PowerEgg2

PowerEgg2 je určen pro detekci a odpínání střídavého síťového napětí 110 až 230V. Detekce i řízení výstupu se prování přes spínací kontakty na nízké napětí, části jsou galvanicky odděleny.

 

Základní vlastnosti: 
 • Detekce síťového napětí 110 až 230V AC
 • Signalizace výpadku napětí kontaktem relé
 • Galvanické oddělení výstupního kontaktu
 • Řízení výstupu napěťovým (WET 3-12V) nebo bezpotenciálovým (DRY) vstupem
 • Při odpojeném řídícím napětí / kontaktu průchozí (Power output = Power Input)
 • Galvanické oddělení řídícího vstupu
Typické aplikace: 
 • Aktivace alarmu při výpadku napájecího napětí / jedné fáze
 • Dohled napájecího napětí na vstupu/výstupu UPS
 • Vzdálené vypnutí/zapnutí serveru
 • Zapnutí přídavného chlazení/větrání
 • Odpojení části zátěže při provozu z baterií

 

Horizontal menu

PowerEgg2 je "průchozí zásuvka" osazená dvěma konektory IEC-320, na vstupní straně vidlicí (C14), na výstupu zásuvkou (C13).

PowerEgg2 slučuje dvě funkce v jednom zařízení:

 • DETECTOR: Detekci přítomnosti síťového napětí na vstupu (signalizace přepínacím kontaktem)

 • CONTROL: Odpojení napětí výstupu (řízeno vnějším stejnosměrným napětím nebo kontaktem)

HWg video leták o PowerEgg2