Snížení spotřeby elektrické energie v síti maloobchodů

Zákazník provozuje síť desítek maloobchodů. Náklady spojené s provozem obchodů včetně spotřeboy energií hradí mateřská společnost. Vzhledem ke vzrůstajícím cenám komodit a energií se zákazník rozhodl hledat cesty, jak náklady na spotřebu energie snížit.

Horizontal menu