Damocles MINI

Damocles model MINI: 4 vstupy (suchý kontakt) a 2 výstupy (kontakty relé) po IP s web rozhraním. Damocles MINI čítá digitální pulsy, odešle Email a SNMP Trap při sepnutí/rozepnutí kontaktu nebo spustí aplikaci ve Windows. Kromě Emailu a grafického WWW rozhraní je podporováno několik síťových protokolů (SNMP, XML, Modbus/TCP a další..). 

Zrušený produkt
Základní vlastnosti: 
 • Ethernet: RJ45 (10BASE-T)
 • WEB: Vestavěný web server
 • Vstupy: 4 DI pro připojení kontaktů
 • Výstupy: 2 DO výstupů (relé, max 24V)
 • Box-2-Box režim: Spínání výstupů poplachy z jiných zařízení (Poseidon / Damocles).
 • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML a Modbus/TCP
 • Reakce na změnu stavu vstupu: SNMP trap, Email (text lze modifikovat)
 • Mechanické rozměry: 36 x 102 x 76 [mm]
 • Podpora pro programátory: HWg SDK
 • Podporovaný software: HWg-PD Trigger, HWg-PDMS, SNMP software 3. stran
Typické aplikace: 

Aplikace

 

 • Ovládejte relé po síti – sepněte relé pomocí tří kliknutí myši
 • Měření spotřeby energie po IP - odečet odběru v čase z elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů, ..
 • Dohled čidel zavření dveří, detektorů pohybu, nebezpečných plynů a podobně
 • Připojení vnějších vstupů do SCADA systémů
 • Vzdálené ovládání po IP - otevírání vstupních míst (dveří, vrat, závor a připojení senzorů průjezdu)
 • Monitoring záložních zdrojů jako jsou UPS a Diesel-agregáty
 • Inteligentní budovy (dorazové kontakty, EZS, EPS..)
 • Kamerové systémy (dveřní kontakty, PIR čidla..)
 • Měření počtu osob/vozidel - počítání stavu uvnitř a počtu průchodu osob nebo průjezdu vozidel 

Horizontal menu

Damocles model MINI ovládá po IP přes web 2 relé výstupy a 4 binární vstupy pro připojení kontaktů. Při změně stavu vstupu lze odeslat E-mail, SNMP Trap, sepnout jeden z výstupů. Přeposláním SNMP Trapu do Win aplikace PD Trigger lze vykonávat složitější podmínky (odeslat SMS, sepnout jeden nebo více výstupů po síti, zobrazit "Pop-Up" hlášení nebo spustit aplikaci).

Damocles MINI obsahuje vestavěný web server, ovládat jej lze z internetového prohlížeče nebo M2M protokoly (SNMP, XML, Modbus/TCP).

 • Sepnutí kontaktu > odeslání emailu (SNMP Trapu) pro několik příjemců.
 • Box-2-Box režim: Stav kontaktu na vstupu Damocles MINI lze přeposlat na výstupy dalších 4 jednotek Damocles na sítí, bez jakéhokoliv SW nebo PC. 

 

Box-2-Box

box-2-box, SNMP TrapBox-2-Box režim umožňuje použít Damocles jako vzdálené výstupy. Výstupy Damocles signalizují stav OK/Alarm sensorů a vstupů na jiných zařízeních. Každé zařízení Poseidon, Damocles nebo HWg-WLD dokáže po síti sepnout výstupy Damocles 1208. Funguje bez jakéhokoliv software.

 • Vysoká teplota na výstupu z klimatizace (Poseidon 3262) rozsvítí výstražné světlo v IT oddělení v jiné budově (DO výstup z Damocles).
 • 7 detektorů zaplavení na patře kancelářské budovy spíná po IP výstupy O1 až O7. Všechny výstupy ovládají jedno výstražné světlo a sirénu. Při zaplavení spustí siréna, obsluha zjistí která zóna je zaplavena pomocí indikace stavu výstupů na Damocles 1208. 

 
 

Topologie

 • WEB (HTML)
  Stav binárních vstupů a výstupů je zobrazován na WWW stránce. Stránka se automaticky reloaduje každých 5 sekund. Z hlavní HTML stránky je odkaz na Flash Setup, update FirmWare a další..
 • XML
  Všechny hodnoty včetně informací o stavech alarmů jsou dostupné v .XML souboru (values.xml) a jakákoliv aplikace je může snadno načítat z XML tagů - více informací..
 • SNMP
  SNMP je protokol pro správu telekomunikačních zařízení, síťové infrastruktury a souvisejících technologií. Damocles je plně ovladatelný po SNMP - více informací..
 • Modbus/TCP
  Modbus/TCP je průmyslový standard pro vstup hodnot z čidel a senzorů do vizualizačních a SCADA systémů. Všechny hodnoty senzorů jsou dostupné přes Modbus/TCP - více informací..
 • Alarmy
  • SNMP Traps
   Na základě výskytu alarmové události odešle na nastavenou IP adresu SNMP Trap s popisem stavu Alarm - více informací..
  • Email
   Krom odeslání SNMP Trapu lze při každé alarmové události lze odeslat na nastavenou emailovou adresu Email s popisem stavu Alarm - více informací..

>> Damocles – komunikační protokoly .
 

HW rozhraní

 • 4x Binární vstup (Dry Contact)
  Damocles model MINI má 4 binární vstupy pro připojení kontaktů (dveřní kontakty, PIR čidla, detektory pohybu, dorazová čidla atd.)
 • 2x relé výstup
  Damocles model MINI podporuje 2 binární výstupy jako kontakty relé. Pro každý výstup 1x NC a 1x NO.