Damocles 1208

Damocles 1208 je jednotka 12 vzdálených vstupů a 8 výstupů přes Ethernet s Web rozhraním. M2M komunikace pro připojení do SNMP a SCADA systémů. Čítače pulsů na digitálních vstupech. Email a SNMP Trap upozornění na změnu stavu vstupu. Box-2-Box režim - výstupy lze spínat z jiného zařízení po LAN.

Zrušený produkt
Základní vlastnosti: 
 • Ethernet: RJ45 (10BASE-T)
 • WEB: Vestavěný web server
 • Vstupy: 12 DI pro připojení kontaktů
 • Výstupy: 8 DO výstupů (otevřený kolektor, max 24V)
 • Box-2-Box režim: Spínání výstupů poplachy z jiných zařízení (Poseidon / Damocles).
 • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML a Modbus/TCP
 • Reakce na změnu stavu vstupu: SNMP trap, Email (text lze modifikovat)
 • Mechanické provedení: montáž na DIN lištu nebo na zeď, 140 x 90 x 40 [mm]
 • Podpora pro programátory: HWg SDK
 • Podporovaný software: HWg-PD Trigger; HWg-PDMS; CapTemp; SNMP software 3. stran
Typické aplikace: 

Příklady použití

web I/O, modbus tcp I/O, DO control remote, tlačítko email, IP čítač impulsů, elektroměr s0, měření spotřeby energie

 • Vzdálený dohled stavu technologie
  Dohled stavu klimatizace, UPS, bezpečnostního systému (stavová relé)
 • Měření spotřeby energie
  Čítání pulsů z elektroměrů / vodoměrů / plynoměrů. Přepočet na cenu za čas pomocí HWg-PDMS v MS Excel.
 • Signalizace poplachů
  Sepnutí výstražného světla nebo houkačky při poplachu na jiné jednotce (po síti pomocí Box-2-Box)
 • Monitoring záložních zdrojů a UPS: Množství nafty v nádrži, stav Diesel-agregátu, vzdálený start po IP
 • Bezpečnostní systémy
  • IP kamerové systémy (vnější  čidla)
  • Stav technologií, přístupové systémy
 • SCADA systémy: Připojení vnějších vstupů do několika nezávislých systémů

 

Jaký použít Software

 dohledový systém teploty v rozvaděči

 • Pro konfiguraci: UDP Config  - nastavení IP adresy
 • Pro zpracování událostí: PD Trigger - reakce na události
 • Pro dohled a logování: HWg-PDMS - Monitorovací software s výstupem do MS Excel
 • Jednoduchá vizualizace: SNMPcap - Vizualizace I/O a senzorů
 • Pro vizualizaci: CapTemp - dohled a řízení procesů
 • Ovládání z příkazového řádku: PosDamIO - ovládá vstupy a výstupy z příkazového řádku (viz AN29)
 • Ostatní aplikace: Software 3. stran pro rodinu Poseidon a Damocles
   
 • Pro programárory: HWg-SDK je popis rozhraní a soubor příkladů sběru dat a práce s M2M protokoly v několika programovacích jazycích.
  (JAVA, PHP, Borland C++ Builder 6.0, Microsoft Visual C++ 6.0, Borland Delphi 6.0, Microsoft Visual Basic & Excel VBA, VB.NET, C code for Linux, JavaScript (AJAX) Microsoft Visual C# 2005 (.NET)

 

Měření spotřeby energie a export do MS Excel

Digiální vstupy na jednotce Damocles umožňují čítat impulsy. Každý DI (Digital Input) vstup má 32bitový čítač pulsů s minimální šířkou 50 ms. Stav čítače lze ověřit přes web rozhraní. Damocles dokáže přenést z elektroměru do MS Excel kolik kWh jste spotřebovali za měsíc.

 • Použijte elektroměr s pulzním výstupem (např. 100 impulzů/kWh. Norma. IEC 62053-1 (S0))
 • Připojte impulsy na DI vstup Damocles
 • Připojte vstup do HWg-PDMS, v podrobném nastavení nastavte koeficient (100 impulzů/kWh)
 • HWg-PDM Vám automaticky nebo na vyžádání vygeneruje přehled spotřeby energie za zadané období
 • Pro rozúčtování zákazníkům stačí nastavit cenu za kWh.

IP čítač impulsů, elektroměr s0, měření spotřeby energie

Horizontal menu

Damocles 1208 jsou DI vstupy a DO výstupy, které lze vzdáleně ovládat přes Web.
Vstupy a výstupy lze ovládat po síti pomocí M2M protokolů (SNMP, Modbus/TCP, XML po HTTP).
Při změně stavu vstupního kontaktu (sepnutí/rozepnutí) odešle Damocles email s definovatelným textem nebo SNMP Trap.

 • Čítač impulsů na každém vstupu (32 bitů)
 • Box-2-Box režim: Výstupy mohou být řízeny senzory na jiném zařízení po IP síti
 • M2M protokoly: SNMP, Modbus/TCP a XML (po HTTP)

Typickou aplikací Damocles 1208 je měření spotřeby energie pomocí čítání impulsů z elektroměrů (vodoměrů). Aplikace HWg-PDMS přepočítá impulsy na kWh za čas a vytvoří MS Excel výstupní protokoly.
 

Box-2-Box

box-2-box, SNMP TrapBox-2-Box režim umožňuje použít Damocles jako vzdálené výstupy. Výstupy Damocles signalizují stav OK/Alarm sensorů a vstupů na jiných zařízeních. Každé zařízení Poseidon, Damocles nebo HWg-WLD dokáže po síti sepnout výstupy Damocles 1208. Funguje bez jakéhokoliv software.

 • Vysoká teplota na výstupu z klimatizace (Poseidon 3262) rozsvítí výstražné světlo v IT oddělení v jiné budově (DO výstup z Damocles).
 • 7 detektorů zaplavení na patře kancelářské budovy spíná po IP výstupy O1 až O7. Všechny výstupy ovládají jedno výstražné světlo a sirénu. Při zaplavení spustí siréna, obsluha zjistí která zóna je zaplavena pomocí indikace stavu výstupů na Damocles 1208.

AN37: Box-2-Box propojení Poseidon >> Damocles