PortBox2

PortBox2 je konvertor sériového portu RS-232 a RS-485 na Ethernet. PortBox2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Konvertor lze připojit k PC po síti LAN a jeho sériový port připojit ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port).

Pro konfiguraci má PortBox2 vestavěný webový server. Prostřednictvím bezplatné aplikace HW VSP3 lze k jednomu PC připojit až 100 vzdálených sériových portů.

RS-232 port na PortBox2 lze současně použít pro sběr dat (CDR/SMDR tarifikace PBX telefonní ústředny) a zároveň pro vzdálený přístup jako virtuální sériový port. Box-2-Box režim umožnuje „tunelovat“ sériový port mezi dvěma zařízeními po síti LAN.

Základní vlastnosti: 
 • 1x plný sériový port RS-232/485 s podporou 9bitové komunikace
 • M2M komunikační protokoly: http, Telnet, TCP Server, TCP Client/Server.
 • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server, Telnet.
 • Plný sériový port RS-232 (9 pinů: RxD, TxD, GND, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD).
 • Sériové rozhraní RS-485: max 115.200 Bd.
 • Bezplatný SW HW VSP3 : Virtuální Sériový Port pro Windows (NT service, x64 systémy). Podporuje až 100 vzdálených sériových portů.
 • Kompatibilní s řadou SW třetích stran. Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).
Typické aplikace: 
 • Vzdálené ovládání napájení a jiné technologie po RS-232 a RS-485
 • Vzdálené ovládání displejů a světelné signalizace
 • RFID čtečky karet a přístupové systémy připojené do Internetu
 • Prodejní automaty
 • Bezpečnostní alarmy
 • Docházkové systémy
 • Skenery čárových kódů

Horizontal menu

PortBox2 je konvertor sériového portu RS-232 a RS-485 na Ethernet. PortBox2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 vodičů). PortBox2 lze připojit po síti LAN proti PC a sériový port připojit ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port) - například Com17. HW group dodává zdarma aplikaci HW VSP Multiport s podporou až 100 vzdálených sériových portů na jednom PC. Lze použít i pro serverové Windows aplikace (funguje jako NT service).

 • Plný sériový port RS-232 (9 vodičů)
 • Web konfigurace, VSP pro Windows zdarma až pro 100 portů
 • Podpora 9. bitových protokolů (virtual parity)

Pro programátory: Ovládejte z produkt vaší aplikace za pár minut. Usnadněte si práci pomocí řady příkladů pro různé programovací jazyky, které najdete v HWg-SDK (Borland C++ Builder, MS Visual C, VB, Delphi, C#, PHP, JAVA).

 

Prodlužte sériový port po síti LAN: Dvě zařízení PortBox2 lze propojit proti sobě (Box-2-Box režim), sériová linka RS-232/485 je prodloužena (tunelovány) skrz počítačovou síť LAN.

Plný sériový port RS-232

 • PortBox2 podporuje hardwarově plný sériový port RS-232
 • Aplikace HW VSP jako Virtuální Sériový Port podporuje práci plným sériovým portem
 • Pro SW implementaci 3. stran lze použít RFC2217
 • PortBox2 podporuje i 9. bitový přenos dat po sériovém portu
 • PortBox2 lze použít jako ethernet com port (vzdálený sériový port)

 

Topologie RS-232/485 na Ethernet

 • VSP (Virtuální Sériový Port)
  Na PC je nainstalován HW VSP, vytvoří pod OS Windows virtuální sériový port (např. COM7). Plný sériový port na PortBox2 funguje jako fyzický port ve Vašem PC.
 • WEB   [Konfigurace] 
  Konfigurace a ovládání I/O přes WEB rozhraní
   
 • TCP/IP Server   [Telnet Client -> Server]
  PortBox2 čeká jako TCP server na otevření TCP spojení ze strany nějakého počítače (PC nebo server). Po otevření spojení odešle data uložená ve vnitřním bufferu a pak umožňuje obousměrnou komunikaci jako běžný "terminal server" nebo "device server". Parametry vzdáleného sériového portu lze ovládat pomocí RFC2217.
   
 • TCP/IP Client/Server    [Telnet Server <- Client]
  PortBox2 přijal data ze sériového portu a snaží ze je odeslat na server. Pokusí se otevřít spojení na nastavenou odchozí IP adresu a port. Pokud se mu nepodaří otevřít TCP spojení, čeká v režimu TCP server a potom se pokusí otevřít spojení znovu. Parametry vzdáleného sériového portu lze ovládat pomocí RFC2217.
   
 • UDP/IP
  Data jsou přenášena jako UDP pakety, bez verifikace doručení.
   

Variable parity - 9. bitová komunikace

Režim "Variable Parity" je primárně určen pro vzdálené ovládání polarity parity 9. paritního bitu pro zařízení, která používají pro komunikaci 9. bit.

Pro vzdálené ovládání devátého "paritního" bitu lze použít 2 způsoby:

 • Změna konfigurace portu podle RFC2217 (NVT)
  • Je kompatibilní s různými VSP, ale nezaručuje synchronnost změny parametrů. Zpracování NVT příkazů se provádí časově nezávisle na datech vysílaných ze sériového portu.
 • Režim "Variable Parity" - nastavení paritního bitu pro jeden následující znak
  • Vyžaduje povolení režimu VIRTUAL PARITY v nastavení (&V: Variable Parity On).
  • Rozšíření standardu oproti RFC2217. Pro jeden znak následující za příkazem otočí polaritu paritního bitu proti default nastavení.
  • změníte (negujete) paritu jednomu následujícímu znaku, pokud před něj vložíte 2 bytovou sekvenci sekvenci 0xFE 0x50.

Pozor na znaky 0xFF a 0xFE

Protože jsou podporovány režimy "NVT" a "Variable Parity", je v datovém toku nutné respektovat znaky 0xFF a 0xFE jako prefix pro ovládání NVT (0xFF) a Variable Parity (0xFE). Z toho plyne, že pokud potřebujete na sériové rozhraní vyslat binární znak "0xFF", je třeba jej poslat po TCP/IP zdvojený.

Příklad: do TCP/IP posílám 5 bytů "0xFF 0xFF 0x41 0xFE 0xFE", ale z PortBoxu jsou odeslány pouze 3 znaky "0xFF 0x41 0xFE". Pokud znaky FF a FE nezdvojíte, budou zpracovány v závislosti na následujících znacích jako ovládací příkazy!