SensDesk: Online dohled senzorů poskytuje nový portál SensDesk zdarma

Sledovat dálkově teplotu, vlhkost nebo příkon spotřebičů dnes může každý, kdo má přístup k internetu. Senzorové jednotky, připojené do IP sítě, komunikují s webovým portálem SensDesk, který uživatelům poskytuje jednoduše pochopitelný přehled i základní zpracování dat.
 

 
Sledovat dálkově teplotu, vlhkost nebo příkon spotřebičů dnes může každý, kdo má přístup k internetu. Senzorové jednotky, připojené do IP sítě, komunikují s webovým portálem SensDesk, který uživatelům poskytuje jednoduše pochopitelný přehled i základní zpracování dat.
Standardně využívané dohledové systémy vyžadují robustní IT podporu v podobě vlastních serverů a dohledových aplikací. Pro nasazení mimo oblasti průmyslu, datových center nebo správy budov jsou využívány málo a pro sledování několika měřidel jsou předimenzovány. Díky nově spuštěnému portálu SensDesk.com mohou mít přehled o stavu svého domu či firmy všichni, jedinou podmínkou je připojení sledovaného objektu k internetu. Tam kde internet není, lze alternativně nasadit GSM/GPRS přenos dat.
Spektrum sledovaných veličin je přitom velmi široké. Od teploty prostředí, vlhkosti vzduch, signalizace zaplavení a jejich kombinací lze vyhodnocovat i složitější měření v kotelnách, sušárnách, chladírenských boxech nebo sklenících. Hodnoty čidel mohou být kombinovány s výstupy měřičů napětí, proudu, elektroměrů, plynoměrů nebo vodoměrů. Uživatelé mají možnost kdykoli přistoupit na portál SensDesk.com a sledovat okamžitou situaci i její vývoj v čase. Portál hlídá situaci i v době, kdy uživatel stavu nevěnuje pozornost. V případě, že hodnota jakéhokoli měření překročí nastavenou mez, portál okamžitě odešle e-mailovou zprávu o události na nastavené adresy.
Všechny připojené senzory mohou uživatelé sledovat a spravovat odkudkoli, nezávisle na tom, kde jsou umístěny. Přes web lze nastavit názvy senzorů a lokací, skupiny i rozmezí hodnot jednotlivých čidel, při jejichž překročení bude odesláno upozornění. Portál SensDesk poskytuje také přehled senzorů v mapě a grafy měření. Všechna naměřená data pak lze přenést do vlastního počítače k dalšímu zpracování.
Stejný komfort jako uživatelům poskytuje portál SensDesk i technikům při instalaci čidel. Senzorové jednotky z produktové řady HW group obsahují utilitu pro automatickou konfiguraci přístupu k portálu. Připojení senzorové jednotky do sítě Ethernet a propojení s portálem SensDesk je tak záležitostí několika minut podobně jako například instalace domácí Wi-Fi sítě. Není nutná žádná konfigurace dalších serverů ani žádné další náklady.
Vyzkoušejte si demo účet na portálu http://SensDesk.com .

Horizontal menu