Systém WLD monitoruje úniky kapalin ve výrobním závodě ONSEMI

Zjistěte, jak společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., s produkty 2Pnet s.r.o. a HW group, posílila výrobní zařízení na výrobu křemíkových čipů proaktivním řízením rizik pomocí účinného systému detekce úniku vody. I přes složitost implementace systému s 28 zónami a 1200 metry snímacího kabelu v již fungujícím výrobním centru projekt prokázal efektivitu partnerství. Tato případová studie zdůrazňuje význam proaktivního řízení rizik pro včasné odhalení potenciálních úniků kapalin a zajištění bezpečnosti a efektivity výroby křemíkových čipů.

Horizontal menu