Index >> Produkty >> Monitoring (GSM produkty)

Ares 12: Průmyslové GSM měření a vzdálený dohled pro 14 senzorů


Czech version


English version


Ares 12 je GSM jednotka pro vzdálený dohled prostředí se zálohou napájení. Ares 12 lze použít kdekoliv je pokrytí GSM signálem. Do Aresu lze připojit několik různých senzorů, DI vstupy a modul relé DO výstupů. Ares 12 obsahuje baterii pro zálohování napájení na několik hodin. Pomocí Emailu nebo SMS na až 5 telefonních čísel upozornění na výpadek napájení. Ares lze připojit do online portálu SensDesk.com.

HWg-Ares12 je GSM jednotka s vnitřní baterií pro vzdálený dohled a alarming. Vnější senzory jsou napájeny z vnitřní baterie a dohled prostředí tak funguje i po výpadku napájení. Lze připojit až 14 vnějších senzorů (teplota, vlhkost, 4-20mA, intenzita světla, ..) jednotku relé výstupů a 2 detektory na DI vstupy.

Při výpadku napájení upozorní až 5 příjemců pomocí emailu nebo SMS, nebo telefonuje na nastavená telefoní čísla. HWg-Ares 12 lze použít jako jednoduchý GSM teploměr. Stavy lze ověřit přes SMS.

Novinkou Ares 12 z roku 2017 je možnost připojení modulu relé výstupů a dohledu připojených senzorů přes online portál SensDesk (služba zdarma od výrobce). Přes webový portál lze sledovat grafy hodnot, vzdáleně konfigurovat jednotku Ares, nebo spínat připojené relé výstupy. Průběhy hodnot lze zobrazit také v programu HWg-PDMS (volný software), který je přijímá přes email.

Produkty Ares jsou připraveny pro vzdálené instalace stovek kusů. Zároveň je velmi jednoduché začít s jedním kusem HWg-Ares 12 a zobrazit grafy v portálu SensDesk, ve Windows software HWg-PDMS nebo je přes XML exportovat do MS Excel.

 • Interní baterie: Záloha napájení na několik hodin (max 24 hodin provozu)
 • DO výstupy: Ano - (Externí modul relé výstupů - volitelné příslušenství)
  • Vzdálený upgrade FW (FOTA) usnadňuje správu rozsáhlých instalací stovek zařízení.
  • Startovní balíček "HWg-Ares12 Tset" obsahuje teplotní čidlo, univerzální napájecí adaptér a externí anténu.
HWg-Ares 12: GSM teploměr - 5 destinací pro email a SMS alarmy


 

Ares-12 photo 1   Ares-12 photo 2   Ares-12 photo 3

Montage plates 1   Montage plates 2   Ares-12 set

 

Rodina Ares

Ares family

  Interní baterie DI vstupy
(+ čítač pulsů)
Senzory
(1-Wire / UNI )
DO výstupy
(Externí modul)
Logger SMS poplachy Email poplachy
(GPRS)
SensDesk
(HWg Push)
HWg-Ares 10 2 3
HWg-Ares 12 2 14
HWg-Ares14 Model zrušen a nahrazen modelem Ares12 (od roku 2017).


Aplikace a příklady použití

 • Vzdálený dohled teploty po GSM
 • Záložní napájecí systémy (GSM dohled)
 • Vzdálený dohled prostředí serverovny bez připojení do místní LAN
 • Jedoduchý dohled napájení
 • Diesel generátory - dohled prostředí a stavu
 • Bankomaty - dohled prostředí bez zásahu do připojení ATM
 • Informační systémy (kiosky)
 • Chladící sytémy a lednice
 • Antény a mikrovlnné spoje
 • Technologie u silnic dálnic a železnic
 • Teploty a stav vozovek a kolejí
 • Teploty a posuny konstrukcí
 • Skladové prostory potravin, materálů
 • Prostory s uměleckými díly a depozitáře
 • Zemědělské prostory (skleníky, sýpky ap)
 • Technologie rozvodu elektrické energie (trafostanice), vedení
 • Dohled zdrojů vody a stav technických zařízení
 • Monitoring zařízení s vyčerpatelným (doplňovaným) obsahem (automaty na kafe, bagety, colu, masážní křesla, ...)

 

Dohled vzdálených telco bodů

 

Základní vlastnosti

 • Interní baterie: Záloha napájení na několik hodin (max 24 hodin provozu)
 • Senzory: Max 14 senzorů
 • Lze připojit senzory: 1-Wire / 1Wire UNI (RJ11)
 • Lze měřit: osvětlení, teplota, vlhkost, proud 4-20mA, napětí 0-60V, čidlo teploty Pt100/1000, detekce zaplavení v bode (1D) i v ploše (2D).
 • DO výstupy: Ano (vyžaduje externí modul relé výstupů)
 • DI vstupy: 2 vstupy na kontakt pro externí detektory
 • Čítání impulsů: na každém DI vstupu lze čítat S0 impulsy
   
 • Reakce při alarmu: Vytočení telefonního čísla, SMS (5 destinací), email, HWg-Push
 • Konfigurace: Lokální - USB rozhraní (software pro Windows není třeba instalovat)
 • Vzdálená konfigurace: Web rozhraní v portálu SensDesk.com - záložka „AresConf“
 • Logování: Data jako příloha k emailu nebo ke stažení přes USB
   
 • Software: SensDesk.com portál, HWg-PDMS, Nagios plugin, řešení 3tích stran
 • Mobilní aplikace pro zobrazení dat: Android i iPhone (přes SensDesk.com)
   
 • FOTA: Vzdálený upgrade (Firmware Over The Air) usnadňuje správu rozsáhlých instalací stovek zařízení
 • Teplotní sensor: Součástí startovní sady “Tset”. Kabel lze prodloužit až na 60m.

   
SENZORY
 • 1-Wire UNI
  • Teplota
  • Vlhkost
  • Intenzita osvětlení
  • 0-30A ST
  • Zaplavení vodou
  • 0-60V SS
  • 0-20mA
  • Pt100 / Pt1000
 • DI vstupy
  • Detektor kouře
  • Detektor napájení 110/230V
  • Detekce proudění vzduchu
  • Detekce pohybu (PIR)
  • Detekce zaplavení (1D)
  • Detekce vibrací
  • Detektor otevření dveří
  • Detekce úniku plynu
 • Mechanické provedení: 76 x 93 x 28 mm - montáž na zeď nebo na DIN lištu
 • Napájení: Vnější napájení 9-30V / 0.5A
  • Interní baterie: napájení zařízení + senzorů na max 24 hodin (podle senzorů a nastavení)
  • Životnost baterie: předpokládaná 3 až 5 let (podle typu a používání a provozních teplot)
 • GSM/GPRS: Quad-Band 850/900 / 1800/1900 MHz - SMA konektor pro anténu
 • Roaming: Při detekci roaming GSM sítě deaktivuje GPRS komunikaci
   
 • Diagnostika: Detekce vnějšího napájení a Stav baterie [%]
 • Alarmy: Email, HWg-Push, SMS
 • SMS + prozvonění při alarmu: Podporuje
   
 • Protokoly: SMTP, NTP, HWg Push (http)
  • Autorizace: STARTTLS (Google SMTP)
 • SMS komunikace: Základní ovládání a detekce stavu
   
 • Podpora pro programátory: HWg SDK
   
 • Podporovaný software

První kroky s GSM/GPRS teploměrem Ares 12 Tset

SensDesk: Dohled GSM zařízení Ares z webového portálu

 • V jednotce GSM dohledu Ares nastavte jméno a heslo Vašeho účtu na portálu SensDesk.
 • Připojte se na www.sensdesk.com a můžete prohlížet hodnoty senzorů připojených zařízení.
 • Z web portálu SensDesk lze GSM jednotky Ares konfigurovat.
 • Do web portálu SensDesk lze připojit oba produkty Ares (Ares 10 i Ares 12).
 • Z web portálu SensDesk lze spínat relé výstupy na expanzním modulu, připojeném do jednotky Ares.
 • Z web portálu SensDesk lze odeslat alarmový email při výpadku jednotky Ares nebo GSM komunikace.

 

 
 

 

Mobile App

Mobilní aplikace SensDesk Mobile

 • Všechna zařízení připojená do Vašeho účtu na portálu SensDesk lze zobrazit v mobilní aplikaci SensDesk Mobile
 • Mobilní aplikace existuje pro iOS i Android
 • Senzory lze přídit podle názvu senzor, jména zařízení a podobně

 

PDMS: Sběr dat do MS Windows přes Email

 • MS Windows program HWg-PDMS běží na PC a stahuje data z emailobého účtu
 • GSM monitoring Ares posílá data periodicky emailem na vyhrazený emailový účet..
 • Program PDMS si emaily periodicky stahuje a načítá z nich data.

Monitorovací software PDMS

PDMS: Excel reportyHWg-PDMS periodicky sbírá stavy vstupů a hodnoty senzorů z jednotek připojených přes GSM/GPRS z jednotek Ares i z ostatních zařízení rodin Poseidon Damocles a HWg-STE připojených po IP. Naměřené data periodicky ukládá do databáze a exportuje jako protokoly (reporty) do MS Excel.

 • Registrovaná verze je zdarma pro tři senzory
 • Sbírá data po IP (přes emailovou schránku)
 • Sběr dat do databáze pracuje na pozadí Windows jako služba (NT service)
 • Grafický náhled na uložená data
 • Snadný export dat do MS Excel (pravidelně se spouští na pozadí)

Jak připojit Ares do PDMS

 • 1) EMAIL:
  Pomocí email rozhraní. Jednotka Ares odesílá emaily do vyhrazené emailové schránky, odkud je PDMS pravidelně stahuje.
  PDMS zpracovává emaily s přiloženým LOG souborem i poplachové zprávy.
   
 • 2) HWg-Push:
  HWg-PDMS je nainstalován na serveru na veřejné adrese. Jednotka Ares posílá přes HTTP protokol periodicky data o připojených senzorech.

>> Ares & PDMS přes email

 

Detektory kompatibilní s Ares (nejprodávanější)

FDR26 Smoke Detector

Detektor kouře (12V napájení, relé výstup)

Door Contact

Detektor otevření dveří

Vibration detector Impaq

Detektor vibrací (12V napájení, relé výstup)


Gas Leak Detector

Detektor hořlavých plynů (12V, relé výstup)

PowerEgg

Detektor výpadku napájení (relé výstup)

Motion PIR detector

Detektor pohybu osob (12V napájení)


>> Přehled všech sensorů a detektorů

Senzory kompatibilní s Ares (nejprodávanější)

Converter 2xPt100 1W-UNI


2x Teplota (externí čidla teploty)

 • -200°C až +850 °C
 • Připojte až 2 čidla Pt-100 nebo Pt-1000

Temp-485-Pt100 Box


Teplota pro vnější prostředí (RS-485 sběrnice)

 • -25°C až +80 °C

PHTemp-485 T7410


Teplota + vlhkost + Atmosférický tlak + rosný bod
RS-485 sběrnice

Expander 4xDI 1W-UNI

4x DI (vstup pro kontakt) na RJ11

 • RJ11 1-Wire UNI (vyhradí 4 pozice)
 • Určeno pro vnitřní použití

HWg-WLD Relay

Detektor zaplavení kabelem v 2D ploše

 • RJ11 1-Wire UNI (včetně napájení)
 • Obsahuje 2m detekčního WLD kabelu

Sensor 60V 1W-UNI

Sensor pro měření SS napětí 0-60V

 • Galvanicky odděleno
 • Doporučeno pro měření -48V

30A Current probe 1W-UNI

Sensor pro nepřímé měření proudu 0-30A ST

 • Měření proudu 0-30A pomocí otevíratelné cívky
 • Instalace bez přerušení měřeného obvodu

Sensor Light 1W-UNI 3m

Senzor intenzity osvětlení na kabelu 3m

 • Vnitřní použití
 • Výstup 0-100%

Sensor 4-20mA 1W-UNI

Sensor pro měření SS proudu 4-20mA

 • Galvanicky odděleno
 • Napájení pro vnější sensor 4-20mA

HTemp-1Wire Outdoor 3m


Teplota + vlhkost (venkovní prostředí)

 • -30°C to +85°C 
 • 0-100% RH   (Relative Humidity)

HTemp-1Wire 3m

Teplota + vlhkost (vnitřní prostředí)

 • -30°C to +80°C 
 • 0-100% RH   (Relative Humidity)

Temp-1Wire-Flat 3m

Teplota (lednice a mrazáky).

 • -30°C to +60°C 
 • IP67, čidlo z nerez oceli 17240 - Ø5.7mm
 • Plochý kabel pro montáž do lednice

Humid-1Wire 1m
Humid-1Wire 3m
Humid-1Wire 10m

Vlhkost (vnitřní prostředí)

 • 0-100% RH   (Relative Humidity)

HTemp-Rack19

Teplota + vlhkost (1U montáž do rozváděče 19")
 

 • -10°C to +80°C
 • 0-100% RH   (Relative Humidity)

Temp-1Wire 1m IP67
Temp-1Wire 3m IP67
Temp-1Wire 10m IP67

Teplota (vnitřní a vnější prostředí)

 • -10°C to +80°C 

>> Přehled senzorů

 

Časté dotazy

  Spam protection. How many is six times six?

  Nejaký dotaz?
  Jméno: 
  Firma: 
  Email: *
  Newsletter:
  Telefon: 
  Zeme: *


 • Jaký je rozdíl mezi Ares 10 a Ares 12?
  Základní rozdíl je v počtu podporovaných senzorů ( 3 / 14) a osazení interní baterie v zařízení Ares 12. .
 • Dokáže Ares 12 detekovat přítomnost napětí 230V (dohled napájení - například vstupní napětí pro UPS)?
  Ano, použijte funkce vnitřní baterie a jednoduše při výpadku vnějšího napájení, vyhlaste stav Alarm.
  Druhou možností je detekce vstupního napětí na jednotce PowerEgg2, jehož kontakt připojte na IN1 nebo IN2.
   
 • Kolik lze připojit kombinovaných senzorů teplota/vlhkost?
  GSM teploměr Ares 10 podporuje 3 senzory (veličiny), Ares 12 podporuje 14 senzorů (veličin)..
  Na Ares 10 lze připojit maximálně 1 kombinovaný senzor teplota/vlhkost.
  Na Ares 12 lze připojit maximálně 7 kombinovaných senzorů teplota/vlhkost.
 • Ares 12 podporuje 14 senzorů, ale obsahuje pouze 2x RJ11 konektor. Jak připojit další senzory?
  Senzory lze řetězit za sebou, nebo použít rozbočky: T-Box2 (foto), T-Box (foto) nebo 1-Wire hub Power.
   
 • Hodnota senzoru vlhkosti kolísá kolem nastaveného rozsahu (SafeRange) a dostal jsem 50 emailů během hodiny. Co s tím lze udělat?
  Nastavte hysterezi u tohoto senzoru cca 5%RH. Tím snížíte počet zbytečných emailů začátek/konec poplachu během pár sekund.
 • Jak daleko mohu připojit externí senzory?
  1-Wire / 1-Wire UNI senzory: Max 60 metrů / aktivní port (RJ11 konektor) na jednotce Ares
  Některé senzory mohou vyžadovat posílené napájení.
 • Lze použít Ares 12 jako upozornění při sepnutí a rozepnutí kontaktu?
  Ano, stavy kontaktů lze dokonce pojmenovat (nádrž plná/prázdná) a při změně stavu lze odeslat SMS až na 5 telefonních čísel.
  Po SMS se lze také zeptat na stav DI kontaktu.
 • Ares 12 obsahuje dva DI vstupy pro kontakt (IN1-IN2). Lze rozšířit počet DI vstupů?
  Ano, použijte rozšiřující modul Expander 4xDI 1W-UNI - alokujete tak ale 4 pozice pro senzory (z limitu 14).
 • Lze Ares 12 připojit do cloudu?
  Ano, Ares je "cloud oriented sensor". Lze jej připojit do cloud systémů jako "Cloud sensor".
  Použijte protokol HWg-Push na bázi HTTP, kontaktujte nás pro další informace.
   
 • Kde najdu konfigurační softwar pro Ares?
  Konfigurační software se objeví jako soubor "ARESCONF.exe" po připojení USB do systému Windows.
 • Lze stáhnout logovaná data přes USB?
  Ano, celý log soubor (záznam dat) lze stáhnout po USB.
 • Jak rychle reaguje výstupní relé po kliknutí na tlačítko v online portálu SensDesk?
  Čas sepnutí výstupního relé záleží na nastavení GSM jednotky Ares v portálu SensDesk.
  Standardně relé zareaguje během 1 až 15 minut.
  V případě povolení častějšího spojení (v SensDesk nastavení zařízení Ares parametr Check period = 1) by mělo relé zareagovat za kliknutí v portálu SesnDesk do 60 sekund.
 • Nahrazuje Ares12 ve verzi z roku 2017 zcela předcházející model Ares 14?
  Ano. Všechny starší jednotky Ares12 lze upgradovat na poslední FW a zvýšit tak pošet podporovaných senzorů.
 • Kde zjistím ceny zařízení?
  U našich distributorů nebo poptávkou na cenu přímo zde ve formuláři.

 

Jak objednat

Objednejte jako  
HWg-Ares12 set HWg-Ares12 startovní sada
Startovní sada Ares12 (s interní baterií), obsahuje GSM QuadBand anténu + 3m kabel, univerzální napájecí adaptér (EU, UK, US), CD, GSM jednotku Ares, USB kabel pro konfiguraci, teplotní čidlo a plech pro uchycení. - fotka položky
HWg-Ares12 Bulk HWg-Ares12 pro montáž
Samostatná jednotka GSM teploměru Ares12 (interní baterie) s montážním plechem typ D. Neobsahuje žádné další přístušenství.
HWg-Ares12 plain HWg-Ares12 samostatná jednotka
Samostatná jednotka Ares12 (interní baterie) pro GSM průmyslový dohled. Neobsahuje žádné další přístušenství. - fotka položky
HWg-Ares10 set HWg-Ares10 startovní sada
Startovní sada Ares10, obsahuje GSM QuadBand anténu + 3m kabel, univerzální napájecí adaptér (EU, UK, US), CD, GSM jednotku Ares, USB kabel pro konfiguraci, teplotní čidlo a plech pro uchycení. - fotka položky
HWg-Ares10 plain HWg-Ares10 samostatná jednotka
Samostatná jednotka GSM teploměru Ares10. Neobsahuje žádné další přístušenství.
- fotka položky
Mount plate E – 1U Montážní plech do rozváděče (racku), 1U montáž pro HWg-Ares, Poseidon2 3266/68 a další produkty. - fotka položky
Mount plate D Montážní plech na zeď pro HWg-Ares, Poseidon2 3266/68 a další produkty. - fotka položky
DIN Rail box set Držák na DIN lištu.
 

Klíčová slova

HWg-Ares 12, GSM měření teploty, Ares 12, záloha napájení baterií, měření teploty po GSM, systém měření teploty, dohled napájení, detekce výpadku napájení, logování teploty po gsm,

Sensdesk portál, alarm při vysoké teplotě, gsm dohled prostředí,  gsm senzor teploty, logování teploty, dohled přítomnosti napájení, měření vlhkosti, dohled teploty přes GPRS, GSM dohled zálohovaný baterií, gsm dohled teplot

 

Související produkty

Product banners