napájet i zdrojem -48 V , proto je toto zařízení vhodné i pro řešení v oblasti telco. Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový...
 • Poseidon2 3268 umožňuje připojení až 8 senzorů přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire a až 4 detektorů přes binární DI vstupy . Prostřednictvím Poseidon2 3268 lze ovládat 2 DO relé výstupy NO/NC , případně až 8 virtuálních digitálních výstupů (VDO) na vzdálených jednotkách Poseidon2 nebo Damocles2 (M2M). Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server . Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android . Je...
 • Poseidon2 3266 umožňuje připojení až 8 senzorů přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire a až 4 detektorů přes binární DI vstupy . Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server . Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android . Je kompatibilní s aplikacemi HWg-PDMS a HWg-Trigger . Zařízení řady Poseidon2 slouží k dohledu a ovládání DI/DO po síti prostřednictvím bezpečné M2M komunikace (HTTPs, IPv6, SNMPv3) . Díky...
 • Rozdvojka pro připojení 2 senzorů RJ11. Připojovací kabel (4 žilový) je opatřen konektorem RJ11, dodáváme s kabelem o délce 3 metry.
 • Rozbočovač T-Box slouží pro připojení senzorů na sběrnici 1-Wire k jednotkám z Poseidon2 a Ares10/12 . T-Box umožňuje připojit k jedné jednotce Poseidon2 až 5 čidel. Při dodržení celkové délky sběrnice lze rozbočovače zapojovat za sebe.
 • Rozbočovač S-Hub slouží pro připojení RS-485 senzorů k jednotce Poseidon2 4002 . S-Hub umožňuje připojit k jednomu Poseidon2 4002 až 8 čidel po RJ45. Rozbočovače S-Hub lze zapojovat za sebe. S-Hub zajišťuje dodržení architektury topologie Daisy chain kterou RS-485 vyžaduje i přes to, že z pohledu zákazníka jde o klasické zapojení do hvězdy.
 • “ATEAS Security System and HW group have interconnected ATEAS, the IP surveillance system, with external sensors using the Poseidon product.
 • The Poseidon 4002 is a 19" 1U rack mount system for datacenter temperature and environment monitoring. The Poseidon presents the solution for monitoring of the racks and computer rooms (temperature, humidity, electricity supply, access to the room, detectors). The device alerts by e-mail, SNMP traps, SMS, output relays.
 • Dohledová jednotka Poseidon posílá SMS, Email a SNMP Trapy při hodnotě každého senzoru mimo bezpečný rozsah (SafeRange). Při kolísání teploty nebo vlhkosti může ale odeslat desítky a stovky SMS, které uživatel nepotřebuje a obtěžují ho. AN popisuje jak odstranit falešné poplachy.
 • Dohledová jednotka Poseidon posílá SMS, Email a SNMP Trapy při hodnotě každého senzoru mimo bezpečný rozsah (SafeRange). Při kolísání teploty nebo vlhkosti může ale odeslat desítky a stovky SMS, které uživatel nepotřebuje a obtěžují ho. Máme pro vás tuto aplikační poznámku , která vám pomůže poznat falešný poplach.
 • Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon a Damocles. Zavoláním programu lze vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.
 • Windows/Linux aplikace příkazové řádky pro ovládání Poseidon & Damocles. Sepněte výstup Poseidonu snadno a rychle pomocí ikonky na ploše a zavolání PosDamIO.
 • PortStore5 připojuje plný sériový port RS-232 a RS-485 do sítě LAN.
 • PortStore5 je konvertor sériového portu RS-232 a RS-485 na Ethernet s vnitřní pamětí. PortStore5 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Konvertor lze připojit k PC po síti LAN a jeho sériový port připojit ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port). Pro konfiguraci má PortStore5 vestavěný webový server . Prostřednictvím bezplatné aplikace HW VSP3 lze k jednomu PC připojit až 100 vzdálených sériových portů . Prostřednictvím bezplatné aplikace PS Eye lze data z PortStore5 ukládat do...
 • Windows a Linux utilita pro stažení dat z PS2 s autodetekcí nastavení PortStore2 PL.
 • HW group presents a device which allows you to access an RS-232 or RS485 serial port remotely over Ethernet. By this, it allows you to control for example serial printers, displays, light signalisation or industrial machines remotely. A typical use is also in attendance systems, security alarms or in connecting to vending machines, RFID readers, barcode scanners and access systems connected to internet.
 • PortBox2 je konvertor sériového portu RS-232 a RS-485 na Ethernet . PortBox2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Konvertor lze připojit k PC po síti LAN a jeho sériový port připojit ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port). Pro konfiguraci má PortBox2 vestavěný webový server . Prostřednictvím bezplatné aplikace HW VSP3 lze k jednomu PC připojit až 100 vzdálených sériových portů . RS-232 port na PortBox2 lze současně použít pro sběr dat (CDR/SMDR tarifikace PBX telefonní...
 • Nejste si jistí, který produkt je ideální pro vaší situaci? Žádný problém. Stačí kliknout na symbol váhy u daného produktu a porovnat tak zařízení či senzory, které vás zajímají.
 • Pro jednodušší způsob najít na našich webových stránkách vhodný produkt, jsme přidali porovnávač. K přidání produktu do porovnávače je potřeba kliknout na symbol váhy.
 • Produkty HW group mají nové funkce pro zvýšení IT bezpečnosti. Řada novinek byla přidána na základě požadavků zákazníků, takže věříme, že pomohou dalším uživatelům zjednodušit administraci zařízení a zvýšit jejich zabezpečení.
 • PIR snímač pohybu osob JS-20 je určen k prostorové ochraně objektů. Detektor vyniká vysokou odolností proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům. Je navržen jak pro montáž na rovnou plochu tak i pro montáž do rohu. Ve snímači lze vyměnit základní čočku za verzi pro dlouhé chodby, nebo za verzi s volnou zónou při podlaze (k pohybu domácích zvířat). Zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu a tím se dosahuje vynikající citlivosti a vysoké odolnosti proti falešným poplachům...
 • Senzor pro měření teploty , vlhkosti a atmosférického tlaku se sériovým výstupem RS485. Měřená teplota, relativní vlhkost a atmosférický tlak je dále přepočítáván na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu , absolutní vlhkost , měrnou vlhkost , směšovací poměr nebo specifickou entalpii . Měřené hodnoty se zobrazují na displeji a čidlo tak může být využito samostatně nebo s jednotkou Poseidon2 4002 . Maximální rozsah měřené teploty -30 až +80°C. Snímač je určen pro měření okolní teploty...
 • Paessler IPCheck Server Monitor je uživatelsky velmi přívětivý a poměrně robustní systém pro sledování stavu IT infrastruktury. Je zaměřen na monitoring serverů a provozovaných služeb. Podporuje kromě řady jiných protokolů také SNMP.
 • V portálu SensDesk je nově k dispozici možnost ovládat výstupy zařízení HW group přímo z webového rozhraní portálu. To lze by využít pouze, jsou-li výstupy v manuálním režimu, tj. nejsou-li na ně aplikovány žádné podmínky a triggery.
 • Všechna zařízení z rodiny Damocles2, vybraná zařízení z rodiny Poseidon2 a jednotky Ares12 vybavené rozšiřujícím modulem 1-Wire Output disponují výstupy, které lze použít pro manuální nebo automatické ovládání spotřebičů a zákaznických zařízení.
 • IP Relé obsahuje kromě sériového portu RS-232 také dvě relé, jejichž zapnutí/vypnutí lze ovládat po síti Ethernet přes TCP/IP. AN21 popisuje, jak ovládat kontakty relé pomocí příkazové řádky z Windows odesláním vhodné sekvence pomocí programu NetCat.
 • Optický detektor kouře FDR26 je určen k detekci a signalizaci vzniku požáru. Objeví-li se v dosahu detektoru produkty spalin, detektor aktivuje relé. FDR26 nereaguje na teplotní změny a lze jej tak doporučit pro instalaci v datových centrech a telekomunikačních místnostech. Optická detekce kouře je založena na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED a překlopením relé. Kouř je detekován pouze v případě, že „zasáhne“ přímo senzor. K...
 • Ověřili jsme fungování našich produktů v dalším SNMP software. Op5 Monitor je softwarový produkt pro dohled a správu sítě založené na projektu Open Source Nagios. Op5 Monitor zobrazuje stav, zdraví a výkonnosti monitorované IT sítě. Op5 vizualizuje a řeší problémy IT prostředí a shromažďuje informace od hardwaru, softwaru, virtuálních službách nebo službách na bázi cloudu.
 • Podpora protokolu IPv6 byla do jednotek Poseidon2 a Damocles2 doplněna již před delší dobou, ale nyní máte možnost podívat se na online dema prostřednictvím tohoto protokolu. Nevíte-li zda Váš poskytovatel připojení k internetu či váš počítač podporuje tuto technologii, můžete se přesvědčit na adrese http://ipv6-test.com/ či https://ipv6.google.com
 • Podpora protokolu IPv6 byla do jednotek Poseidon2 a Damocles2 doplněna již před delší dobou, ale nyní máte možnost podívat se na online dema prostřednictvím tohoto protokolu. Nevíte-li zda Váš poskytovatel připojení k internetu či váš počítač podporuje tuto technologii, můžete se přesvědčit na adrese http://ipv6-test.com/ či https://ipv6.google.com
 • Nový web vám pomůže rychle a jednoduše najít zařízení, které využijete pro vzdálený monitoring a ovládání, vhodné sensory a také softwarové aplikace pro zpracování dat.
 • Nový produkt IP WatchDog2 Lite je nová generace našeho populárního IP WatchDogu.. Jedno zařízení se dvěma relé výstupy zrestartuje vaší IP kameru, router, WiFi AP nebo jiné LAN zařízení, když or to zamrzne nebo jinak přestane fungovat. Nemusíte už jezdit bůh ví kam, kvůli jednomu zmáčknutí tlačítka reset.
 • Nový Temp 1Wire Pt1000 senzor je nyní k dispozici.
 • Novinka pro měření teploty čidly Pt100 a Pt1000
 • Portál SensDesk umožňuje posílat alarmové zprávy a vykovávat operace typu sepnutí výstupu na základě hodnot získaných od zařízení HW group. Nově k tomu slouží modul Actions, kde lze celé nastavení spravovat z jednoho místa. Akce lze nově definovat na senzoru, vstupu, výstupu, ale i na zařízení. Není tak třeba výpadek komunikace odvozovat ze stavu senzoru, ale lze odeslat zvláštní zprávu.
 • Nový držák zařízení “ Rack Shelf 1U ” usnadňuje montáž většiny našich produktů do 1U police.
 • PowerEgg2 nahrazuje předcházející model PowerEgg. Nový model je větší, ale jinak je 100% kompatibilní s předchozí verzí.
 • Nová generace Poseidon2 je již k dispozici ve verzi Poseidon2 3468 .
 • Přinášíme nové tři senzory teploty Temp-485-Pt100 pro přesná měření teplot v širokém rozsahu.
 • Nové senzory prostředí jsou nyní k dostání.
 • Vydali jsme nové video , které jednoduše a snadno popisuje další SensDesk řešení. V tomto videu jsme se zaměřili na použití SensDesk řešení v hotelech a ubytovacích zařízeních.
 • Produkty HWg-Ares12 a Ares14 mají nově několik zajímavých funkcí:
 • BellEquip vydal nové číslo svého Bell-Up-to-Date magazínu. Tentokrát se zaměřuje na bezdrátovou komunikaci, která hraje významnou roli v obchodním prostředí. Mnoho našich produktů je založeno na bezdrátovém přenosu a jsou proto do tohoto magazínu zahrnuty. BellEquip GmbH je náš exklusivní distributor v Rakousku. Přečtěte si celý časopis zde , HW groupje věnován obsah na stranách 26 až 29 a 49 až 53.
 • Novinka HWg-SMS-GW3 je centrální brána pro odesílání SMS textových zpráv do sítě GSM z ostatních HW group produktů. Třetí generace je menší, cenově výhodnější a je k dispozici ihned.
 • S alarmy, grafy a včasnými zprávami můžete okamžitě reagovat na neočekávané vlivy, abyste měli všechny své zásilky pod kontrolou. Jakmile hodnota dosáhne nastaveného limitu, budete automaticky upozorněni e-mailem nebo SMS, abyste mohli přijmout příslušná protiopatření.
 • SD Devices jsou monitorovací jednotky určené pro SensDesk.
 • Nová průmyslová verze expandérů Ares: Expander 4xDI 1W-UNI a Relay output 1W-UNI Industrial. Na žádost našich zákazníků, jsme vytvořili další verzi našich dvou oblíbených produktů. Jedná se o senzory: Expander 4xDI 1W-UNI Industrial a Relay output 1W-UNI Industrial . Krom nového průmyslového vzhledu, zůstávají ostatní parametry stejné. Díky novému kovovému krytu mají senzory další průmyslové využití, například v místech, kde teplota a vlhkost zhoršují podmínky pro monitorování.
 • Zákazník provozuje síť desítek maloobchodů. Náklady spojené s provozem obchodů včetně spotřeboy energií hradí mateřská společnost. Vzhledem ke vzrůstajícím cenám komodit a energií se zákazník rozhodl hledat cesty, jak náklady na spotřebu energie snížit.
 • Nová případová studie o propojení IP kamer a IP senzorů do jednoho systému (HSYCO).
 • Ethernet thermometer with Digital Inputs.
 • Funkce netGSM umožňuje sdílet jeden GSM modem připojený k jednomu zařízení s ostatními jednotkami ve stejné síti. To znamená, že pomocí jednoho GSM modemu může posílat SMS alarmy více jednotek Poseidon, čímž se zjednoduší topologie sítě a sníží náklady.
 • NB-WLD je monitorovací jednotka s jednou zónou WLD (detekce úniku vody), interní baterií a připojením NB-IoT (NarrowBand IoT) (sim karta může být součástí dodávky). Voda je detekována po celé délce snímacího (detekčního) kabelu WLD. Díky rychlé detekci prvních kapek vody kdekoli na detekčním kabelu WLD může NB-WLD zabránit značným škodám na infrastruktuře. NB-WLD je napájen z interní baterie nebo externího napájecího adaptéru. K dispozici je 1 zóna detekčního kabelu WLD (celková délka vedení až...
 • Zařízení s připojením přes Narrowband IoT a dvěma relé výstupy. Umožňuje na dálku ovládat technologii, ať už ručně, nebo pomocí podmínek. Zařízení je napájeno z baterie s životností až 3 roky . Zařízení lze sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk v kombinaci s mobilní aplikací SensDeskMobile. V portálu SensDesk je k dispozici možnost ovládat výstupy zařízení přímo z webowého rozhraní portálu . Výstupy lze ovládat buď manuálně nebo na základě nějaké podmínky, ať již...
 • NB-2xIn je zařízení umožňující připojení detektoru rozpoznávající otevření dveří či oken , detektorů pohybu (PIR motion detector) kouře či plynů s bezpotenciálovým výstupem. Umožňuje připojit 2 nezávislé senzory . Zařízení je napájeno z baterie s životností až 3 roky . Připojuje se k online portálu SensDesk , ze kterého můžete celý svůj systém sledovat a řídit. K vytvoření projektu stačí jen pár kliknutí a za pár minut už můžete shromažďovat data.
 • Jednoduché zařízení pro dálkový monitoring teploty, vlhkosti a dalších veličin na odlehlých místech. Připojení přes Narrowband IoT. Umožňuje připojení teploměrů , vlhkoměrů nebo čidel jiných veličin prostřednictvím sběrnice 1-Wire. Zařízení umožňuje připojení čtyř senzorů k 1-Wire nebo 1-Wire UNI sběrnici. Zařízení je napájeno z baterie s životností až 3 roky . Připojuje se k online portálu SensDesk , ze kterého můžete celý svůj systém sledovat a řídit. K vytvoření projektu stačí jen pár...
 • 12V / 0.5A napájecí adaptér, verze pro USA
 • 12V / 0.5A napájecí adaptér, verze pro Velkou Británii.
 • Napájecí adaptér 12Vss / 0,5A, vybavený trojicí výměnných vidlic pro použití ve státech se zásuvkami evropského standardu, britskými nebo americkými. Adaptér je vybavený ochrannou proti zkratu a přetížení.
 • Nagios [ http://www.nagios.org/ ] je neoblíbenější OpenSource dohledový nástroj. Pomocí pluginů umožňuje monitorovat jakýmkoli protokolem libovolná zařízení a služby. Nejběžnější je sledování zařízení pomocí protokolu SNMP, případně sledování serverů použitím NRPE (Nagios Remote Plugin Executor). Nagios se nastavuje textovými konfiguračními soubory a ovládá pomocí webového rozhraní.
 • Nagios is one of the most well-known and most often used open-source software for monitoring IT infrastructures. Nagios monitors end-user stations, IT services, as well as active network components. Its architecture is very modular and suitable for deployment in heterogeneous or *nix-based networks. There is a large and active community around Nagios that develops many additional modules or plug-ins.
 • Zajímáte se o MQTT protokol? Rádi byste se o něm dozvěděli více užitečných informací? Přečtěte si článek , který tento univerzální protokol pro cloud a IoT popisuje. Nejste si jisti, jak MQTT funguje v praxi? Přečtěte si aplikační poznámku , která představuje fungování protokolu MQTT.
 • Protokol, určený především pro senzorové sítě, využívá řada výrobců senzorových zařízení i univerzálních single-board aplikací včetně HW group. Jeho hlavní výhodou je malá datová režie a díky tomu rychlý přenos což je optimální pro IoT aplikace. Sdílení dat je možné přes privátní i veřejné brokery a MQTT je nabízeno také jako součást cloudových služeb, což umožňuje snadnou integraci zařízení do aplikací 3. stran. Na příkladu zařízení Poseidon2 a Raspberry Pi je vidět, jak výhodné může být MQTT...
 • Sada šroubů pro mechanické připevnění zařízení HWg.
 • Montážní podpora pro jednotky HWg- Ares, Poseidon2 3266/68 a další.
 • Držák jednotek HWg-Ares a Poseidon2 do racku, výška 1U.
 • Montážní podpora pro zařízení HWg-Ares a Poseidon2
 • Řešení vysvětluje, jak monitorovat základní parametry prostředí, požár nebo neautorizovaný vstup do skladu.
 • Dohled teploty v lednicích a skladech, které jsou určeny k uchovávání léků a potřeb se stanovenou teplotou ve zdravotnictví
 • Monitoring teploty ve skladech, chladících prostorách a výrobnách
 • Průmyslové haly a areály mají velmi drsné podmínky, kombinované s přísnými předpisy, omezujícími rizika požáru nebo výbuchu. Pokud je potřebný monitoring teploty, existuje řada důvodů, proč vybrat senzory, připojené na sběrnici RS485. Toto řešení ukazuje, jak monitorovat prostředí a technologie dálkově s využitím sítě ethernet pro sběr dat a služby alertů. Protože průmyslové haly mají velmi složitou dispozici a vysoké úrovně elektrického a rádiového rušení, není možné spolehlivě nasadit...
 • Monitoring prostředí a podmínek zařízení pro pěstování rostlin má řadu variant. Toto řešení poskytuje rychlé vyhodnocení změn podmínek a spolehlivá upozornění na ně.
 • Monitoring prostředí ve sklenících
 • Ucelené řešení monitoringu prostředí a řízení přístupu pro datová centra. Monitoring teploty a vlhkosti může být využit pro řadu kontrolních bodů a rozšířen dalšími senzory.
 • O Modbus/TCP v jednotkách Poseidon2 a Damocles 2 jsme si již psali zde : https://hw-group.us/support/modbustcp-in-poseidon2-and-damocles2-family . Teď přicházi na řadu Modbus/TCP v jednotkách I/O Controller2 a IP Relay HWg-ER02b, které protokol Modbus/TCP podporují.
 • Naši přátelé z MCS využili příležitosti, odvedli spoustu skvělé práce a na jejich server nainstalovali vlastní SensDesk - Private Connect SensDesk .
 • Poseidon2 je rodina produktů pro vzdálený dohled (monitoring) a měření po síti LAN.
 • Program M1 alias Monitor one je dohledový Windows software pro SNMP zařízení. Jako rozšíření upozornení na stav Alarm kromě Emailu a sepnutí výstupu umožňuje odeslat SMS s definovaným textem. SMS je odeslána pomocí GSM modemu připojeného k počítači přes vnější utilitu.
 • Poseidon je možné ve spolupráci s softwarem M1 nebo také Monitor one použít k sepnutí kontaktu pokud je překročena nastavená teplota, hodnota vlhkosti atp. V této AN si popíšeme jeden z možných způsobů, jak toho dosáhnout.
 • 2x S0 datalogger a převodník na M-Bus (2x pulzní vstup (S0) / M-bus výstup)
 • 4G superrychlý LTE bezdrátový router LR77 v2 je standardně vybavený jedním portem Ethernet 10/100 , jedním USB Host portem, a 2 x SIM kartami. K dispozici jsou 2 nezávislé ethernetové 10/100 porty s možností bridge. 4G bezdrátový router je dodáván kovovém krytu Konfigurace je prováděná přes webové rozhraní zabezpečené heslem. 4G LTE router podporuje tvorbu VPN tunelů technologiemi IPsec, OpenVPN, L2TP pro zabezpečenou komunikaci. Z webového rozhraní jsou dostupné podrobné statistiky o činnosti...
 • Upgradovali jsme jednotky Ares a SMS gateway, které teď nově přináší možnost monitoringu pomocí LTE sítě. Všechna zařízení podporují širokou škálu softwarových řešení, včetně monitorovacího SensDesk portalu .
 • Jednoduché čidlo pro měření intenzity osvětlení pro vnitřní použití. Senzor je navržen pro připojení k jednotkám Ares , Poseidon2 a dalším produktům HW group. Připojuje se na 1-Wire UNI sběrnici (RJ11).
 • Držák pro montáž jednotek Poseidon 4xxx do 19" rámů a rozvaděčů.
 • V těchto hektických časech si mnozí z nás nevšimnou, krátkých pípnutí, který vydávají naše mobilní zařízení. Senzor zaplavení vodou v ploše Vám zatelefonuje už při druhé kapce vody. Nemusíte si tak dělat starosti, že tato důležitá oznámení přehlédnete, jako to bývá u krátkých notifikací,. Jednou z hlavních výhod WLD2 je, že podporuje vytváření zón . A tak může povodňový senzor volat pro každou zónu jiné telefonní číslo. Zóna kde nastalo zaplavení se zobrazí i v SMS. Navíc toto řešení nevyžaduje...
 • Kalibrační protokol z akreditované laboratoře pro jednu proměnnou ve 3 kalibračních bodech (pokud zákazník nespecifikuje kalibrační body, laboratoř použije tyto standardní body pro teplotu: -10°C, +25°C, +60°C a tyto pro vlhkost 30%, 50% and 75%RH).
 • Portál SensDesk je určen pro logování a vizualizací hodnot získaných pomocí měřících jednotek HW group. Tento článek popisuje jak na SensDesk.com založit uživatelský účet a jak do něj přidat zařízení. Vytvoření nového uživatelského účtu Přidání nového zařízení (k uživatelskému účtu) Ethernet nebo Wifi (Poseidon2, Damocles2, STE2, SD, WLD2, PWR) GSM zařízení (Ares...) Přidání nového zařízení NarrowBand (NB) do vašeho účtu na portálu Sensdesk Přidání nového zařízení NarrowBand (NB) do vašeho účtu...
 • Reset do továrního nastavení se používá v případech, kdy uživatel zapomněl heslo, pomocí IP access filtru si zavřel do zařízení přístup, nebo kdy chce uvést zařízení do výchozího stavu po testech či při prodeji novému zákazníkovi. Pokud se lze do zařízení dostat je nejjednodužší provést reset přes WWW rozhraní (V případě HWg-Ares přes AresConf). V opačném případě ale není nic ztraceno a o možnostech resetu hovoří tento Application note
 • Portál Sensdesk kromě základních funkcí jako je rychlý přehled o stavech detektorů a senzorů včetně jejich okamžitých hodnot umí formou grafů poskytnout i náhled na historii daných veličin. A právě grafy v sobě skrývají i další analytické možnosti které tak lze v SensDesku získat. Funkce My Graph umožňuje do grafu přidat senzory z různých zařízení a různých veličin. Tak například můžete vidět pouze všechna teplotní čidla z vašeho Poseidon2 4002 , bez toho aniž byste viděli další senzory či jiná...
 • Dokument vysvětluje kroky k připojení vašeho zařízení k portálu SensDesk a jeho konfiguraci.
 • HWg - SMS brána posílá SMS a umožňuje varovat příjemce varovné zprávy krátkým „prozvoněním“ na jeho telefonní číslo zde najdete popis, jak k SMS - GW3 připojit HWg WLD. Zařízení HWg-WLD je zařízení pro detekci zaplavení nebo průsaku vody po celé délce detekčního kabelu. Umístěním u možných zdrojů zaplavení lze efektivně hlídat celý prostor.
 • Portál Sensdesk slouží pro sběr a vizualizaci hodnot naměřených pomocí měřících ústředen HW group jako jsou zařízení z rodiny Poseidon2, Damocles2, HWg-PWR, Ares včetně LTE verzí nebo SD-devices a NB-devices. Kromě základních funkcí jako je rychlý přehled o stavech detektorů a senzorů včetně jejich okamžitých hodnot umí pochopitelně formou grafů poskytnout i náhled na historii daných veličin. A právě grafy v sobě skrývají i další analytické možnosti které tak lze v SensDesku získat.
 • HWg-SMS-GW3 je brána pro odesílání poplachových SMS po síti LAN. HWg-SMS-GW3 je primárně určena pro použití s produkty a software HW group s.r.o., ale její komunikační rozhraní jsou dostatečně zdokumentována, aby se dala použít i se systémy 3 stran. Tento dokument si klade za cíl ukázat jak lze v těchto systémech HWg-SMS-GW3 použít.
 • HWg-SMS-GW3 je primárně určena pro použití s produkty a software HW group s.r.o., ale její komunikační rozhraní jsou dostatečně zdokumentována, aby se dala použít i se systémy 3 stran. Přečtěte si tuto aplikační poznámku , kde najdete přesné kroky jak používat HWg-SMS-GW3 v takových systémech třetích stran.
 • Víte jakým způsobem ovládat výstupy pomocí portálu SensDesk?
 • Doporučujeme zkontrolovat portál SensDesk a znovu nastavit spojení se zařízením ARES. Tento krok lze provést na dálku pomocí následujících SMS zpráv. Více informací o SMS příkazech, které Ares podporuje, najdete na stránkách 30 a 31 návodu: https://www.hw-group.com/download/HWg-Ares_MAN_en.pdf
 • Pro tuto ukázku jsme zvolili zařízení I/O Controler 2 I/O Controller 2 lze připojit proti PC a jeho sériový port použít jako VSP (Virtuální Sériový Port) připojený po síti LAN. HW group dodává zdarma aplikaci HW VSP s podporou až 100 vzdálených sériových portů (podporuje Windows 7, x64 systémy). I/O Controller 2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 vodičů). Dvě zařízení lze propojit proti sobě ( Box-2-Box režim ), digitální signály i sériová linka RS-232/485 jsou pak prodlouženy (...
 • Oba dva naše SW představují pohodlné užívání, jelikož licence komunikuje každý den proti našemu licečnímu serveru a to znamená, že se licence automaticky prodlužuje. Může se stát, že v některých případěch k automatickému prodlužování nedochází. V takovém případě Vám doporučujeme zkontrolovat vaše počítačové zabezpečení. V několika případech se již stalo, že některý Váš antivir nebo firewall aktualizaci bránil. Existují ovšem i nektěré vyjímečné případy, zejména v korporátních společnostech, kdy...
 • Relé jako spínací prvek pro mnohé představuje jednoduchou součástku, kterou však lze poměrně snadno zničit, pokud spíná nevhodnou zátěž.
 • Windows/Linux aplikace příkazové řádky pro ovládání výstupů (relé).
 • IP Relay Control is a software designed for working with the IP relay device. You can control the relay contacts with a single click. The IPRC is a single executable, there is no need to install. If you need to control the IP Relay from your application, you can use the (Borland C++ 6.0) source codes, which are available to download.
 • IP WatchDog2 Lite detekuje v uživatelem definovaných intervalech stav internetového připojení a zařízení připojených v místní síti (LAN). IP WatchDog2 Lite umí sledovat až deset kanálů . V případě, že internetové připojení nebo některé ze sledovaných zařízení přestane odpovídat , může IP WatchDog2 Lite restartovat až dvě zařízení , připojená k jeho reléovému výstupu AC 50V/0,5A (DC 30V/1A). Restart jednotlivých výstupů kanálů může být proveden také manuálně z hlavní stránky (vyžadováno heslo)...
 • IP WatchDog2 Industrial detekuje v uživatelem definovaných intervalech stav internetového připojení , zařízení připojených v místní síti (LAN) a zařízení připojených přes RS-232 . IP WatchDog2 Industrial umí sledovat až deset kanálů včetně dvou RS-232 . V případě, že internetové připojení nebo některé ze sledovaných zařízení přestane odpovídat , může IP WatchDog2 Industrial restartovat až dvě zařízení , připojená k jeho reléovému výstupu 230V/16A NO/NC. Restart jednotlivých výstupů kanálů může...
 • IP WatchDog WR02a monitors whether a controlled device, or an Internet connection, is “alive”. If the correct reply is not received in time, the controlled device is restarted using a relay, or a back-up connection is activated.
 • Mobilní aplikace pro sběr dat z více IP senzorů. Z každého zařízení lze vybrat a zobrazit požadované veličiny z připojených senzorů.
 • HW group, a well-known manufacturer of IP sensors (HWg-STE: SNMP thermometer, HWg-WLD: Web-based water leak detector, Poseidon, Damocles), has released a series of plug-ins that simplify the use of its IP sensors in Nagios, a popular open-source IT infrastructure monitoring system.
 • Nové IP relé HWg-ER02b nahrazuje předcházející typ. Novinkou je Modbus/TCP protokol, podpora WEB konfigurace a dva DI vstupy pro připojení kontaktů.
 • IP Relay HWg-ER02b připojuje na Ethernet plný sériový port RS-232/485 a sadu dvou binárních vstupů a dvou binárních výstupů . IP Relay HWg-ER02b nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Sériový port zařízení lze připojit k PC po síti LAN a zpřístupnit jej ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port). Binární vstupy a výstupy zařízení lze ovládat přes web nebo protokol Modbus/TCP . Pro konfiguraci má IP Relay HWg-ER02b vestavěný webový server . Prostřednictvím bezplatné aplikace HW...
 • IP Access Filtering umožňuje definovat rozsah IP adres, ze kterého bude umožněn přístup k Poseidonu přes protokoly HTTP a SNMP. Každý protokol má vlastní rozsah. Nastavuje se vždy pouze rozsah povolených IP adres, pomocí základní IP adresy a rozsahem adres kolem zadané hodnoty (maskou). Pokud je podmínka platná, je povolen přístup.
 • Nejnovější článek vysvětluje, kde mají jednotlivé IoT technologie své meze a jaké výhody má dobře známý Ethernet i další sítě a protokoly na něm založené.
 • Ethernet, neboli standardní počítačová síť. V rámci IoT se opomíjí, protože pro mnoho lidí je IoT záležitost bezdrátová, ale bezdrátové řešení může znamenat problémy se sílou signálu, zarušením, rádiovými standardy a v neposlední řadě se zabezpečením. Proč HW group vyrábí hlavně řešení, založená na standardu Ethernet?
 • Dva zelené konektory (10 pin) pro připojení periferních zařízení k I/O Controller2. Jeden konektor je dodáván s každým I/O Controllerem.
 • Test board pro snadné nastavení aplikací I/O Controller. Připojuje se ke konektoru 20 pin.
 • I/O Controller 2 připojuje na Ethernet plný sériový port RS-232/485 a sadu osmi binárních vstupů a osmi binárních výstupů . I/O Controller 2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Sériový port zařízení lze připojit k PC po síti LAN a zpřístupnit jej ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port). Binární vstupy a výstupy zařízení lze ovládat přes web nebo protokol Modbus/TCP . Pro konfiguraci má I/O Controller 2 vestavěný webový server . Prostřednictvím bezplatné aplikace HW VSP3 lze...
 • HWg-WLD is a network-enabled water leak detector with a water-absorbing sensing cable. HWg-WLD features a built-in web server, SNMP support, and e-mail alerts to flooding. HWg-WLD can remotely control a relay output over the network (a relay is switched when a water leak is detected along the sensing cable).
 • HWg-Trigger je Windows software, který upozorní na výpadek jednoho zařízení z deseti na seznamu, spouští aplikace nebo přeposílá poplachy na SMS. Pro každou podmínku (např. jeden ze senzorů mimo rozsah) lze nastavit akci (např. zobraz okno s upozorněním).
 • HWg-STE PoE is a web-enabled temperature (humidity) sensor with Power over Ethernet capability (PoE IEEE 802.3af) that simplifies installation. Measured temperature and humidity values are available over SNMP or through central Windows software (available free of charge).
 • Společnost HW group s r.o. představuje nové zařízení HWg-STE plus, které dovoluje měřit teplotu a vlhkost. Připojená čidla lze kontrolovat přes WEB rozhraní nebo aplikace pro mobilní telefony. Tento Ethernet teploměr má navíc dva digitální vstupy pro kontakt.
 • HWg-STE plus PoE je napájená po ethernetu IEEE 802.3af), balení obsahuje i napájecí adaptér
 • HWg-STE umí připojit až dva senzory přes sběrnici 1-Wire. Pro konfiguraci má HWg-STE vestavěný webový server . Zařízení lze jej sledovat vzdáleně přes internet . Je dodáváno s bezplatnou aplikací HWg-PDMS pro tvorbu grafů a export dat do MS Excel . HWg-STE je zařízení s podporou SNMP , určené pro sledování teploty a vlhkosti z externích senzorů s možností připojení k interntetu prostřednictvím sítě Ethernet . Při překročení povoleného rozsahu hodnot vás okamžitě upozorní alarmovou zprávou ,...
 • HW group is featuring a GSM gateway, which eases the work and lowers the administration expenses. HWg-SMS-GW is designated for sending alert SMS messages from HWg devices. No software is required and the gateway works on LAN network in Box-2-Box (Peer-to-Peer) mode.
 • HWg-SH4s je ovladač pro otevírání dveří, řízená jednotkou HWg-SH4 unit. HWg-SH4s otevírá elektromagnetický zámek.Přístupový systém HWg-SH4 spolu s centrálním dohledovým systémem HWg-DCD je určen pro řízení přístupu do datacenter, technologických místností, komerčních objektů, bytových domů, veřejných budov a kanceláří. Každé zařízení SH4 může připojit až 2 zámky a 2 čtečky RFID čipů nebo karet. Zařízení HWg-SH4 apodporuje nejběžnější modely čipů a další lze přidat na základě zákaznicých...
 • Zařízení představuje expander k HWg-SH4. Jednotky HWg-SH4e obsahují dva nezávislé kanály (moduly) pro ovládání dveří.
 • Přístupový systém HWg-SH4 spolu s centrálním dohledovým systémem HWg-DCD je určen pro řízení přístupu do datacenter, technologických místností, komerčních objektů, bytových domů, veřejných budov a kanceláří. HWg-SH4 je autonomní přístupový systém pro otevírání dvou dveří (zámků). Dveře může oprávněná osoba otevřít pomocí RFID karty, nebo stisknutím tlačítka pro odchod zevnitř. Pro malé instalace lze databázi osob (karet) spravovat přes web rozhraní zařízení, SH4 odešle email / SMS při otevření...
 • Southco electronic swing-handle for rack/cabinet access systems. Can be extended by HWg-SH2 or HWg-SH3 for Web/SNMP remote cabinet door access control. Supplied with a 4m connection cable.
 • HWg-SDK is a package of programming examples and APIs for various HW group products. Various programming languages, Unix, Windows and other programming platforms. The SDK is designed to reduce the time for integrating HW group devices at the client's side.
 • HWg-PWR3/12/25 je chytrá Ethernet gateway, která zaznamenává data z až 3 / 12 / 25 externích měřičů přes sběrnici M-Bus. S externími M-Bus (EN 13757) měřiči může být použita pro vzdálené monitorování a měření spotřeby vody, elektřiny, plynu nebo tepla . Data ze sběrnice M-Bus jsou dostupná jako Web (grafy), SNMP , Emaily nebo soubory záznamů . HWg-PWR3/12/25 upozorňuje na abnormální hodnoty prostřednictvím Emailu nebo SMS , které lze odesílat přes SMS bránu HWg-SMS-GW3 , umístěnou ve stejné...
 • HWg-Push is a protocol for active communication from a device (IP sensor) to a central server.
 • HWg STE alerts by e-mail to temperatures outside of a safe range. Supplied with a power adapter and one temperature sensor, another temperature/humidity sensor can be connected.
 • HWg-Juno is an I/O device for IP CCTV integration. You can simply connect digital inputs & relay outputs to your current central IP video management system. HWg-Juno support protocols for seamless integration with most IP Video software packages.
 • HW group is entering the IP surveillance market with the introduction of HWg-Juno. HWg-Juno is a specialized device for integration of I/O’s into Genetec’s Omnicast. We are thrilled to bring to market HWg-Juno as first dedicated IP I/O device supporting the Genetec Protocol. Now you can simply connect any number of digital inputs & relay outputs to Genetec’s Omnicast system.
 • Windows aaplikacde pro kontrolu přístupu do rozvaděčů v datových centrech. Umožňuje dálkové otevření dveří s podporou RFID čipu, SMS zprávy, přímého povelu operátora. Správa dveří je prováděna prostřednictvím centrální databáze se záznamem událostí, signalizací vstupu atd. Vedle datových center je systém vhodný pro všechna pracoviště, kde je potřebná autorizace přístupu k jednotlivým boxům, sekcím, atd.
 • Case study showing how to connect ABB M-Bus power meters to the Ethernet. Tested with DHM13007 and DBM23000 three phase ABB M-Bus meters. The ABB ODIN meters family (1 or 3 phase) is also supported with the OA1408 serial to M-Bus converter. You can read values remotely over SNMP or Modbus/TCP protocols. Web interface, SMS alerting and e-mail reporting available. The HWg-PWR 25 smart gateway is used to connect M-Bus to the network.
 • Remote monitoring of concrete drying/hardening or substrate drying. Portable solution, remote monitoring + temperature and humidity logging. When a threshold is reached, a text message is sent and the construction can continue with the next step. Measurements are logged and sent by e-mail over GSM/GPRS, charts can be viewed remotely.
 • Společnost ČEZ (výrobce energie v ČR) se v rámci kampaně „Nesvítí někde zbytečně“ rozhodla upozornit své zaměstnance na problém plýtvání energií ve velkých kancelařských budovách. Motivovat zaměstnance zábavnou formou k větším úsporám a prezentovat možnosti moderní technologie AMM – „Chytrého měření“
 • Jednoduché řešení, které spojuje IP senzory společnosti HW group a IP kamery do jednoho systému. Na zařízeních iPad, iPhone, Nokia a dalších smartphonech/tabletech tak můžete odkudkoli kontrolovat Váš inteligentní dům.
 • Example of remote door control, temperature monitoring and smoke detection in a cabinet. When a door is open or closed, or the safe range of environmental conditions is exceeded, an alert is sent by E-mail or SNMP trap. It is also possible to connect a horn as a local alarm, or a fan as local cooling. The solution is designed for 19” racks.Remote rack monitoring, open door snmp, door contact, SNMP, IP temperature monitoring and cabinet monitoring
 • HWg-Config nahrazuje utilitu UDP Config.
 • Program pro přiřazení IP adresy zařízením HW group. Najde zařízení po síti, ukáže Vám jejich unikátní MAC adresu a umožní Vám nastavit IP, MASK a GW zařízení..
 • HWg-cloud.com je online služba (portál) pro základní obsluhu a správu vzdálených senzorů a zařízení od HW group. Lze připojit pouze senzory a zařízení od HW group s.r.o a služba je zdarma. Základní vlastnosti Do služby HWg-cloud.com lze připojit více než 30 různých monitoring produktů. Rodina Poseidon, Damocles, Ares STE2, STE, WLD2 IP WatchDog, HWg-PWR IoT Monitoring: SD-xx, NB-xx HWg-cloud.com podporuje vice než 50 různých senzorů a detektorů: Měření teploty, vlhkosti, napětí, CO 2 , VoC,...
 • HWg-Ares12 enables remote monitoring of temperature, illumination, power supply and other sensors over GSM/GPRS. Its internal back-up battery can keep the measurements running for several hours. The product is designed for dozens and hundreds of installations.
 • Ares 12 je průmyslová jednotka pro vzdálený dohled a odesílání poplachů přes GSM z míst bez možnosti připojení k LAN se zálohou napájení, k němuž lze připojit až 14 vnějších senzorů a 2 detektory na DI. Ares hlídá rozsahy hodnot připojených senzorů, při alarmové hodnotě posílá e-mail , SMS nebo prozvoní zadaná telefonní čísla. Přes webový portál SensDesk lze prohlížet naměřená data v komplexním uživatelském rozhraní. Produkty řady Ares umožňují vzdálenou aktualizaci firmware „FOTA“ (Firmware...
 • Ares 10 je cenově efektivní GSM teploměr pro vzdálený dohled a odesílání poplachů z míst bez možnosti připojení k LAN, k němuž lze připojit až 6 vnější senzory a 2 detektory na DI. Ares hlídá rozsahy hodnot připojených senzorů, při alarmové hodnotě posílá e-mail , SMS nebo prozvoní zadaná telefonní čísla. Přes webový portál SensDesk lze prohlížet naměřená data v komplexním uživatelském rozhraní. Produkty řady Ares umožňují vzdálenou aktualizaci firmware „FOTA“ (Firmware Over The Air).
 • V tomto webináři vám ukážeme jak snadno můžete migrovat svá zařízení ze SensDesk do našeho bezplatného HWg-cloudu.
 • Aplikace HWg-Upgrader umožňuje hromadnou aktualizaci / aktualizaci firmwaru a konfiguraci zařízení HWg přes Ethernet.
 • HWg-PDMS představuje nejjednodužší stand-alone cloudové řešení nejen pro IoT aplikace. Je určena pro sběr dat ze senzorů a vstupů po síti GSM (HWg-Ares) a LAN (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR). Export dat na pozadí. Jednoduchá analýza a práce s daty pomocí MS Excel. Data si může PDMS samo stahovat prostřednictvím HTTP (XML), ale rovněž si umí stahovat perioduické e-maily z POP3/POP3S serverů nebo přijímat zprávy zasílané protokolem HWg-PUSH a tedy se chovat podobně jako portál SensDesk...
 • HW calibrator slouží k nastavení kalibrace (shift) u senzorů v zařízeních připojených přes jednotky Poseidon
 • HW VSP3 je softwarový ovladač, který přidá do operačního systému virtuální port, (například COM 5) a data z tohoto portu přesměruje po síti TCP/IP na jiné hardwarové rozhraní, určené IP adresou a portem. HW VSP3 podporuje NT services a Windows 8.
 • Otestovali jsme HWg-STE (LAN teploměr) se NMS softwarem SolarWinds NPM (Network Performance Monitor).
 • HWg-STE plus PoE Ethernetový teploměr/vlhkoměr se dvěma DI HW group bude vystavovat na výstavě SENSOR+TEST 2014 v Norimberku (3.-5.6.2014). Najdete nás na stánku 470 v hale č. 12. Vystavujeme se společností LUCOM.
 • Naše zařízení si můžete prohlédnout na veletrhu Smart Automation 2014 ve Vídni, a to ve dnech 6. - 8. května 2014 .
 • Máme velkou radost, že jsme mohli pomoci nově vytvořenému očkovacímu centru v Dobřichovicích. Centrum vytvořili místní dobrovolníci, díky kterým zdravotníci ve velké sportovní hale očkují zájemce vakcínami proti Covidu 19. Dobrovolníci z řad sester a lékařů se ve svém volném čase snaží pomáhat, jak jen je to možné. Jsme moc rádi, že se v této nelehké době najde tolik lidí, kteří se snaží, abychom dlouhý boj s pandemií zvládli co nejlépe.
 • Doufáme, že v těchto těžkých časech jste společně se svými blízkými v bezpečí. V HW group jsme v provozu a přijímáme veškerá opatření k zajištění bezpečnosti týkajících se našich pracovníků a distribuci vašich objednávek. Náš sklad je plně zásoben a nemáme žádnou zásadní výrobu mimo ČR. Díky tomu budeme připraveni vyřídit všechny objednávky i v budoucnu. Vám a Vašim blízkým přejeme hodně zdraví HW group tým
 • HW group on SENSOR+TEST 2014 fair in Nuremberg (3.-5.6.2014). We would like to invite you to our Stand 470 in Hall 12. We will exhibit there with the LUCOM company.
 • Digitální čidlo vlhkosti pro vnitřní použití připojitelné na sběrnici 1-Wire se snadnou montáží díky konektoru konektorem RJ11. Čidlo je určeno pro připojení do jednotky Poseidon , Ares a HWg-STE . Senzory lze zapojovat paralelně pomocí jednotek T-Box, nebo je řetězit za sebou. Celková délka sběrnice od aktivního portu je 60m.
 • Senzor pro měření teploty, vlhkosti a teploty rosného bodu s měřícím čidlem na kabelu a se sériovým výstupem RS485. Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Měřené hodnoty se zobrazují na displeji a čidlo tak může být využito samostatně nebo s jednotkou Poseidon2 4002 . Maximální rozsah měřené teploty -30 až +105°C. Snímač je určen pro měření okolní...
 • Senzor pro měření teploty, vlhkosti a teploty rosného bodu se sériovým výstupem RS485. Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Měřené hodnoty se zobrazují na displeji a čidlo tak může být využito samostatně nebo s jednotkou Poseidon2 4002 . Maximální rozsah měřené teploty -30 až +80°C. Snímač je určen pro měření okolní teploty a relativní vlhkosti...
 • Kombinované čidlo teploty a vlhkosti pro vnitřní použití, určeno pro montáž na zeď. Komunikuje po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Čidlo bylo vyvinuto pro komunikaci s jednotkou Poseidon2 4002 .
 • Kombinované digitální čidlo teploty a vlhkosti pro vnitřní použití připojitelné na sběrnici 1-Wire s možností snadného řetězení díky 2 konektorům RJ11 Čidlo je určeno pro připojení do jednotky Poseidon2 , Ares a HWg-STE .
 • Digitální čidlo teploty a vlhkosti pro montáž do 19" rackové skříně připojitelné na sběrnici 1-Wire (RJ11). Čidlo je určeno pro připojení do jednotky Poseidon , Ares a STE2 . Komunikuje po sběrnici 1-Wire, kde má každé čidlo své unikátní sériové číslo. Senzory jsou určeny pro připojení k produktům HW group. Senzory lze zapojovat paralelně pomocí jednotek T-Box, nebo je řetězit za sebou. Některé senzory mají dva RJ11 konektory a dodávají se RJ11 propojovacím kabelem. Celková délka sběrnice od...
 • Digitální teplotní (-30°C až +80°C) a vlhkostní senzor (0-100%RH) pro užití v krytých prostorách. Rozhraní RJ11 (1-Wire). Navržený pro jednotky Poseidon2 , Ares a HWg-STE .
 • Teplotní (-30°C až +85°C) a vlhkostní senzor pro užití ve venkovním prostředí, komunikuje přes sběrnici 1-Wire. Senzor lze připojit k jednotkám Poseidon2 , Ares a STE2 .
 • HTemp HomeBox je kombinovaný senzor teploty (-30°C až +70 °C) a relativní vlhkosti (0 - 100% RH) s rozhraním RJ11 (1-Wire) pro vnitřní použití. Senzor je kompatibilní se všemi produkty HW group pro monitoring. Senzor teploty a vlhkosti v malé elegantní plastové krabičce je vhodný pro montáž na zeď, strop, nebo volně na stůl. S ohledem na velikost a hmotnost krabičky je možná montáž oboustrannou lepící páskou bez potřeby vrtání. Kabel RJ11 o délce 3m je součástí balení.
 • HW group, a well-known manufacturer of IP sensors (HWg-STE: SNMP thermometer, HWg-WLD: Web-based water leak detector, Poseidon, Damocles), has released a series of plug-ins that simplify the use of its IP sensors in Nagios, a popular open-source IT infrastructure monitoring system.
 • HSYCO je výkonný server s aplikací pro řízení a vizualizaci s web serverem.
 • A relay, being a switching element, is usually regarded as a simple component. However, it is relatively easy to destroy if it is used to switch unsuitable loads.
 • Pokud nemocnice chtějí dodržovat předepsané normy a zákony, musí se přizpůsobit. Aby se tak stalo, musí zajistit dohled teploty v lednicích a skladech, které jsou určeny k uchovávání léků a potřeb podléhajících teplotnímu rozmezí. Pokud nemocnice zaměstná osobu, která bude kontrolovat jednotlivé lednice a sklady, nejen, že to bude finančně náročné ale navíc to nezajistí spolehlivost. Dále pak musí najít vhodné a kvalitní monitorovací zařízení. Výhodnější je použít řešení přes počítačovou síť,...
 • GSM anténa quadband s konektorem SMA pro zařízení Ares
 • Cloudový portál SensDesk obsahuje zajímavou funkci, která uživateli umožňuje v daném okamžiku vzájemné srovnání hodnot více senzorů, a to nejen stejné veličiny, ale různých jednotek a měřítek. Tato funkce se jmenuje My Graph a mohou ji využívat i uživatelé Free SensDesku.
 • Dashboard slouží k získání rychlého přehledu nad stavem technologie nebo prostředí. Disponují jím všechny dohledové systémy a ani portál SensDesk není výjimkou. Dashboard se načítá ihned po přihlášení do uživatelského účtu, nebo ho lze zobrazit kliknutím na příslušný odkaz v menu. V případě SensDesku je možné mít kromě hlavního, teamového, ještě další, uživatelsky definované dashboardy pro potřeby různých oddělení, nebo poboček – My Dashboard .
 • Rozšiřující modul k jednotkám pro Ares a Poseidon pro připojení čtyř digitálních vstupů (kontaktů). Připojte po sběrnici 1-Wire UNI sběrnici (RJ11) další tlačítko, dveřní kontakt, detektor kouře a podobně. Převodník je vybaven dvojicí konektorů RJ-11 pro snadné řetězení senzorů.
 • Rozšiřující modul k jednotkám pro Ares a Poseidon pro připojení čtyř digitálních vstupů (kontaktů). Připojte po sběrnici 1-Wire UNI sběrnici (RJ11) další tlačítko, dveřní kontakt, detektor kouře a podobně. Převodník je vybaven dvojicí konektorů RJ-11 pro snadné řetězení senzorů.
 • HW group vyrábí IoT produkty pro monitoring prostředí, sledování spotřeb energií či průmyslové aplikace. Produkty pro monitoring prostředí a průmysl řad Poseidon2, Damocles2 a STE2 využívají standardu drátového ethernetu a Wi-Fi, které jsou do průmyslového prostředí nejvhodnější. Pro mobilní aplikace či případy kdy není k dispozici standardní Ethernet nabízíme produktovou řadu ARES s přenosem prostřednictvím GSM/GPRS a nově rovněž ve standardu LTE, který nabízí stejné možnosti, a navíc vyšší...
 • Eskalace alarmu je velmi častý požadavek při monitoringu prostředí, a protože může mít mnoho podob je jejich implementace do zařízení značně problematická. S produkty HW group však nic není nemožné.
 • Elektroměr PRO380-Mb je určen pro statické nepřímé měření spotřeby s výstupem M-Bus. Elektroměry PRO380 jsou k dispozici ve standardním 2 tarifním provedení s M-Bus a pulsním výstupem. Elektroměr PRO380 zobrazuje řadu okamžitých proměnných, jako je napětí, proud, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, frekvence a účiník na LCD a některé přes M-Bus. Elektroměry PRO380 splňují požadavky Směrnice o měřicích přístrojích 2014/32 / EU. MID certifikace zaručuje přesnost a kvalitu měřiče a umožňuje...
 • Elektroměr PRO380-Mb je určen pro přímé měření spotřeby v třífázové síti 3x230/380V do 100A s výstupem M-Bus. Elektroměry PRO380 jsou k dispozici ve standardním 2 tarifním provedení s M-Bus a pulsním výstupem. Elektroměr PRO380 zobrazuje řadu okamžitých proměnných, jako je napětí, proud, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, frekvence a účiník na LCD a některé přes M-Bus. Elektroměry PRO380 splňují požadavky Směrnice o měřicích přístrojích 2014/32 / EU. MID certifikace zaručuje přesnost a...
 • Jednofázový elektroměr 100A s M-Bus. Měřiče energie PRO2 jsou k dispozici ve standardním, 2 tarifním provedení s M-Bus a pulzním výstupem. Elektroměr PRO2 zobrazuje řadu okamžitých proměnných, jako je napětí, proud, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, frekvence a účiník na LCD a některé přes M-Bus. Elektroměry PRO2 splňují požadavky Směrnice o měřicích přístrojích 2014/32 / EU. MID certifikace zaručuje přesnost a kvalitu měřiče a umožňuje jeho použití pro účely fakturace.
 • Jednofázový elektroměr 45A s M-Bus. Elektroměry PRO1 jsou k dispozici ve standardním 2 tarifním provedení s M-Bus a pulzním výstupem. Elektroměr PRO1 zobrazuje řadu okamžitých proměnných, jako je napětí, proud, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, frekvence a účiník na LCD a některé přes M-Bus. Elektroměry PRO1 splňují požadavky Směrnice o měřicích přístrojích 2014/32 / EU. MID certifikace zaručuje přesnost a kvalitu měřiče a umožňuje jeho použití pro účely fakturace.
 • Elektroměr ED 310.DB HWG je třífázový statický dvoutarifní elektroměr pro nepřímé měření se vstupem 5A s rozhraním M-Bus a S0- 3x230V/400V
 • Elektroměr ED 310.DB HWG je třífázový statický dvoutarifní elektroměr pro přímé měření do 63A s rozhraním M-Bus a S0- 3x230V/400V, 5(63)A
 • Elektromagnetický dveřní zámek (elektromagnetický otevírač) vhodný pro připojení k našim konstrukcím RFID nebo kódovým zámkům
 • Detektor otevření dveří (sada kontakt a magnet).
 • Portál SensDesk od své verze 2.0.11 poskytuje vybraným uživatelům možnost získávat e-mailem periodické reporty s grafickým přehledem naměřených hodnot a tabulkou překročení Saferange. Tyto reporty chodí uživatelům formou digitálně podepsaného PDF, čímž provozovatel portálu garantuje, že s nimi nebylo manipulováno.
 • DIN Relay - 2x přepínací kontakt 10 A.
 • DIN Relay - 1 x přepínací kontakt 10 A.
 • Držák pro instalaci jednotek HWg na DIN lištu.
 • Detektor zaplavení LD-12 je určen k bodové detekci nebo k detekci překročení povolené výšky vodní hladiny. Indikaci vody lze připojit do vstupu pro kontakt DI (například Poseidon, Damocles, Ares, I/O Controller). Napájení 12V a tranzistorový výstup.
 • Senzor detekce zaplavení vodou v jednom bodě (1D). Senzor detekuje zaplavení vodou mezi čtyřmi detekčními trny na těle senzoru. Vyvedený kabel 3m lze přímo připojit do RJ11 portu pro senzory monitorovacích jednotek Ares nebo Poseidon2.
 • Jednoduchý senzor zaplavení vodou (hladina vody) detekuje elektricky vodivou tekutinu prostřednictvím 4 vývodů na těle detektoru (bodová detekce). Snímač lze umístit na stěnu nebo podlahu s dielektrickým povrchem. Kabel RJ11 se připojuje přímo do 1W-UNI portu (Poseidon, Ares, STE2, ..), kde sensor ukazuje hodnoty 1 (zatopeno) / 0 (zaplaveno). Senzor lze nechat ležet na podlaze (elektricky nevodivé podložce), nebo jej přišroubovat do podlahy nebo na stěnu. Senzor je určen k detekci zaplavení...
 • Bezpečnostní dveřní kontakt MK4 s propojovací instalací 3m. Navrženo pro detekci otevření dveří.
 • Detektor GS-133 indikuje únik hořlavých plynů . Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, LPG, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení 12V ss . Charakteristickými vlastnostmi detektoru jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost a malé rozměry. Detektor signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí.
 • Hotelový řetězec provádí revitalizaci a dodržení standardu pokojů. V každém hotelovém pokoji potřebuje mít zajištěný dodej vody (koupelna, topení) aby nedocházelo k únikům a následnému vytopení a mimo to musí provést bezpečnostní opatření i z hlediska např. náhlého požáru.
 • Prodlužovací kabel Canon 9 – zapojeno 1:1, délka 2 metry.
 • Kabel LapLink (známý také jako lablink nebo kabel křížený) je kabelem, který dovoluje připojit dva počítače k sobě a navázat přímé kabelové spojení.
 • Rádi bychom poděkovali Datumstruct za účast na Live Data Centre . Je to již po čtvrté co Datumstruct nechyběl na akci Data Cente World Asia .
 • Damocles2 MINI disponuje 4 DI vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů. Všechny DI vstupy jsou vybaveny čítačem S0 pulzů s pamětí pro připojení měřičů (např. vodoměr, plynoměr, elektroměr atd.). Prostřednictvím Damocles2 MINI lze ovládat 2 DO relé výstupy . Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server . Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android . Je kompatibilní s aplikacemi HWg-PDMS a HWg-...
 • Damocles2 2404 disponuje 24 DI vstupy pro připojení bezpotenciálových detektorů. Všechny DI vstupy jsou vybaveny čítačem S0 pulzů s pamětí pro připojení měřičů (např. vodoměr, plynoměr, elektroměr atd.). Prostřednictvím Damocles2 2404 lze ovládat 4 DO relé výstupy . ​ Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server . Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android . Je kompatibilní s aplikacemi HWg-PDMS a HWg-...
 • Damocles2 1208 disponuje 12 DI vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů. Všechny DI vstupy jsou vybaveny čítačem S0 pulzů s pamětí pro připojení měřičů (např. vodoměr, plynoměr, elektroměr atd.). Prostřednictvím Damocles2 1208 lze ovládat 8 DO výstupů typu Open Collector . Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server . Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android . Je kompatibilní s aplikacemi HWg-...
 • Damocles 1208 is a cost-effective Ethernet-enabled device with digital inputs (12) and relay outputs (8) accessible over a LAN. Typical applications involve counting pulses from electricity meters, water meters, gas meters etc. User interaction is simplified by the HWg-PDMS application for Windows that counts the pulses, calculates consumption and creates outputs for statistical processing in MS Excel.
 • Dvojitý převodník pro připojení teplotních čidel Pt-100 a Pt-1000 na 1-Wire UNI (RJ11). Jedno nebo dvě externí čidla teploty lze monitorovat po LAN ( Poseidon2 ) a po GSM ( Ares ). Typické použití je měření extrémních teplot v pecích, lednicích, motorech a podobně.
 • Případová studie k připojení elektroměrů, plynoměrů nebo vodoměrů k Ethernetu a čtení hodnot pomocí protokolů SNMP nebo Modbus/TCP. Pulzní výstupy z měřičů třetích stran (rozhraní S0) se připojí k ethernetové jednotce Damocles. Každý digitální vstup jednotky Damocles obsahuje 32bitový čítač pulsů. Hodnotu tohoto čítače lze číst přes web pomocí většiny M2M protokolů (SNMP, XML, Modbus/TCP).
 • Zařízení HW group podporují dva současné trendy současné senzorové techniky. Jednoúčelová zařízení s topologií IoT sítě, která jsou přímo závislá na ovládání centrální cloud aplikací a chytrá zařízení pro autonomní provoz a sítě s vysokými požadavky na bezpečnost. Každé řešení má své výhody. Pro jednoduchá zařízení hovoří jednoduchost instalace, konfigurace a centrální údržba, což snižuje náklady na údržbu po celou dobu životnosti zařízení.
 • CapTemp sbírá a vyhodnocuje data ze senzorů připojených zařízení. Program používá přehledné grafické rozhraní a je určen především pro nasazení v aplikacích nepřetržitého sledování technologických procesů.
 • Bellequip, náš distributor z Rakouska, vydal mnoho publikací o našem WLD2.
 • Naši přátelé z Rakouska, BellEquip , se zúčastnili výstavy Smart Automation 2019 , kde opět prezentovali naše zařízení.
 • Máme radost, že se s vámi můžeme podělit o skvělou novinku a to, že náš partner z Rakouska, Bellequip vydal novou brožuru ukazující novinky na monitorovacím trhu! Podívejte se zde https://bellequip.at/magazine ,HW group je uveden hned na několika stranách.
 • Infrastruktura mobilních sítí potřebuje spolehlivý monitoring technologií v pozadí, jako je chlazení, vytápění a podmínky v budově a zařízení. Řešení popisuje některé varianty monitoringu a zasílání alarmů. Mobilní operátor provozuje systém základnových stanic na celém území státu. Systém základnových stanic je část sítě GSM, která je zodpovědná za přenos a příjem radiových signálů z mobilního telefonu. Základnová stanice je souhrným označením pro zařízení ukrývající telekomunikační technologii...
 • Ares 12 LTE je průmyslová jednotka pro vzdálený dohled a odesílání poplachů přes GSM a LTE . Tento vzdálený dohled zařízení Ares 12 LTE rozpozná i z míst bez možnosti připojení k LAN se zálohou napájení , k němuž lze připojit až 14 vnějších senzorů a 2 detektory na DI. Ares 12 LTE je vybaven vnitřní baterií pro zálohu provozu bez vnějšího napájení po dobu až 24 hodin. Přes webový portál SensDesk lze Ares 12 LTE konfigurovat, rozesílat alarmy či prohlížet grafy hodnot. Pokud zařízení rozezná...
 • Ares 10 LTE je cenově efektivní GSM a LTE teploměr pro vzdálený dohled a odesílání poplachů z míst bez možnosti připojení k LAN, k němuž lze připojit až 6 vnějších senzorů a 2 detektory na DI. Ares 10 LTE hlídá rozsahy hodnot připojených senzorů, při alarmové hodnotě posílá e-mail , SMS nebo prozvoní zadaná telefonní čísla. Přes webový portál SensDesk lze prohlížet naměřená data v komplexním uživatelském rozhraní. Produkty řady Ares umožňují vzdálenou aktualizaci firmware „FOTA“ (Firmware Over...
 • Mnoho zákazníků pro LAN a GSM sensory od HW group se neorientuje v rozdílu mezi proudovou smyčkou 0..20mA a 4..20mA. Pro ně je určena tato aplikační poznámka.
 • Mnoho zákazníků pro LAN a GSM sensory od HW group se neorientuje v rozdílu mezi proudovou smyčkou 0..20mA a 4..20mA. Pro ně je určena tato aplikační poznámka.
 • Aplikace Hercules SETUP je užitečný terminal pro obsluhu sériového portu (RS-485 nebo RS-232 terminál), UDP/IP a TCP/IP (Client nebo Server). Byla vytvořena pro interní užití společnosti HW group , ale dnes osahuje spoustu funkcí v jedné aplikaci a je poskytována jako freeware! S našimi originálními zařízeními (Serial/Ethernet Converter, RS-232/Ethernet Buffer or I/O Controller) může být rovněž využita pro UDP Config.
 • Jednotky Poseidon2 podporují od března 2015 SNMP verze 3. Podpora zcela bezpečné a přitom standardní komunikace otevírá dveře pro nové aplikace nejen ve velkých firmách. Tato aplikační poznámka (AN44) popisuje novinky v SNMP v3. http://www.hw-group.com/support/an44/index_cz.html
 • Poseidon 2250, HWg-STE and Captemp SQL 4 cerified for transport, storage and conservation of deep-frozen food temperature monitoring and control. Solution from Captemp, Lda is compatible with REGULATION (EC) No 37/2005, comply with EN 12830, EN 13485 and EN 13486 standards.
 • Box-2-Box mode connects inputs and outputs between two different units without any software. Poseidon communicates with Damocles using SNMP traps and transfers changes at an input to a remote output. Box-2-Box mode enables direct communication between two devices over a network, without any PC or software. How to configure Box-2-Box connection from a Poseidon 3268 unit to a Damocles 1208 unit
 • Installation Wizard simplifies the use of Poseidon and Damocles products in your applications. Simply call the wizard from within your application to add, remove or configure a Poseidon or Damocles unit.
 • I/O Controller čte stavy digitálních vstupů a řídí 8 výstupů přes síť. Vstupy a výstupy jsou konstruovány pro mapětí do 50V. Aplikační poznámka vysvětluje, jak připojit externí relé k I/O Controlleru, detekovat napětí nebo spínat například síťové napětí 230V (110V a pod.).
 • This application note describes how to pause the remote transmition of data on Ethernet/RS-232/485 converters. This functionality is necessarry if you need to send the output data over RS-232 in precisely defined packets. This way you can ensure the precise timing on the serial port output.
 • The PortStore buffer device has the facility to send e-mail alert when power failure occurs or the buffer is getting full. These functions are useful when you use PortStore as CDR/SMDR buffer for PBX in remote location. To use this function, it is necessary to have installed a SMTP server on the network which takes care of e-mail delivery. This application note describes configuration of the PortStore with a freeware SMTP server for MS Windows - Free SMTP server.
 • Většina síťových zařízení HW group obsahuje možnost přidělit IP adresu zařízení pomocí UDP Broadcastu. Tato funkce je implementována jednak v programu Hercules, jednak v různých dalších utilitách. Tato aplikační poznámka slouží firmám, které chtějí implementovat možnost vyhledávání našich zařízení do svých programů a utilit.
 • Kalorimetrický senzor SL5101 detekuje proudění vzduchu pod nebo nad nastavenou hodnotou v rozsahu 1 až 10 m/s. Hraniční hodnota se nastavuje šroubkem na těle senzoru, výstupem je spínací kontakt relé, napájení 24V ss.
 • Napájecí adaptér 5Vss / 1,2A, vybavený trojicí výměnných vidlic pro použití ve státech se zásuvkami evropského standardu, britskými nebo americkými. Adaptér je vybavený ochrannou proti zkratu a přetížení.
 • Samolepící suchý zip 3M Dual Lock
 • 30A DC Current probe 1W-UNI je senzor, sestávající z proudového bočníku s převodníkem , určený pro měření stejnosměrného proudu až 30A. Proudový bočník je do měřeného okruhu připojen přímo (přerušuje ho). Stejnosměrný proud je měřen v obou směrech . 1-Wire UNI výstup senzoru lze připojit k zařízením řad Poseidon2 a Ares . Spolu s jedním z těchto zařízení může senzor 30A DC Current probe 1W-UNI sloužit jako systém včasného varování pro případ přetížení přívodu proudu nebo změny směru toku proudu...
 • 30A AC Current probe 1W-UNI 2 je senzor pro jednofázové měření střídavého proudu až 30A pomocí nepřímého měření (bez přerušení vodiče). Měřící transformátor lze otevřít a vložit do něj fázový vodič. Senzor je vhodný pro sledování příkonu rackových skříní, BTS či technologických místností. Lze ho použít se v kombinaci se zařízeními Poseidon a Ares .
 • 3-pin Terminal Block
 • 2x profil "L" pro šroubové uchycení jednotek Poseidon2 4002 a Poseidon 2250
 • Napájecí adaptér 24V/1,2A s evropskou síťovou vidlicí pro napájení AirFlow sensor 5101 . Adaptér je vybavený ochrannou proti zkratu a přetížení.
 • Senzory 1-Wire UNI umožňují nastavení a kalibraci měřené hodnoty, včetně změny měřené jednotky, exponentu a podle typu senzoru až 8bodové kalibrační tabulky. To umožňuje připojit libovolné senzor s napěťovým či proudovým výstupem k jednotkám Poseidon prostřednictvím 1-Wire UNI.
 • Kalibrátor pro senzory 1-Wire UNI. Lze využít pro změnu jednotek, násobení a u vybraných senzorů také pro stanovení kalibrační křivky s osmi body. Kalibrátor umožňuje správné nastavení senzorů s napěťovým nebo proudovým výstupem k zařízení Poseidon přes sběrnici 1Wire UNI.
 • Napájecí stejnosměrný adaptér 12V/2,5A je díky vstupu konektorem IEC-320 C14 (standardní PC konektor) ideální pro použití v rackových skříních a ostatních aplikacích s připojením do UPS bez potřeby zásuvky s klasickou vidlicí. Napájecí kabel není součástní produktu. Adaptér je vybavený ochrannou proti zkratu, přehřátí a přetížení.
 • 100A DC Current probe 1W-UNI je senzor, sestávající z proudového bočníku s převodníkem , určený pro měření stejnosměrného proudu až 100A . Proudový bočník je do měřeného okruhu připojen přímo (přerušuje ho). Stejnosměrný proud je měřen v obou směrech . 1-Wire UNI výstup senzoru lze připojit k zařízením řad Poseidon2 a Ares . Spolu s jedním z těchto zařízení může senzor 100A DC Current probe 1W-UNI sloužit jako systém včasného varování pro případ přetížení přívodu proudu nebo změny směru toku...
 • Rozbočovač pro 1-Wire sběrnici s posílením napájení. Kompatibilní s 1-Wire i 1-Wire UNI sběrnicí. 1-Wire hub Power umožňuje připojit k jedné jednotce Poseidon2 či Ares12 několik čidel, která mají vyšší proudovou spotřebu (například Sensor 60V 1W-UNI v2 , Converter 2xPt100 1W-UNI nebo Sensor 4-20mA 1W-UNI ).
 • Please note that this application only works with HW group IP sensors (Temperature, Energy, Water Leak, DI, etc..). SensDesk Mobile is Android application used to display all your sensors on the screen of mobile device. Connect your IP sensors from HW group to the online portal SensDesk.com. Setup your account and use your tablet or mobile phone as simple overview for all your sensors.
 • Společnost HW group s.r.o. představila dva modely nové generace Poseidon2 určené pro monitoring v průmyslu a IT.
 • HW group would like to present you HWg-WLD Relay. The device indicates a water leak or flood anywhere along the length of the connected sensing cable (up to 85m – 280ft). The sensing cable can be laid along water pipes, walls, or under windows. Water or other liquid anywhere along the entire length of the sensing cable triggers a relay.
 • Pod zkratkou HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) se skrývá zabezpečená, či chcete-li šifrovaná podoba komunikačního protokolu HTTP, který se používá k zobrazení WWW stránek. Běžný uživatel se s ním setká vždy při placení přes internet, používání elektronického bankovnictví a dalších operacích, při kterých je důležité zachování soukromí. Zařízení Poseidon2 a Damocles2 podporují od verze FW verze 2.0.15 komunikaci HTTPS (WEB) i pomocí XML. Tento dokument vysvětluje, jak používat HTTPS a...
 • Napájecí adaptér 12Vss / 1,5A, vybavený trojicí výměnných vidlic pro použití ve státech se zásuvkami evropského standardu, britskými nebo americkými. Adaptér je vybavený ochrannou proti zkratu a přetížení.