Index >> Products >> Monitoring

Ares12 / 14: thiết bị đo nhiệt độ GSM/GPRS sử dụng SMS & Email


Product replaced by a new generation Ares 10 / Ares 12.

Giám sát các cảm biến & tín hiệu DI (digital input) thông qua mạng GSM/GPRS. Giải pháp hoạt động độc lập hoặc thuộc một phần của hệ thông kết hợp sử dụng mạng LAN & GPRS cho hàng trăm cảm biến.

Note: Shorted version - full details in english version.

HWg-Ares 12 là một giải pháp giám sát điều kiện môi trường từ xa có thể được lắp đặt chỉ trong vài phút. Nó chỉ cần truyền tải thông tin bằng tín hiệu GSM. Thiết bị chứa pin dự phòng bên trong. Nếu nguồn điện gặp sự cố, tín hiệu có thể gửi tới 5 địa chỉ nhận được cảnh báo bởi email hoặc tin nhắn văn bản. HWg-Ares 12 thậm chí có thể được sử dụng khi chỉ có một thermometer GSM.

Đơn giản chỉ cần kết nối các cảm biến bên ngoài (cảm biến nhiệt độ, dòng điện 4-20mA, độ ẩm, ánh sáng …) hoặc hai dry contact và theo dõi từ xa tất cả các đầu dò. Dữ liệu cảm biến có thể được đưa vào HWg-PDMS (một phần mềm miễn phí), được kết nối với một cổng Web hoặc truyền qua một hệ thống SCADA/NMS.

Nền tảng lập trình của Ares sẵn sàng cho việc lắp đặt từ xa với hàng trăm thiết bị. Mặc dù vậy bạn có thể bắt đầu từ đơn giản với chỉ một thiết bị HWg-Ares 12 và có thể xem đồ thị tổng hợp dữ liệu trong phần mềm HWg-PDMS được cung cấp kèm theo hoặc trong dữ liệu ngôn ngữ XML.

HWg-Ares là một hệ thống giám sát GSM hoàn chỉnh – từ các cảm biến đến xuất các dữ liệu sang file MS Excel. Lượng truyền tải thông qua mạng GPRS được tối ưu hóa về chi phí. Tính năng độc đáo là bạn có thể kết hợp các cảm biến IP sử dụng mạng LAN với các thiết bị HWg-Ares GSM/GPRS. Có một plugin cho Nagios – phần mềm giám sát SNMP miễn phí phổ biến nhất.

 • Internal battery can supply power to HWg-Ares12 and its connected sensors for several hours.
 • Comfortable configuration over USB simplifies installation of the unit.
 • Remote firmware upgrade (FOTA) capability simplifies management of large-scale installations with hundreds of devices.
 • The “HWg-Ares12 Tset” quick start set contains a temperature sensor, an universal power adapter and an external antenna.
 • Whenever a power outage or a sensor value outside of a specified range is detected, Ares12 rings a specified number and sends a customizable e-mail or text message.
 • HWg-Ares is ready for data transfer over IP (GPRS) to third-party systems.
  • Ares12 cooperates with the SensDesk web portal.
  • A special driver is needed for connecting to a NMS.
   HW group is working on a “HWg-Push driver for Nagios” to connect LAN and GSM sensors.
HWg-Ares 12: GSM thermometer – 5 recipients for email and SMS alerts


 

Ares-12 photo 1   Ares-12 photo 2   Ares-12 photo 3

Mount brackets 1   Mount brackets 2   Mount brackets 3

Ares-14 photo 1   Ares-14 photo 2   Ares-14 photo 3

 

  Internal battery Digital inputs 1-Wire UNI
sensors
Logger SMS alerts Email alerts
(GPRS)
HWg Push
(GPRS)
HWg-Ares12 2 3
HWg-Ares14 2 14

Applications and usage examples

 • GPRS monitoring of a server room without connecting to the local LAN
 • Diesel generators – environment and status monitoring
 • Back-up power supply systems
 • ATM (Automatic Teller Machines) environment monitoring
 • Cooling systems and coolers
 • Antennas and microwave links
 • Technology along roads, highways, or railroad tracks
 • Road surface or railroad track temperature and status
 • Temperature and displacement of structures
 • Storages of food or materials
 • Art exhibits and depositories
 • Agricultural production premises (greenhouses, granaries, etc.)
 • Electricity distribution networks (transformer stations, lines)
 • Water source monitoring, including technical equipment status
 • Monitoring of appliances with consumable, refillable content (vending machines for coffee, sandwiches or drinks, massage chairs, ...)

 

Basic features

  • Cảm biến: Hơn 3 1–cảm biến UNI nối dây được kết nối (cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, 4-20mA, 0-60V, Pt100/1000 với bộ chuyển đổi mở rộng.
  • Pin theo máy: Hoạt động dự phòng trong nhiều giờ
  • Khả năng nâng cấp firmware từ xa (FOTA) đơn giản hóa việc quản lý lắp đặt trên phạm vi rộng với hàng trăm thiết bị
  • Power: 9–30 VDC / 0.5 A external power
   • Internal battery: Powers the device + sensors for 3–8 hours (depending on sensors)
   • Battery life: 5 to 12 years (depending on type, usage, and operating temperatures)
  • Flash log: 2 Mb / 170.000 records (e.g. 3 sensors @ 5 mins = 200 days)
  • DI inputs 2 cổng tín hiệu đầu vào dry contact input dành cho các thiết bị phát hiện/cảm biến
  • Bộ đếm Bộ đếm xung (pulse counter) trên mỗi DI để xác định xung S0
  • Sensors: 2xRJ11 for 1-Wire UNI
   • HWg-Ares12: Supports 3 sensors
   • HWg-Ares14: Supports 14 sensors

    
  SENSORS
  • 1-Wire UNI
   • Temperature
   • Humidity
   • Light intensity
   • 0-30A AC
   • Water flood
   • 0-60V DC
   • 0-20mA
   • Pt100 / Pt1000
  • Digital inputs
   • Smoke detector
   • 110/230V power detector
   • Air flow detector
   • Motion detector (PIR)   
  • Diagnostics: External power detection, battery status [%]
  • Tín hiệu cảnh báo : Thực hiện một cuộc gọi, tín nhắn SMS (5 điểm đến), email
  • Bộ ghi dữ liệu: Các dữ liệu có sẵn như các đính kèm của email hoặc trong bộ nhớ USB
  • Giao diện USB: phần mềm định cấu hình cho Windows, không cần cài đặt
  • Các ứng dụng di động xem dữ liệu: Android và iPhone (trên trang SensDesk.com)
  • Phần mềm: cổng SensDesk.com, trình plugin Nagios, các giải pháp của bên thứ 3
  • SMS + ring upon alert: Supported
  • Protocols: SMTP, NTP, HWg Push (http)
   • Authentication: STARTTLS (Google SMTP)
  • SMS communication: Basic control with status information
  • Cấu hình điều khiển từ xa: Giao diện Web, tab „AresConf“ tron cổng SensDesk.com.
  • Một cảm biến nhiệt độ được gộp vào bộ “Tset”. Hơn 60m cab
  • Roaming: Avoids GPRS communication while roaming away from the home GSM network
  • Mechanical: 76 x 93 x 28 mm, wall-mountable, fits on a DIN rail
    
  • Support for programmers: HWg SDK
  • Mobile application for data overview: Android and iPhone (via SensDesk.com)
  • Supported software
   • HWg-PDMS: Logging, export to MS Excel, reports
   • HWg-Push Nagios plugin
   • SensDesk.com public online portal

  • First steps with GSM/GPRS thermometer Ares 12 set

   Ares: Environment monitoring over GSM/GPRS

   • HWg-Ares is a telemetry device suitable for integration with third-party central/portal solutions.
   • With the HWg-PDMS software, Ares can offer an instantly usable data collection solution.
    Data outputs include logs+MS Excel analysis or a XML database.
   • Data collection over GSM with Ares can be combined with other IP sensors by HW group (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR, and more).
   • Ares supports the same RJ11 sensors as the Poseidon family.
   •  SMS notification of up to 5 recipients is advantageous for simple applications.
    Text messages can be customized with macros.
   • Sensor or device status can be requested by texting or calling the device.
   • Configuration software needs no installation. Simply run the Windows application from the USB drive that appears after connecting Ares to an USB port.
    • The internal battery enables alerting to failed/restored power supply. Suitable for monitoring UPS and back-up generators.
    • Roaming functions reduce data costs outside of the home GSM network. Suitable for automotive or marine applications.

    Data collection over e-mail

    Data collection over HWg-Push to the SensDesk portal

    Remote telco site monitoring

    PDMS – Monitoring software

    PDMS: Excel reportsHWg-PDMS periodically collects input states and sensor values from Ares units connected over GSM/GPRS and other Poseidon, Damocles and HWg-STE units connected over IP. Measured data are periodically stored into a database and exported as MS Excel reports.

    • Registered version is free of charge for three sensors.
    • Data are collected over IP (using http and the device IP address / by e-mail)
    • Data collection runs in the background as a Windows service
    • Graphical overview of the collected data
    • Simple export to MS Excel (runs periodically in the background)

    How to connect Ares to PDMS

    • 1) E-MAIL: Through the email interface. Ares sends e-mails to a dedicated mailbox, PDMS periodically downloads them from there.
     PDMS processes e-mails with attached LOG files as well as alert messages.
    • 2) HWg-Push: HWg-PDMS is installed on a server with a public IP address. Ares periodically sends data from connected sensors over HTTP.

     

    Frequently Asked Questions

     Ask for the price or details:
     NAME:* 
     Company: 
      - Web:  http://
     Email:* 
     Newsletter:
     Phone: 
     Country: *


     Spam protection. How many is SIX times six?

    • Where can I find the configuration software for Ares?
     The configuration software appears as the “ARESCONF.exe” file when the unit is connected over USB to a Windows computer.
    • Is it possible to download logged data over USB?
     Yes, the entire log file (data) can be downloaded over USB.
    • Is it possible for Ares12 to notify me when a contact is closed or opened?
     Yes, you can even assign names to contact states (e.g. tank full/empty). When the state changes, a SMS is sent to a maximum of 5 phone numbers.
    • Where can I find the prices of your devices?
     Ask our distributors, or request a quote directly from us using the form at this page.

     

    How to order

    Order item  
    HWg-Ares12 set HWg-Ares12 starting set
    Quick start set with the HWg-Ares12, contains a GSM QuadBand antenna + 3m cable, universal power adapter (EU, UK, US), CD, the Ares GSM unit, USB cable for configuration, a temperature sensor and a mounting bracket.
    HWg-Ares12 Bulk HWg-Ares12 unit with mounting bracket
    HWg-Ares GSM Thermometer unit with no further accessories. Mount plate D included.
    HWg-Ares12 plain HWg-Ares12 unit alone
    HWg-Ares GSM Thermometer unit with no further accessories.
    HWg-Ares14 plain HWg-Ares14 unit alone
    HWg-Ares GSM Thermometer unit with no further accessories.
    Mount plate E – 1U Rack (cabinet) mount plate, 1U montage for HWg-Ares, Poseidon2 3266/68 and other products.- item photo
    Mount plate D Wall mount plate for HWg-Ares, Poseidon2 3266/68 and other products. - item photo
    DIN Rail box set DIN rail mounting set.

    Accessories

     

    Keywords

    HWg-Ares, GSM thermometer, Ares 14, sms temperature alert, IP sensor over GSM, Nagios GSM sensor

    GSM temperature sensor, humidity measurement over gsm, sms dry contact, GPRS remote monitoring, wireless temperature sensor, GSM remote monitor, nagios plugin, gsm monitoring system, temperature logging,, battery backup GSM monitor, GPRS temperature monitoring

     

    Related products

Product banners