Index >> Produkty >> IP Serial

Charon I: Modul rozhranní ethernetu
Poznámka: Produkt ukončen

Bájný Charon z Antické mytologie byl převozníkem na řece STYX, která oddělovala svět živých a mrtvých. Jeho loďka byla jediným spojením na rozhraní obou světů.. Náš modul Charon I je pojmenován po něm, protože je také rozhraním.. Většinou je rozhraním Ethernet - RS232 nebo RS485 ale lze jej použít jako WWW server, ovládání vstupů a výstupů atd, podle připravených, nebo vašich firmware..

Hlavní vlastnosti

 • Přednastavený modul pro připojení sériového (RS-232/RS422/485 TTL) rozhranní k ethernetu.
 • 10 Mb/s Ethernet, 115.2 kBd sériový interface
 • Podporuje režimy TCP Server, Client, Client/Server, UDP
 • Virtuální Sériový Port pro Windows 2000 a vyšší. Zdarma! (RFC2217 kompatibilní = nastavitelný baudrate, stav I/O pinů...).
 • 8x vstup/výstup přístupný po TCP/IP (NVT protokol).
 • Napájení z +5V input, 0.3 W, nízká spotřeba
 • Vše se řídí otevřeným RFC standartem a je výborně zdokumentováno.
 • Mnoho príkladů PC programů ( MS Visual Basic, Delphi, Borland C++, JAVA, PHPostatní..) a technické zázemí..
 • Dobrá technická podpora a rychlé updaty FW.
    
 • Modul je programovatelný pomocí x51 ASM (Web51) nebo ANSI C (Keil od SDCC - Web51-C)
 • Charon I má vývody kompatibilní s modulem Charon 2 (ten je plně uživatelsky programovatelný pomocí RTOS v ANSI C, což je open source projekt).

 


 

Stáhněte si & Datasheety

 

Technické údaje

Základní vlastnosti modulu

 • Snadno zabudovatelný, rozměry: 3x4 cm (Š x V)
 • TTL RS-232 sériový port s HW handshake
 • RJ 45 interface - 10BASE-T 
  (vyžaduje externí oddělovací transformátor na desce)
 • 8 I/O pinů ovladatelných přes Ethernet a rozšiřitelných SHIFT registry..
 • FW lze snadno přehrát novější verzí, modul je snadno programovatelný, update FW lze provádět pouze po sériovém portu.


Parametry
Power supply 5V DC / typ. 50 mA - max 65 mA
Dimension 44 x 35 x 12 mm (L x W x H )
Temperature Operating: -10 .. +70 °C 
Ethernet 10BaseT – 802.3 (external signal transformer required)
Serial port RS-232 TTL levels RxD,TxD, RTS, CTS (HW USART)
Programming ISP over RS-232 (Atmel Flip SW)
MCU Xtal 18.432 MHz (X2 mode)
SRAM / EEPROM 32 kB / 2 kB (MCU internal)
RTL8019 EEPROM 256B (93C46)
I/O pins 14 = 4 (RS232) + 8 (P1) + 2 
Power-on reset YES – 10% tolerance
WATCHDOG MCU internal WD only

 

Popis pinů

PIN NAME FUNCTION I/O optional
TPO+, TPO- 10Base -T Differential Outputs OUT -
TPI+, TPI- 10Base -T Differential Inputs IN -
LINK Link and Activity Indicator OUT -
GND GND for Ethernet shield GND -
RxD P3-0 pin - Receive Data IN Module programming
TxD P3-1 pin - Transmit Data OUT Module programming
CTS P3-3 pin (INT1) - Clear to Send IN -
RTS P3-5 pin (T1) - Request to Send OUT -
PSEN Connect to GND and RESET for programming. IN Module programming
+5V Power +5V DC 15-80 mA PWR -
P1 (P1.0 .. P1.7) Direct 8. bit port P1. I/O -
INT0 P3-2 pin (INT0) - universal pin I/O -
T0 P3-4 pin (T1) - universal pin I/O SETUP mode
( RS232-9600 8N1)
RST RESET module I/O -
GND Main ground GND -


Nastavení sítě Ethernet

Modul nemá zabudovaný oddělovací transformátor, ten musíte dát na desku aplikace. Je to jednoduché a transformátor si u nás můžete objednat společně s modulem. Doporučujeme zapojit výstupy na Ethernet podle následujícího diagramu.

Můžete použít transformátor v provedení “DIL14” (YCL 20F001N nebo Bothhand FS2022). Pokud potřebujete ušetřit místo na desce, můžete použít transfromátor zabudovaný přímo v konektoru RJ45 (LF1S022).

YCL 20F001N – Transformátor + RJ 45 konektor

Odddělený transformátor se lépe hodí pro průmyslové použití díky lepší izolaci.

Datasheety k transfromátoru naleznete na CD Charon 2 Development Kit. Toto schéma má oddělené signály GND a GNDA.

Zakončovací odpor 100W na TPI, známý z modulu Charon I je na modulu Charon již umístěn.

LF1S022 – Transformátor integrovaný v konektoru RJ-45


Aplikace modulu Charon 1

 • S použitím modulu Charon I můžete vytvořit Virtuální Sériový port, který můžete připojit k libovolnému zařízení a použít v PC jako např. COM 7.
   
 • S použitím Virtuálního sériového portu můžete např. připojit čtečku čárového kódu, sériovou tiskárnu, LCD displej nebo jakoukékolik sériové zařízení určené na port RS-232.
    
 • Můžete použít tyto módy komunikace: UDP nebo TCP Client, TCP Server nebo TCP Client/Server.
   
 • Můžete ovládat RS-232 zařízení a 8x vstup/výstup, takže lze například ovládat vytápění domu, klimatizaci, zabezpečovací zařízení apod...
   
 • S použitím např. software Open View můžete ovládat průmyslová zařízení, nebo si vytvořit vlastní aplikaci. K dispozici je mnoho příkladů (Borland C++, Delphi, MS Visual Basic, Java, PHP).
 • Charon I může také nahradit standartní sériový modem.
 • Je podporováno rozšíření na RS-485, včetně podpory 9-bitové komunikace.

 

Charon I - různé firmware 

K dispozici jsou různé hotové verze firmware pro použití s modulem Charon I. Jejich jednoduchý popis naleznete na následujících stránkách. HEX soubory si mužete stáhnout na této stránce - Download.

Pro nahrání FW do modulu můžete použít náš RD2 Flasher, ale doporučujeme Vám použít spíš Atmel FLIP. Pozor, věnujte pozornost tomu, zda je na Vašem modulu osazen procesor RD2 nebo RE2 - podle toho je třeba vybrat MPU v Flipu. Upozornění: Po každém update FW je NUTNÉ ze sériového setupu nastavit Default configuration (D0).

1) Konvertor FW

Standartní FW pro snadné ovládaní RS-232 sériového portu a 8 vstupů/výstupů přes TCP/IP a UDP/IP protokoly, NVT je podporováno podle RFC2217. 

Nastavení aplikací

 • RS-232 Setup (standartní sériový terminál)
 • UDP Config na lokálním segmentu sítě s použitím Hercules SETUP utility.
 • TCP/IP Setup - Vzdálená konfigurace přes TCP/IP. 

Asynchronní interface – Podporuje autodetekci sériového protokolu. Full/half duplex mód, změnu směru toku pro RS485. Rychlost 50 až 115200 Bd, všechna nastavení parity, stop bitů atd. Podpora 9-bitového přenosu dat. 

Vlastnosti

 • Sériový port RS 232 přístupný přes ethernet síť.
 • Nastavitelná rychlost komunikace 50..115200 Bd Handshake (CTS/RTS, Xon/Xoff, none).
 • Rozhraní RJ 45  - 10BASE-T  a RS-232.
 • Konfigurace parametrů modulu lokálně po RS232 nebo po síti Ethernet z programu pro Windows.
 • Podpora TCP/IP přenosu dat - klient typu TELNET + vypnutelná podpora NVT (Network Virtual Terminal)
 • Možnost aktivace UDP přenosu s podporou RS485.
 • Definice začátku a konce přenášeného bloku dat.
 • Podpora pasivního nebo aktivního režimu. (při aktivitě na sériové lince převodník aktivuje komunikaci s protistranou).
 • Dvě zařízení proti sobě mohou propojit sériový port skrz ethernet.
 • Bezpečnost je řešena definovaným rozsahem IP adres protistrany, případně lze autorizovat spojení 128 bitovou šifrou algoritmem TEA.
 • Návaznost na specializovaný software, nebo nastavovací program pro Windows. 
 • Nastavení (IP, Maska, Gateway…) může být provedeno přes sériovou linku, TCP/IP nebo UDP protokol.
 • K dispozici ovladač Virualního sériového portu
 • NVT (Network virtual terminal) support, which is usable for setting the baud rates, I/O pins and so on
 • TEA (Tiny Encryption Algorithm) for the connection authenticity control (if you are setting some parameters via TCP/IP or UDP)
 • Modul může pracovat jako klient, server nebo server/klient
 • zabudovaná UDP komunikace (filtrování paketů, což je nutné nař. v fig.2-b )

 

Paralelní výstupy – Modul obsahuje 8 binárních vstupů/výstupů, které lze ovládat pomocí NVT podle RFC2217. Je možné nastavit přenost dat mezi dvěma moduly, pak jsou tyto piny jednoduše "propojeny" přes Ethernet. Aplikace je plně kompatibilní s "box" verzí Konvertoru, a kompatibilní se všemi existujícími komunikačními knihovnami, subrutinami, konfiguračním software, přiklady řešení atd...

Tento FW nepodporuje HTTP Web control = nelze k datům přistupovat přes WWW rozhranní.

2) FW pro připojení Multimetru METEX

Tento firmware umožňuje připojení multimetru METEX, který pro jeho vzdálenost nelze připojit po sériové lince. Pak je možné se zařízením komunikovat přes Ethernet.

Jedná se pouze o demo, jak lze použít modul Charon I pro aplikaci, kde TCP server vytváří WWW stránku na základě změřených hodnot.

Tento firmware je specifický, protože multimetry METEX vyžadují odpověď pře RS-232 každé 3 minuty, jinak přejdou do rezimu "power save", tj. vypnou se..


 

3) Home Web Control FW

Charon I s tímto firmware ovládá linku RS-232, 8 vstupů a 8 výstupů, LCD displej a až čtyři 1-wire teploměry přes síť Ethernet s použitím Telnetu, nebo WWW rozhranní. Doporučujeme pro testování použít Charon I Development Kit. Lze také použít Charon I&II DB, který připojuje periférie přes posuvné registry a standartně se dodává s modulem Charon 2.

Modul pracuje jako malý WWW server, takže má vlastní IP adresu a poskytuje služby WWW na portu 80. Je možné vidět stav portů, teploty apod. Pro změnu stavu portů je možné nastavit heslo.

 • Je možné nastavit si sled událostí, po vykonání je na přednastavenou adresu odeslán e-mail.
 • WWW interface, kde lze sjistit a nastavit stavy vstupů/výstupů, teploty apod.
 • Ovládaní LCD displeje 2x16
 • Výstupy chráněny heslem.

Plný zdrojový kód (ASM) je obsažen v Web51 Development Kit.

Více podrobností o FW Home Web Control

4) SNMP Teploměr FW

Demo nastavení SNMP ovládání. Není možné předefinovat MIB, jedná se pouze o demonstraci vzdáleného ovládání aplikace a nastavení přes SNMP. 1 teploměr, 8 vstupů, 8 výstupů, LCD diplej atd.

V jazyku C lze pomocí našeho vývojového kitu „Web51 ANSI C – SNMP“ naprogramovat mnoho aplikací. Kit obsahuje také mnoho příkladů, které vám pomohou se rychle zorientovat. Nejpropracovanějsí aplikací je „SNMP I/O Teploměr“, který lze s použít společně s JAVA aplikací „Teploměr“. Narozdíl od běžného SNMP klienta ovládá RS-232 linku, až 32 binárních vstupů/výstupů a čtyři 1-wire teploměry.

 • Používá se pro vzdálenou kontrolu aplikací.
 • Podporuje také UDP. SMNP a MIB k dispozici.
 • Celý firmware je napsán v ANSI C
 • Lze použít profesionální nástroj pro vzdálenou správu (Open view nebo demonstrační software napsaný v JAVA)
 • Přístup k RS-232 přes SNMP (lze například ovládat modem pro mikrovlnné spojení, HUB, switch, nebo cokoliv se sériovým rozhranním.)
 • Ovládání 8 vstupů a 8 výstupů
 • Možnost připojení 1-wire teplotního čidla

 

Plný zdrojový kód je obsažen ve Web51-C Development Kitu. Pouze některé části SNMP jsou distribuovány v kompilované verzi.

Více podrobností o SNMP Teploměr FW..

 

Toto jsou hlavní FW, které jsou nyní k dispozici. Každý FW také obsahuje PC aplikaci, která demonstruje funkčnost a může být pro Vás dobrým příkladem, pokud si chcete napsat vlastní aplikaci.

Užitečné nástroje

Hercules SETUP Utility

Pro nastavení a testování jsme vyvinuli utilitu "Hercules SETUP". Je zdarma a jedná se o jednoduchý :
 - Terminál pro sériový port,
 - TCP telnet terminál,
 - UDP terminál,
 - UDP Config pro naše zařízení
 - terminál pro TCP/IP NVT příkazy s podporou autorizace TEA

Tuto utilitu doporučujeme pro nastavení našich zařízení. Poslední verzi je možné stáhnout z internetu, nebo ji naleznete na CD k našim produktům.

HW Virtual Serial Port

Virtuální sériový port pro Windowsje softwarový nástroj, kterí pdo windows přidá další COM port (např. COM5) a všechna data na nj přesměruje na nějaké HW zařízení. Nejčastější použití je při připojení nějakého RS-232 zařízení přes síť ethernet. Virtuální sériový port je primárně navržen pro naše zařízení, ale lze jej zdarma použít i pro zařízení jiná.

Virtuální driver může pracovat také jako server, takže spojení může inicializovat externí zařízení posláním dat na port. Celá situace je podobná jako se skutečným sériovým portem, ale zařízení muže být libovolně vzdáleno.

Ovladač virtuálního sériového portu může pracovat jako klient i server!

 Přiklady kódů, knihovny a přikladyThe TEA šifrovací a autorizační algoritmus

TEA (The Tiny Encryption Algorithm) je jednoduchý autentifikační systém pro zabezpečený přístup k zařízením. Pro více informací si přečtěte manuál "Použití a implementace TEA"

Popis NVT (Network Virtual Terminal)

Komunikace s TCP/IP zařízením s použitím příkazů NVT. Lze použít podle RFC2217 specifikací např. pro vzdálený virtuální sériový port, nebo např. pro nastavení/přečtení I/O pinů.

 

 

Související a vývojové nástroje

S pomocí těchto projektů si můžete napsat vlastní aplikaci pro Charon I v jazyku ASM (x51 Assembler) nebo ANSI C (uC KEIL or SDCC).

 

 • Projekt Web51 - http://web51.hw-server.com/  
  Napište vlastní TCP/IP nebo UDP/IP aplikaci pro Charon I (8051 MCU) v ASM.
    
 • Projekt Web51-C
  Vývojový kit pro Ethernet UDP a SNMP aplikace založené na procesoru z rodiny 8051.
  Web51-C je migrace z projektu Web51, který byl napsán v a assembleru, do jazyka C. (nekomerčního free SDCC nebo komerčního KEIL C51.

 

Často kladené otázky & podpora..

Spam protection. How many is six times six?

Nejaký dotaz?
Jméno: 
Firma: 
Email: *
Newsletter:
Telefon: 
Zeme: *


Question: Potřebuji Charon I nějak programovat pokud potřebuji jen jednoduchou GateWay z RS-232 (TTL) na TCP/IP nebo UDP/IP?
Answer: NE, stačí použít Contertor FW a nastavit potřebné parametry. Nemusíte nic programovat!

Question: Bude mi s Charon I fungovat Virtuální Sériový Port pod Windows?
Answer: ANO, Charon I s Converter FW plně podporuje všechny funkce vzdáleného virtuálního sériového portu (HW VSP) skrz TCP/IP. pokud zapnete NVT, podporuje plné RFC2217.

Question: Lze ovládat binární vstupy a výstupy společně s RS-232?
Answer: ANO, ale pomocí jednoho TCP spojení. Ovládání I/O pinů se v Converter FirmWaru pro Charon I provádí pomocí speciálních příkazů, odesílaných do datového toku, který je kromě těchto příkazů posílán na sériový port.

Question:  Lze upravovat FirmWare v modulu Charon I?
Answer:  Ano lze, můžete použít libovolné nástroje pro 8051 rodinu. Naše aplikace jsou programovány pomocí našeho systému
- Web51 (TCP/IP a UDP/IP, kód je psán v Assembleru s používá GNU binutils linker, existuje řada příkladů)
- Web51-C (UDP/IP pouze, kód je psán v ANSI C, používá se kompiler SDCC nebo Keil uC, SNMP příklady, nepoužívá operační systém)
Ale vzhledem k výkonostnímu omezení x51 platformy doporučujeme pokud chcete modul šířeji programovat přechod k Charon 2 modulu.

Question:  Jaká jsou omezení použití modulů Charon I?
Answer:  HW řešení lze použít volně, ale firmware ve formě .HEX souboru je určen pouze pro moduly Charon I a je ochráněn, na jiném HW nebude fungovat. Pokud potřebujete vytvořit vlastní aplikaci, použijte volnou nebo placenou část Web51.

Question:  Připravujete 100 Mbit Ethernet pro Charon I?
Answer:  Ne, ale pracujeme na Charon 3, který vychází z modulu Charon 2 a podporuje 100 Mbit Ethernet..

Question: Jaký je rozdíl mezi "Charon I E" a "Charon I"?
Answer: Charon I E se stejný modul, ale plošný spoj modulu ve verzi E je prodloužen a obsahuje navíc ethernet transformátor v konektoru RJ45, který je na standardní verzi připojen na základní desce.

Question: Chceme ovládat síťové zařízení z našeho SW. Jsou k dispozici nějaké knihovny, příklady atd.?
Answer:  ANO, k dispozici je mnoho příkladů v Borland C++ and Delphi.
Také si můžete prohlédnout jednoduché příklady komunikace v Visual Basic, JAVA and PHP na stránce Podpora, download.


Objednávky

Skladem k dispozici! Lze objednat samostatný modul Charon I nebo kompletní Charon I DK zmiňovaný výše.

Objednávejte přes náš elektronický obchod, všechny produkty si můžete najít v ceníku.Objednací varianty

Modul Charon I lze dodat v několika variantách, podle dále popsaného objednacího čísla produktu. Dodací lhůtu nepreferovaných typů je nutno ověřit telefonicky, nebo si ji vyžádat v rámci potvrzení Vaší objednávky.
OID Typy zařízení
600 066
Produkt ukončen
Charon I DK set - (fotografie setu)
Doporučená startovní sada pro zahájení práce, obsahuje:
 - Charon I [600065]
 - Charon I DK board [600070]
 - DB9 ProLong cable 2m [600064]
 - Manuál, CD
600 065
Produkt ukončen
Charon I (fotka)
Samostatný modul, bez dalších komponent
600 067
Produkt ukončen
Charon I E (fotka)
Modul s RJ45 a Eth. transformátorem - doporučeno pouze pro větší objednávky
600 0707
Produkt ukončen
Charon I DK board
Pouze modul vývojového kitu, bez modulu a dalšího příslušenství
600 068 7
Produkt ukončen
Ethernet set (fotka)
Sada součástek pro připojení modulu Charon do Ethernetu (Eth. transformátor, RJ45 konektor a 2 kondenzátory odpolné proti špičkovému napětí dle normy)
600 0697
Produkt ukončen
Ch1 Hyperion Unit (fotka)
Modul Charon 1, základní deska pro modul, kovová krabička..
Vše pro okamžité použití jako finální produkt..

 

Charon I DK set

 • Modul Charon I s unikátní MAC adresou a sériovým číslem na nálepce.
 • Charon I Vývojová deska
  Jednoduchá jednostranná deska, doporučujeme pro Vaše první aplikace.
 • Sériový kabel pro připojení vývojové desky k PC.
 • CD s veškerým potřebným software (včetně Virtual Serial Portu) v adresáři /Charon1/. Také tištěné manuály.
   
 • Síťový adaptér není přiložen v základní verzi, lze použít jakýkoliv DC (SS) adaptér 8 .. 15V / 250 mA.

 

Ch1 Hyperion Unit

Základní deska od HW group. Kovové pouzdro pro moduly Charon I a Charon 2. Pokud máte zájem, zašleme Vám schéma desky a rozměru pouzdra pro použití ve Vašich zařízeních.

 

Na desce jsou následující periférie:

 • 9..15V lineární napájecí zdroj
  nebo spínaný zdroj 6..35V
 • Záložní baterie 3.6 V
 • 1x RS-232 / 485 sériový port
 • 10 Mbit Ethernet s konektorem RJ45
 • 4x DIP switch
 • 4x svorkovnice (RS-485 + napájení) 


Pro další informace nás kontaktujte


Podobné produkty

 • Projekt Web51 - http://web51.hw-server.com/  
  Napiště si vlastní TCP/IP či UDP/IP aplikace pro modul Charon I (8051 MCU) v ASM.
    
 • Projekt Web51-C
  Vývojový kit pro Ethernet UDP a SNMP aplikace založené na procesoru z rodiny 8051.
  Web51-C je migrace z projektu Web51, který byl napsán v a assembleru, do jazyka C. (nekomerčního free SDCC nebo komerčního KEIL C51.
    
 • Charon 2
  Pinově kompatibilné modul s RTOS a TCP/IP stackem. Naprogramován v ANSI C s použítím projektu Ethernut (www.Ethernut.de).
 • PortBox - Ethernet / RS-232/485/422 konvertor
  Konvertor Ethernet na RS-232/485, podporuje Server i Client/Server režim, NVT, TEA autorizaci, "tunelování" RS-232 po TCP/IP i UDP/IP atd..
    
 • Eth. I/O Kontroler - vzdálená kontrola binárních I/O pinů + RS-232 konvertor
  Připojení binárních vstupů a výstupů přes Ethernet, spolu se sériovou linkou. Binární stavy lze vzdáleně pouze monitorovat (I/O Controller je v režimu Server), nebo krabička sama nahlásí změnu na vstupních pinech (režim Client/Server).