AN43: Vzdálené relé při detekci zaplavení HWg-WLD


Czech version

 


English version

 

LAN detektor zaplavení HWg-WLD detekuje zaplavení vodou, ale neobsahuje přímo na zařízení relé výstup. Tato aplikační poznámka demonstruje jak signalizovat jedno nebo několik zaplavených míst pomocí vzdáleného relé výstupy (Damocles 1208).

 • Čtyři detektory zaplavení HWg-WLD jsou umístěny na několika místech po budově
 • Některé jsou napájené CAT5 kabelem po Ethernetu (PoE)
 • Jednotka Damocles 1208 je umístěna kdekoliv v budově se signalizací zaplavení
   
 • Nezávisle na relé výstupech funguje SNMP dohled všech čtyř detektorů zaplavení HWg-WLD.

Jak nastavit HWg-WLD

 • Na Webovém rozhranní jednotky HWg-WLD vyberte vzdálené zařízení "Damocles".
 • Hodnota "Remote ID" je výstup, který bude toto zařízení spínat.
  Použijte 150 + číslo výstupu = Například "152" pro spínání Digital Output 2.
 • Každý jeden HWg-WLD detektor mucí být nastaven na ovládání jiného výstupu.

 • Username a  Password musí umožnit zápis do vzdáleného zařízení.
 • Řízení vzdáleného výstupu je realizováno přes XML.
 • Vzdálený výstup je znovu nastaven při každé změně hodnoty detekčního kabelu a periodicky aktualizován každých 10s pro případ výpadku napájení vzdáleného zařízení
   

  Jak nastavit jednotku Damocles

  • Pro ovládání O1 je třeba nastavit na zdrojovém zařízení Remote ID = 151.
  • Výstup musí bát nastaven v manuálním režimu,

   

  Technické poznámky

  Spam protection. How many is six times six?

  Nejaký dotaz?
  Jméno: 
  Firma: 
  Email: *
  Newsletter:
  Telefon: 
  Zeme: *


  • Vyžaduje spínání vzdáleného relé po IP síti nějaký spuštěný software?
   Ne, ovládání vzdáleného relé funguje jako Box-2-Box, takže nepotřebujete žádný software.
   Jako vzdálený relé výstup použijte jakýkoliv Poseidon2 nebo Damocles. HWg-WLD periodicky (10 s) nastavuje hodnotu vybraného výstupu přes XML.
  • Informace o zaplavení na vzdálené relé se odesílá pouze při detekci zaplavení?
   Ne, jedná se o bezpečnostní systém, Box-2-Box režim zde synchronizuje hodnotu v nastavené periodě (defaultně 10s).
  • Mohu připojit několik HWg-WLD na jednu jednotku relé výstupů Damocles? Ano, ale měli byste respektovat jedno HWg-WLD na jeden DO výstup. Typickou aplikací tak je 8 jednotek HWg-WLD na jeden Damocles 1208, který má 8 DO výstupů. Každý výstup signalizuje průsak vody na jedné zóně.
    

  Odkazy