PosDamIO ovládá výstupy z příkazového řádku

Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon a Damocles. Zavoláním programu lze vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.

Základní vlastnosti: 
  • Výpis stavu senzorů, digitálních vstupů a výstupů na obrazovku nebo do souboru
  • Nastavení výstupu příkazem z příkazové řádky
  • Přečtení stavu vstupu a podle jeho hodnoty nastavení návratové hodnoty ErrorLevel
  • Download a Upload souboru s hodnotami values.xml
  • Download/Upload konfiguračního souboru zařízení setup.xml - jednoduché klonování zařízení

Horizontal menu