Elektroměr 3f PRO380-Mb x/5A M-Bus: Třífázový elektroměr pro měřící transformátor, MID certifkace

Elektroměr PRO380-Mb je určen pro statické nepřímé měření spotřeby s výstupem M-Bus. Elektroměry PRO380 jsou k dispozici ve standardním 2 tarifním provedení s M-Bus a pulsním výstupem. Elektroměr PRO380 zobrazuje řadu okamžitých proměnných, jako je napětí, proud, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, frekvence a účiník na LCD a některé přes M-Bus. Elektroměry PRO380 splňují požadavky Směrnice o měřicích přístrojích 2014/32 / EU. MID certifikace zaručuje přesnost a kvalitu měřiče a umožňuje jeho použití pro účely fakturace.

Základní vlastnosti: 
  • Nepřímé měření 3x230V/400V, 5A
  • Rozhraní: M-Bus a S0

Horizontal menu