HWg-STE plus: Ethernet teploměr s digitálními vstupy (DI)

Společnost HW group s r.o. představuje nové zařízení HWg-STE plus, které dovoluje měřit teplotu a vlhkost. Připojená čidla lze kontrolovat přes WEB rozhraní nebo aplikace pro mobilní telefony. Tento Ethernet teploměr má navíc dva digitální vstupy pro kontakt.
 

Při příliš vysoké nebo naopak příliš nízké teplotě či při sepnutí kontaktu zařízení pošle Email s upozorněním. K zařízení lze připojit např. detektor kouře, detektor výpadku napájení, detektor otevření dveří, detektor zaplavení vodou, ale také senzor teploty pro vnější prostředí či pro měření teploty v lednicích.
Jednotky HWg-STE plus je možné připojit do online portálu www.SensDesk.com, který funguje obdobně jako cloud aplikace. Není nutná žádná složitá konfigurace, žádný NAT nebo firewall. Pouze aktivujete připojení na portál a můžete se kdekoliv podívat, jakou máte teplotu doma v kuchyni nebo v serverovně Vašeho zákazníka.
Zařízení je dodáváno s Windows softwarem HWg-PDMS, který slouží k zobrazení grafů a exportu dat do MS Excelu. Nadto je zařízení SNMP kompatibilní a lze ho použít s NMS aplikacemi třetích stran.
 
 

Horizontal menu