Poseidon2 3268

Poseidon2 3268 umožňuje připojení až 8 senzorů přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire a až 4 detektorů přes binární DI vstupy. Prostřednictvím Poseidon2 3268 lze ovládat 2 DO relé výstupy NO/NC, případně až 8 virtuálních digitálních výstupů (VDO) na vzdálených jednotkách Poseidon2 nebo Damocles2 (M2M).

Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server. Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android. Je kompatibilní s aplikacemi HWg-PDMS a HWg-Trigger.

Zařízení řady Poseidon2 slouží k dohledu a ovládání DI/DO po síti prostřednictvím bezpečné M2M komunikace (HTTPs, IPv6, SNMPv3). Díky podpoře více než 50 SNMP nebo SCADA aplikací lze zařízení řady Poseidon2 zapojit do nejrůznějších monitorovacích a řídicích systémů. Protokol MQTT umožňuje použití v rámci IoT řešení.

Základní vlastnosti: 
 • 8x 1-Wire UNI/1-Wire vstup; 4x digitální vstup; data logger pro více než 250.000 záznamů; digitální vstupy jsou vybaveny 32-bitovým čítačem S0 pulzů se zálohováním pro případ výpadku napájení
 • 2x relé výstup NO/NC; 8x virtuální digitální výstup
 • 5x SNMP Trap; 5x E-mail; 5x "SMS+Ring" (přes externí GSM bránu nebo modem)
 • Kompatibilita s MQTT umožňuje připojení do IoT Hub, MS Azure, AWS IoT, Bluemix Internet of Things a dalších cloudových služeb.
 • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server.
 • Hodnota senzoru mimo nastavený rozsah nebo změna stavu DI vstupu odešle email, SMS nebo SNMP Trap, případně sepne vzdálené relé na jiné jednotce Poseidon2 nebo Damocles2.
 • Pro prozvonění nebo SMS lze použít SW HWg-Trigger (externí GSM modem nutný) nebo na stejné LAN síti umístěnou SMS bránu HWg-SMS-GW3.
 • Virtuální digitální výstupy (VDO) lze ve stejné síti LAN namapovat na fyzické DO výstupy (relé) jiných jednotek Poseidon2 nebo Damocles2.
 • Prostřednictvím softwaru HWg-PDMS lze S0 pulzy přepočítat na cenu za čas s výstupem do MS Excel.
 • Kompatibilní s řadou SW třetích stran (SCADA apod.). Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).
Typické aplikace: 
 • Teplotní výstraha a termostat v IT
 • Přepínání klimatizace / spínání ventilace v rozváděči
 • Vzdálený dohled a řízení I/O po Ethernetu
 • Kamerové systémy
 • Průmyslové aplikace
 • Dohled lednic a mrazáků + signalizace poplachu
 • Měření teploty a dalších veličin do cloudu
 • Online web portál + mobilní aplikace
 • Inteligentní budovy

Horizontal menu

Poseidon2 3268 je zařízení pro vzdálený monitoring a řízení I/O po síti Ethernet. Poseidon je připojen do sítě LAN, měří hodnoty a ukládá je do vnitřní paměti (data logger). IO vstupy a výstupy lze ovládat po ethernetu. Relé výstupy lze ovládat přes web, nebo mohou spínat podle hodnoty připojeného senzoru (funkce „IP thermostat“ nebo „hydrostat“).

Při hodnotě mimo rozsah odešle Poseidon email, SNMP Trap nebo SMS. Textové zprávy SMS lze odesílat i bez potřeby jakéhokoliv software prostřednictvím centrální brány „HWg-SMS-GW3“ (samostatné zařízení). Stačí jedna SIM karta pro všechna zařízení připojená do jedné sítě.

K zařízení se lze připojit přes webové rozhraní, bezplatný online portál SensDesk nebo bezplatnou aplikací SensDesk Mobile (Android, iPhone).

Pro sběr dat a dohled doporučujeme naší aplikaci „HWg-PDMS“, která zobrazuje grafy a exportuje data do MS Excel. Pro správu událostí typu IF-THAN (např: „Když vypadne jedno z 10 zařízení, pak pošli SMS administrátorovi“) dodáváme Windows aplikaci „HWg-Trigger“.

Poseidon2 3268 lze připojit do různých aplikací nebo cloudových služeb třetích stran pomocí různých protokolů (SNMP, Modbus/TCP, XML, HWg-Push).