STE2 LITE - Nový teploměr pro vzdálený dohled

STE2 LITE je LAN a WiFi teploměr pro vzdálený dohled. Kdykoli teplota překročí stanovený rozsah, je zaslána výstraha e-mailem.

Pomocí externí LAN brány (zařízení SMS-GW-LTE) nebo s portálovou službou vás může STE2 LITE alarmovat pomocí SMS zprávy nebo prozvoněním.

STE2 LITE má pouze 1x port RJ11, ale dokáže měřit až 4 měřené hodnoty z externích senzorů (%RH - relativní vlhkost, CO2, VoC, 4-20mA a další).

Senzory lze řetězit přes RJ11 port. Jeden fyzický senzor může poskytovat několik měřených hodnot (°C + %RH = 2 hodnoty).

 

Typické aplikace:

  • Výstražný teplotní senzor (hlídání teploty serveru, upozornění na poruchu chlazení klimatizace)..
  • Jednoduché monitorování serverové místnosti.
  • Skladování potravin (kontrola skladovacích podmínek, tvorba HACCP logů pomocí aplikačního softwaru)
  • LAN/WiFi teploměr, který lze integrovat se SNMP systémem třetích stran nebo s portálem (SensDesk technology)..

 

Upozorňování

Kdykoli je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká (otevřené dveře), odešle se upozornění. Upozornění e-mailem lze odesílat v případě alarmů teploty nebo detektoru (DI). S externí službou SMS-GW-LTE nebo službou Portalu může také upozornit pomocí SMS nebo hlasového volání.

E-mailová upozornění lze odesílat přímo ze zařízení (SMTP) nebo ze služby Portál (také SMS, vyzvánění a upozornění na odpojené zařízení). I bez služby Portal může zařízení odesílat výstrahy prostřednictvím externího zařízení SMS brány v síti LAN. STE2 PLUS může toto upozornění opakovat, dokud není naměřená hodnota opět v pořádku.

Software

Hodnoty externích detektorů a senzorů se zobrazují na WEB rozhraní zařízení, v mobilní aplikaci HWg monitor mobile, nebo na Portálu založenám na SensDesk Technology.

Portál SensDesk Technology

STE2 PLUS lze připojit k jakémukoli portálu založenému na SensDesk Technology a monitorovat a spravovat jej.

Portál centralizuje správu zařízení, grafů a upozornění prostřednictvím e-mailu, SMS nebo hlasových hovorů. K dispozici jsou také zprávy ve formátu PDF.

 

 

Navštivte stránku produktupro více informací - https://www.hw-group.com/cs/zarizeni/ste2-lite