HTTPS v jednotkách Poseidon2 a Damocles2

Pod zkratkou HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) se skrývá zabezpečená, či chcete-li šifrovaná podoba komunikačního protokolu HTTP, který se používá k zobrazení WWW stránek. Běžný uživatel se s ním setká vždy při placení přes internet, používání elektronického bankovnictví a dalších operacích, při kterých je důležité zachování soukromí.

Zařízení Poseidon2 a Damocles2 podporují od verze FW verze 2.0.15  komunikaci HTTPS (WEB) i pomocí XML. Tento dokument vysvětluje, jak používat HTTPS a jak generovat (včetně generování samotným Poseidonem), nainstalovat a spravovat certifikáty.

Obsah

Horizontal menu