Jak připojit HWg WLD k zařízení HWg-SMS-GW3

HWg - SMS brána posílá SMS a umožňuje varovat příjemce varovné zprávy krátkým „prozvoněním“ na jeho telefonní číslo zde najdete popis, jak k SMS - GW3 připojit HWg WLD. Zařízení HWg-WLD je zařízení pro detekci zaplavení nebo průsaku vody po celé délce detekčního kabelu. Umístěním u možných zdrojů zaplavení lze efektivně hlídat celý prostor.

Horizontal menu