CapTemp

CapTemp sbírá a vyhodnocuje data ze senzorů připojených zařízení. Program používá přehledné grafické rozhraní a je určen především pro nasazení v aplikacích nepřetržitého sledování technologických procesů.

Druh licence: 
Payment
Price: 

CapTemp
Volná verze programu, omezena na 21 dní a užití pro nekomerční účely

CapTemp F1
CapTemp licence omezená na 20 senzorů, neobsahuje podporu GSM modemu (bez SMS alarmů)
Podporuje: Poseidon, Damocles, I/O Controller, Dallas iButton Thermochron

CapTemp GF1
CapTemp licence omezená na 20 senzorů, podporuje GSM modem (SMS alarmy)
Podporuje: Poseidon, Damocles, I/O Controller, GSM modem

CapTemp GF2
CapTemp licence omezená na 50 senzorů, podporuje GSM modem (SMS alarmy)
Podporuje: Poseidon, Damocles, I/O Controller, GSM modem

CapTemp GF3
CapTemp licence omezená na 255 zařízení, neomezeně senzorů, podporuje GSM modem (SMS alarmy). Postaveno na PostgreSQL 9.Xi.
Podporuje: Poseidon, Damocles, I/O Controller, GSM modem

Základní vlastnosti: 
 • Podporované OS: Windows 2000, XP, 2003 Server
 • NT service/daemon: Ano
 • Uživatelské rozhraní: Lokální aplikace
 • GUI: grafické zobrazení hodnot
 • Jazyk: CZ, EN, FR, P
 • Komunikační protokol: XML, SNMP Trapy
 • MIB Manager: Ne
 • Reakce na stav Alarm:
 • Lokální: zvuk, pop-up hlášení na obrazovku
 • Funkce: Odeslání e-mailu, Odeslání SMS, Sepnutí výstupy
Typické aplikace: 
 • Pekárny: Dohled výrobních procesů pro certifikaci a optimalizaci technologických procesů.
 • Mrazírny: Hlídání teplot skladů, úspora energií optimalizací a dohledem zavírání dveří.
 • Zpracování potravin: Dohled prostředí ve zpracovatelském průmyslu, HACCP výstupy.
 • Sklady potravin: Hlídání prostředí skladů, výstupy pro HACCP certifikaci.
 • Supermarmety: Optimalizace systému dohledu různých skladů a mrazáků.
 • Nemocnice: Dohled skladů léčiv a krevních produktů. Alarming při výpadcích
 • Lékárny: Jednoduchý systém certifikace skladovacích procesů léčiv.

Horizontal menu

 • CapTemp je způsob jak umožnit technologům získat okamžitý přehled o prostředí v technologickém procesu, včetně historie.
 • CapTemp je jednoduchý software se stovkami aplikací ve farmacii a potravinářství, který zohledňuje požadavky uživatelů v těchto oblastech.
 • CapTemp je vhodný pro hlídání čidel v rámci jednoho provozu (areál firmy) na PC u technologa.
CapTemp MonTemp
 • Čte hodnoty ze senzorů
 • Ukládá hodnoty do databáze
 • Zobrazuje aktuální hodnoty senzorů
 • Vyvolává Alarmy a zpracovává podmínky
 • Ovládá výstupy navázané na vstupy
 • Zobrazuje uložená data
 • Kreslí Histogramy a grafy
 • Generuje protokoly měření
 • Umožňuje export dat do jiných systémů

 

Základní funkce programu

Načítání hodnot senzorů

 • Podpora produktů HW group (rodiny Poseidon a Damocles, I/O Controller)
 • Výpočet průměrů z přijatých hodnot teploty (averages)
 • Barevné rozlišení stavu zařízení
 • Hodnota senzoru může být validována vnějším vstupem (přikládací / vpichové teploměry) 

Grafické znázornění hodnot

 1. MonTemp umožňuje přehledně zobrazit aktuální i historické hodnoty měřených veličin v grafech
 2. Možnost vkládání komentářů k hodnotám a jejich zobrazení v grafu
 3. Možnost zobrazení hodnot ve formě histogramu
 4. Možnost tisku a uložení grafu do obrázků
   

 

Zpracování poplachů

 1. Upozornění na hodnotu senzoru mimo rozsah
 2. Upozornění na odpojení / výpadek senzoru
 3. Upozornění lze přesměrovat na Email, nebo vyskakovací okno
 4. Upozornění lze odeslat jako SMS přes připojený GSM modem
 5. Alarmy jsou nezávislé a vázány na jednotlivé senzory 

Pravidla a podmínky

 1. CapTemp umožňuje pokročilé alarmování při splnění skupiny podmínek
 2. Na alarmový stav senzoru dokáže CapTemp reagovat sepnutím/rozepnutím kontaktu
 3. CapTemp dokáže provázat různé podmíněné akce, např. změří teplotu při stisku tlačítka (sepnutí) kontaktu nebo při stisku jednoho z několika tlačítek.
 4. Senzory lze seskupovat do logických skupin 

Zobrazení hodnot v mapě

 1. Aktuální hodnoty lze zobrazit na mapovém podkladě (JPG nebo GIF soubor).
 2. Mezi několika mapami lze přepínat.
 3. Poplachové hodnoty jsou zobrazeny odlišnou barvou.

 

 

 

Zpracování dat pro aplikace

 1. Data je možné exportovat do MS Excel 

 

 

 

Varování a signalizace

 

  • Možnost ručního ovládání výstupů
  • Možnost zpoždění alarmu a minimálního času sepnutí výstupu
  • Možnost kalibrace senzorů
  • Upozornění na nečekané situace: Senzor nenalezen / Hodnota mimo rozsah / Hodnota OK / Hodnota mimo toleranci
  • Výstupy signalizace: Email, SMS, Přehrání zvuku, Sepnutí výstupu relé po síti