netGSM - Jak funguje s produkty HW group

Funkce netGSM umožňuje sdílet jeden GSM modem připojený k jednomu zařízení s ostatními jednotkami ve stejné síti. To znamená, že pomocí jednoho GSM modemu může posílat SMS alarmy více jednotek Poseidon, čímž se zjednoduší topologie sítě a sníží náklady.

Horizontal menu