Víte jak pracovat s Ares jednotkou prostřednictvím SMS příkazů?

Víte, že můžete pomocí SMS příkazů ovládat jednotku dálkově? Viz níže se můžete podívat na příklad použití.

 

 

„1234“ je výchozí heslo. Musíte jej do SMS uvést, pokud není vaše telefonní číslo v seznamu 5 příjemců poplachových SMS.

Pokud nepoužíváte výchozí heslo, toto heslo musí být jednoslovné (nesmí obsahovat mezery).

• Status nebo Status SMS – odešle stavovou SMS.

• Status Email – odešle status do e-mailu.

• Reset nebo Reboot – resetuje Ares. • Debug – vrátí debugovací informace.

• Upgrade – upgrade bez parametru používá adresu pro upgrade z konfigurace, nebo se dá vložit plná cesta do SMS.

• Push – odešle testovací PUSH na adresu zadanou v AresConfu. Návratová hodnota obsahuje informace o odeslání.

• Push http://adresa – odešle testovací PUSH na adresu zadanou v SMS. Návratová hodnota obsahuje informace o odeslání.

Použití
SETCFG variable = value
SETCFG variable = value; variable1 = value1;… (max. 160 chars)
GETCFG variable SETCFG variable; variable1;… (max. 160 chars)

Jména proměnných korespondují se jmény v setup.xml uvnitř sekce .

Pro další příklad se podívejte na tuto aplikační poznámku.

Zde je náhled newlsetteru.