Index >> Produkty >> Analýza telefonních dat

PortStore2

 

 

Pozor: PortStore2 nyní nahrazuje PortStore2 PL

 

 

PortStore2 je konvertor sériové linky RS-232 do sítě Ethernet a zpět na protokolech TCP/IP a UDP/IP s Flash pamětí 2 048 kB (buffer) pro ukládání dat ze sériového portu v případě nedostupnosti TCP spojení. PortStore2 podporuje režim TCP Server nebo TCP Client/Server.

Software na vyítání dat z bufferu je k dispozici. Vestavěná podpora Virtuálního Sériového Portu dle RFC2217.

PortStore2
Velký obrázek produktu


Jaký je rozdíl mezi PortStore a PortStore2 ?

 • PortStore podporuje pouze režim TCP Server + SMTP email upozornění když dojde k zaplnění bufferu
 • PortStore2 podporuje režimy TCP Server nebo TCP Client/Server, neumí odesílat emaily.

 

Základní vlastnosti

 • 1x sériový port RS-232 přístupný přes Ethernet (TCP/IP nebo UDP/IP)
 • Data ze sériového portu jsou ukládána do vyrovnávací paměti Flash 2.048 kB a odeslána po navázání TCP spojení Uložená data jsou po navázání spojení odeslána jako souvislý „RAW TCP stream“ datový tok.
 • Data jsou ukládána do Flash paměti, chráněné proti výpadku napájení.
 • Lokální konfigurace přes RS-232, možná vzdálená konfigurace pomocí TCP Terminálu.
 • Zařízení umí fungovat v režimu TCP Server nebo TCP Client/Server
   
 • PortStore2 lze použít pro ukládání dat z RS-232 a jejich vyčítání po Ethernetu (vhodné např. jako doplněk k tarifikačnímu softwaru), ale také zároveň pro vzdálený servisní přístup k sériovému portu zařízení (např. ke vzdálené administraci PBX).
 • Vzdálený port lze ovládat Virtuálním driverem do Windows jako např. COM 5 (driver pro Windows 2000 / XP zdarma) kompatibilní s RFC2217.
   
 • Dvě zařízení PortStore2 lze použít proti sobě, jako RS-232 - RS-232 skrz Internet.
     
 • K zařízení existují knihovny ovládacích rutin MS Visual Basic, Delphi, Borland C++, JAVA, PHP a další..
   
 • Dodáváme SW „PS Eye“ pro pravidelné stahování dat a ukládání na PC. Umí pracovat i pod Win NT/2000/XP v režimu „service“. K dispozici ve spustitelné formě i ve zdrojových kódech (Borland C++)  detaily o programu...

 

Typické aplikace

Typickou aplikací PortStore2 je vzdálený přístup na technologii, která je ovládána přes RS-232 a záznam dat. V případě nedostupnosti TCP/IP spojení zařízení ukládá data přicházející na seriový port do vnitřní paměti flash 2 048kB.

Pokud je PortStore2 nastaven jako TCP Client, snaží se navázat TCP/IP spojení a odeslat data, uložená ve vnitřním bufferu. Data jsou odeslána v “RAW” formátu v doručeném pořadi, potom se již PortStore2 chová jako standardní terminálový server se vzdáleným přístupem na sériový port.

Příklady aplikací

 • PBX systémy - sběr dat z tarifikace pobočkové tel. ústředny
  PortStore s PBXTelefonní ústředna většinou poskytuje tarifikační data (Call Data Records - CDR) o tom, která linka volala na jaké číslo, v kolik hodin, nebo jak dlouho trvalo vyřízení telefonátů. Tato data je často žádoucí ukládat a poté zpětně analyzovat pomocí speciálního SW. Telefonní ústředna (Phone Branch eXchange) data posílá na sériový port RS-232, ale vetšinou nedisponuje dostatečnou vyrovnávací pamětí pro případ vypnutého zařízení, které tyto data přijímá.
   
  PortStore2 tedy přijímá tato data po RS-232, ukládá je do vnitřní paměti Flash a jednou za čas si data po lokální počítačové síti (Ethernetu) stáhne speciální program, který je dále zpracuje. Často se vyskytuje případ, že server, který stahuje data je umístěn na centrále firmy a pobočky jsou rozesety po celé zemi, propojeny pouze počítačovou sítí. Kapacita bufferu vystačí až na 35 000 typizovaných řádek.
  PortStore2 podporuje tyto PBX: Alcatel, Panasonic, Avaya, Siemens, Ericsson, Lucent Technologies (AT&T), Nortel a více...

  Více o této aplikaci najdete v aplikační poznámce "Aplikace PortStore s PBX".

 • Ukládání dat z výstupu pro sériovou tiskárnu
  PortStore se serioivou tiskárnouÚstředna zabezpečovacího systému objektu vypisuje ne sériovou tiskárnu základní informace o objektu a tyto je třeba archivovat. Tiskárnu na pobočce je ale třeba obsluhovat alespoň základně vyškoleným personálem a data nejsou dostupná na centrále v elektronické formě.
  PortStore2 ukládá data o výskytu alarmových situací do vnitřní paměti flash, server na centrále firmy si je pravidelně stahuje a archivuje je centrálně. Kapacita bufferu vystačí na 35.000 typizovaných řádek.
   
 • Čtečky karet, RFID
 • PortStore2 s kabelážíVzdálené ovládání napájení
 • Displeje v ústřednách
 • Bezpečnostní alarmy
 • Docházkové systémy
 • Zařízení ovládání a logování UPS
 • Záznamníky dat
 • CNC ovládané stroje
 • Chemické a plynové chromatografické nástroje
 • Skenery čárových kódů

  

Download & Datasheets

Leták Manuál
 
 

Schéma topologie systému

Na obrázku vidíte typické zapojení PortStore2 a jsou zde naznačeny základí síťové protokoly.
Topologie
 • TCP/IP Server   [Client -> Server]
  PortStore2 čeká jako TCP server na otevření TCP spojení ze strany nějakého počítače (PC nebo server). Po otevření spojení odešle data uložená ve vnitřním bufferu a pak umožňuje obousměrnou komunikaci jako běžný "terminálový server".
 • TCP/IP Client    [Server <- Client]
  PortStore2 přijal do vnitřního bufferu nějaká data ze sériového portu a snaží ze je odeslat na server. Pokusí se otevřít spojení na nastavenou odchozí IP adresu a port. Pokud se mu nepodaří otevřít TCP spojení, čeká cca sekundu v režimu TCP server a potom se pokusí otevřít spojení znovu.
 • UDP/IP
  Data jsou přenášena jako UDP pakety, bez verifikace doručení.
 • VSP (Virtuální Sériový Port)
  Na PC je nainstalován program HW VSP, který vytvoří pod OS Windows virtuální sériový port např. COM6 a sériový port na PortStore2 tak funguje jako fyzický port ve Vašem PC. Pokud je povolen buffer, data jsou v době rozpojeného TCP spojení opět ukládána do paměti Flash. Pro plnou funkci je výhodné zapnout podporu NVT (Network Virtual Terminal), port je tak RFC2217 kompatibilní.

 


Technické specifikace

Serial port RS-232
+ Data bits 7 or 8 or 9
+ Stop bits, Parity 1 or 2, None / Odd / Even / Mark / Space parity
+ Baud rates 50..115.2 kBd – entire range, step = 50 Bd
+ Data flow control Xon/Xoff, CTS/RTS, None
+ Interface 1x DB9M (RxD,TxD,RTS,CTS,GND)
+ Virtual Serial Port SW HW VSP available for OS: Windows 98, 2000, XP, NT 4.0
+ Used RS-232 signals RxD,TxD,RTS,CTS, (DTR output – defined voltage level only)
 
RS-232 Buffer memory
+ RS-232 Buffer memory 2.048 kB Flash for incoming serial data
+ Buffer overflow signalling Network: None
RS-232: HW or SW handshake if buffer is full
+ Buffer type Linear FIFO data space
+ Buffer data readout format RAW binary TCP/IP stream
 
Ethernet port
+ Interface RJ45 (10BASE-T) – 10 Mbit or 10/100 Mbit network compatible only!
+ Compatibility Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3
+ Supported protocols IP: ARP, UDP, TCP + NVT (Network Virtual Terminal)
+ Supported TCP/IP modes TCP Server, TCP Client/Server
+ TCP connection close timeout timeout 50s (with enabled NVT – can be prolonged by ACK/NOP)

 

Environment
+ Operating temperature +5 .. 50 °C
+ Storage temperature -10 to 85 °C
+ Humidity (non-condensing) 5 to 95 %

 

Physical parameters
+ Power supply requirements 8-15V / Max. current consumption 200 mA DC
  - barrel (coaxial) power connector, GND on the shield
+ Dimensions 28 x 105 x 135 [mm] (H x W x D)
+ Weight 395 g
 
Functional parameters
Device SETUP configuration options - RS-232 Setup over any RS-232 terminal with DIP1=ON
- TCP/IP Setup - using any telnet terminal on the TCP/IP 99 port
- Hercules SETUP utility via UDP (basic network parameters only)
Diagnostic LEDs - Power (green)
- Link & Activity (yellow)


Schéma zapojení


Možná rozšíření, připravujeme..

Dále uvedené možnosti buď doplníme do dalších upgradů firmware tohoto zařízení, nebo budou obsaženy v další verzi. Speciální funkce označené jako "zákaznické řešení" jsme realizovali pro některé naše zákazníky a lze dodat po další dohodě.

 • FTP server - Data jsou do sítě nasdílena jako jeden soubor, přes standardní FTP protokol. (aktivní i pasivní FTP)
 • Časové značky - Před nebo po vložení definované znaku, lze do datového toku vložit zpeciální časovou značku v definovatelném formátu. Reálný čas se synchronizuje po síti, například pomocí NTP.
 • Speciální protokol přenostu datového souboru. Zde přichází v úvahu několik možností, od jednoduchého příkazového režimu, po HTTP protokol a možnosti mazání bufferu, nebo znovuodeslání nesmazaných dat.
 • Posílání datových souborů emailem (SMTP), jako přiložený (attached) soubor. Email s daty může být odeslán po přijetí dat nad definovanou velikost, nebo v definovaný čas (např. jednou denně).
 • Ukládání dat do bufferu, pouze pokud začínají specifickou sekvencí - zákaznické řešení..
 • Vestavěný Ethernet switch - 4x Ethernet port 10/100 Mbit ve společné krabici pro PortStore2. Ideální pro aplikace, kde je nedostatek ethernet portů a strukturované kabeláže, nebo například z rozměrových důvodů není možné použít externí switch nebo hub - zákaznické řešení..

Pokud vás některá z těchto rozšíření zaujala, kontaktujte nás prosím s bližšími dotazy..

 

Užitečný SW

 • Hercules SETUP Utility
  Obrazovka SW utility HerculesMultifunkční utilita, která vám skvěle poslouží pro nastavení a otestování tohoto zařízení.
    
  • RS-232 terminál
  • TCP/IP Client terminál
  • TCP/IP Server terminál
  • UDP terminál
  • UDP Config
  • Test mode (TCP/IP NVT příkazy + TEA)

  Utilita je zcela volně k použití, můžete ji libovolně šířit a používat..  
  Hercules Setup Utility            

    
 • HW Virtual Serial Port
  Obrazovka VSPVirtuální driver sériového portu pro Windows je softwarový prostředek, který přidá do operačního systému zdánlivý sériový port, například COM 5 a data z tohoto portu přesměruje na jiné hardwarové rozhraní.
  • Neomezený, bezplatný ovladač Virtual Serial Port pro libovolné TCP/IP zařízení.
  • Pracuje na Windows 2000, XP.
  • Podporuje-li zařízení RFC2217 (NVT), můžete nastavovat parametry vzdáleného sériového portu (přenosová rychlost, parita, stop bity).
  • Ovladač funguje typicky jako "TCP client" - , ale může být použit i jako "TCP server".
  • Ladění případných problémů je usnadněno možností zaznamenávání komunikace do LOG souboru.
  • Lze vytvořit více Virtuálních Sériových Portů na jednom počítači (COM5, COM6, COM7) spuštěním programu VSP.EXE s parametry.
  • Lze nastavit spouštění při startu Windows a skrývání na stavové liště.

  HW Virtual Serial Port            

FAQ & Support

Spam protection. How many is six times six?

Nejaký dotaz?
Jméno: 
Firma: 
Email: *
Newsletter:
Telefon: 
Zeme: *


Q: Jaký je rozdíl mezi PortStore2 a PortStore?
A: Obě zařízení jsou vybavena Flash pamětí pro záznam dat přicházejících na sériový port v případě nedostupnosti TCP/IP spojení. PortStore ale funguje POUZE jako TCP Server, zatímco PortStore2 podporuje i režim TCP Client/Server.
Další rozdíl spočívá v chování při zaplněném bufferu: PortStore2 ukládá data do bufferu a neumí nijak po síti informovat o zaplnění bufferu. Klasický PortStore informuje na zaplnění bufferu emailem na nastavenou adresu (pomocí externího SMTP serveru).

Q: Jaký je rozdíl mezi PortStore2 a PortBox?
A: Obě zařízení jsou určena pro konverzi linky RS-232 na Ethernet a jsou softwarově téměř shodná. PortStore2 je navíc vybaven Flash pamětí pro ukládání dat (přicházejících na sériový port) při nedostupnosti TCP/IP spojení. PortBox je vybaven pouze vyrovnávací pamětí RAM 1kB/1kB.

Q: Podporuje Portstore a Portstore2 DHCP?
A: NE, mnoho našich zákazníků mělo v minulosti problémy s DHCP servery, které po startu systému nepřidělily IP adresu podle tabulky MAC adres. Toto způsobovalo problémy i po několikaměsíčním bezproblémovém provozu. Z těchto důvodů byla podpora DHCP odstraněna.

Q: Jak pozná RS-232 zařízení, že má PortStore2 plný buffer?
A: PortStore 2 podporuje HW i SW (Xon/Xoff) handshake. V případě zaplnění bufferu změní PortStore2 stav RTS pinu (pro HW handshake) a tím dá připojenému RS-232 zařízení signál, že nemá dále posílat data. Při použití SW handshake se tok dat ovládá řídícími znaky Xon/Xoff. Pokud se chcete o RS-232 dozvedět více, přečtěte si http://RS232.HW.cz.

Q: Nemohu PortStore2 nastavit po síti (Telnet na TCP Port 99), přestože by TCP setup měl být zapnutý. Proč?
A: TCP Setup je dostupný pouze pokud je zapnutý v terminál setup módu - lze jej zapnout pomocí RS-232 setupu nebo UDP Configu. Zaškrtněte volbu "Enable TCP Setup" v UDP Configu (viz. obrázek), a stiskněte "Apply Changes". TCP Setup je dostupný na portu 99.

Q: Nevyhovuje mi vyčítání hodnot z bufferu v RAW formátu, lze tyto hodnoty vyčíst i přes FTP, případně HTTP?
A: v PortStore2 ne, ale v současnosti vyvíjíme PortStore3, kde to bude možné. A jakmile bude k dispozici, uveřejníme informaci na našich stránkách a v HW Group newsletteru - přihlašte si ho.

Q: Jak je řešeno zabezpečení komunikace?
A: Pro zvýšení bezpečnosti přenosu dat v TCP režimu je možné při každém vytvoření TCP/IP spojení autorizovat obě strany pomocí algoritmu TEA 128 se souměrnou šifrou. Na obou stranách nastavené heslo tak nepůjde po síti. Tato volba je možná pouze pro TCP/IP spojení. UDP režim je určen pouze pro lokální sítě. Podrobný popis TEA najdete v příručce “Programování Ethernet Aplikací” na našem webu. Dále je možné nastavit zařízení tak, aby komunikovalo jen s jednou IP adresou. Ostatním IP adresám pak neodpovídá ani na PING.

Q: Mám problém s update RS-232 parametrů po změně v Setup módu.
A: Odpojením napájení restartujte zařízení po každé změně RS-232 parametrů (jako Handshake nebo Baudrate) a IP parametrů (jako IP a Maska). Pouhý restart v TCP setupu někdy nestačí!

Q: Je možné prodloužit timeout spojení?
A: Standardní doba, po které je spojení po němž neběží žádná data ukončeno je 50s. Vzhledem k běžné praxi je však možné zapnout „K: Keep connection“, což je funkce, která v intervalu cca 10s posílá do otevřeného spojení NVT příkaz NOP

Q: Zařízení pracuje, ale neukládá data do bufferu.
A: Po nastavení bufferu nezapomeňte zapnout vyrovnávací paměť „&F1“ a poté ji inicializovat příkazem „F“.

Q: Plánujete zveřejnit nějaké SW příklady pro obsluhu PortStore2?
A:  Ano, již nyní lze na našich stránkách Support & Download nalézt mnoho přikladů pro Borland C++ a Delphi (také Visual Basic, JAVA a PHP) ohledně TCP/IP komunikace. V nejbližsí době bude k dispozici program pro vyčítání hodnot uložených v bufferu.

 


Objednání

Produkty držíme stabilně skladem v několika kusech a pomocí služby FedEx a dalších je posíláme po celém světě. Cenu produktu najdete na stránce Ceníku. V ČR lze zařízení objednat také přes náš internetový obchod obchod.HW.cz.

PortStore2 PL set

Doporučená startovní sada PortStore2 PL set [600038] pro rychlé zahájení práce s PortStore..
 • Standardní balení PortStore2Krabička PortStore2 [600037] v odolném kovovém provedení..
 • 1x napájecí adaptér "do zdi" - [600080]
  Adaptér je možno poznámkou v objednávce vyměnit za typ pro UK nebo USA
 • DB9 LapLink cable 2m [600063] (fotka)
 • Tištěný manuál k zařízení
 • CD s dokumentacemi, verzemi FirmWare, testovacími utilitami a ostatním SW..

-> Objednávka 

Objednací varianty

PortStore lze dodat jako startovní sadu, nebo pouze jednotku PortStore podle OID - objednacího čísla produktu. Dodací lhůtu nepreferovaných typů je nutno ověřit telefonicky, nebo si ji vyžádat v rámci potvrzení Vaší objednávky.

OID Typy zařízení
600 298
>Poptávka
PortStore2 PL (fotografie)
Pouze jednotka PortStore2 PL, bez jakéhokoliv příslušenství
600 299
>Poptávka
PortStore2 PL set (fotografie)
Doporučená startovní sada pro zahájení práce, obsahuje:
- PortStore2 [600 298]
- EU Power adaptor [600080]
- DB9 LapLink cable 2m [600063]
- Manual, CD
600038 PortStore2 set (fotografie setu) (Upozornění: výběhový typ, použijte jiný)
Doporučená startovní sada pro zahájení práce, obsahuje:
- PortStore2 [600037]
- EU Power adaptor [600080]
- DB9 LapLink cable 2m [600063]
- Manual, CD
600037 PortStore2 (fotografie) (Upozornění: výběhový typ, použijte jiný)
Pouze jednotka PortStore, bez jakéhokoliv příslušenství

Rozšířené příslušenství


 

Podobné produkty

 • PortStore
  Vyrovnávací paměť s 512 nebo 2048 kB. Ukladaná data jsou dostupná přes síť Ethernet protokolem TCP/IP. Typickým použitím PortStore je připojení telefonních ustředen přes ethernet a následné čtení uložených dat v buffru, nebo pro vzdálený přístup k měřícímu zařízení s uloženými daty.
 • PS Eye - SW pro PortStore a PortStore2
  PS Eye je jednoduchá utilita, která v pravidelných časech načte po Ethernetu data z RS-232/485 bufferu. Program je určen jako praktická utilita, ale také jako SW vzor práce se zařízením a je k dispozici ve zdrojových kódech pro Borland C++.
 • PortBox
  Konvertor Ethernet na RS-232/485, podporuje Server i Client/Server režim, NVT, TEA autorizaci, "tunelování" RS-232 po TCP/IP i UDP/IP atd..  
 • HW Virtual Serial Port
  Virtuální sériový port pro PortStore, PortBox a firmware konvertoru sériové linky na modulech Charon. HW VSP je určen pro Win 2000 a vyšší.  
 • Eth. I/O Controller
  Připojení binárních vstupů a výstupů přes Ethernet, spolu se sériovou linkou. Binární stavy lze vzdáleně pouze monitorovat (I/O Controller je v režimu Server), nebo krabička sama nahlásí změnu na vstupních pinech (režim Client/Server).  
 • Charon I module
  Vestavné moduly převodníků sériové linky na Ethernet, případně připojení měřicích přístrojů, SNMP rozhraní, teploměrů atd..