Jak aktivovat HWg-Trigger a HWg-PDMS

Oba dva naše SW představují pohodlné užívání, jelikož licence komunikuje každý den proti našemu licečnímu serveru a to znamená, že se licence automaticky prodlužuje. Může se stát, že v některých případěch k automatickému prodlužování nedochází. V takovém případě Vám doporučujeme zkontrolovat vaše počítačové zabezpečení. V několika případech se již stalo, že některý Váš antivir nebo firewall aktualizaci bránil. 

Existují ovšem i nektěré vyjímečné případy, zejména v korporátních společnostech, kdy komunikace na online bázi není možná. V takovém případě nás prosím kontaktujte pro offline licenci. V případě, že Vám offline licecnci schválíme, budeme potřebovat soubor txt. file viz tento manual. Nezapomínejte prosím na to, že i pro offline licenci platí pravidlo - jedna licence může být využíváná pouze na jedenom počítači. 

Horizontal menu