HWg-Ares14

Ares12 a 14 je vzdálený dohled prostředí, který lze použít kdekoliv je pokrytí GSM signálem. Obsahuje baterii pro zálohování napájení na několik hodin. Pomocí Emailu nebo SMS na až 5 telefonních čísel upozornění na výpadek napájení. Data lze načíst do HWg-PDMS (software zdarma), připojit je do Web portálu nebo do SCADA / NMS systému.

Zrušený produkt
Základní vlastnosti: 
 • GSM/GPRS: Quad-Band 850/900 / 1800/1900 MHz - SMA konektor pro anténu
 • Konfigurace: Pomocí USB, konfigurační utilita na "Mass storage" není třeba instalovat
 • FW upgrade: po USB nebo FOTA (Firmware Over The Air) přes GPRS
 • Napájení: Vnější napájení 9-30V / 0.5A
 • Interní baterie: napájení zařízení + senzorů na 3-8 hodin (podle typu senzoru)
 • Životnost baterie: 5 až 12 let (podle typu a používání a provozních teplot)
 • Flash log: 2 Mb / 170.000 záznamů (například 3 senzory / 5 minut = 200 dní)
 • Vstupy: 2 DI pro připojení kontaktů (detektory stavu), čítání impulsů (S0 impulsy)
 • Senzory: 2xRJ11 pro 1-Wire UNI
 • HWg-Ares14: podporuje 14 senzorů
Typické aplikace: 

Aplikace a příklady použití

 • GPRS dohled prostředí serverovny bez připojení do místní LAN
 • Diesel generátory - dohled prostředí a stavu
 • Záložní napájecí systémy
 • Bankomaty - dohled prostředí bez zásahu do připojení ATM
 • Informační systémy (kiosky)
 • Chladící sytémy a lednice
 • Antény a mikrovnné spoje
 • Technologie u silnic dálnic a železnic
 • Teploty a stav vozovek a kolejí
 • Teploty a posuny konstrukcí
 • Skladové prostory potravin, materálů
 • Prostory s uměleckými díly a depozitáře
 • Zemědělské prostory (skleníky, sýpky ap)
 • Technologie rozvodu elektrické energie (trafostanice), vedení
 • Dohled zdrojů vody a stav technických zařízení
 • Monitorig zařízení s vyčerpatelným (doplňovaným) obsahem (automaty na kafe, bagety, colu, masážní křesla, ...) 

Horizontal menu

Ares sbírá a loguje data z připojených senzorů. Uložené hodnoty lze odeslat do jakéhokoliv systému. Překročení nastaveného rozsahu vyvolá Email (po GPRS) nebo SMS na několik čísel.

Ares12 se liší od Ares14 počtem podporovaných 1-Wire UNI senzorů. Obě verze mají dva vstupy pro kontakt (DI) a podporují senzory teploty, vlhkosti, osvětlení, napětí a další 1-Wire UNI senzory.

Naměřená data lze nativně dostat do Windows aplikace HWg-PDMS. Data je možné poslat příma na server, nebo je připojit jako přílohu periodicky odesílaného emailu. 

 • Interní baterie dokáže napájet Ares12 po dobu několika hodin včetně připojených senzorů.
 • Komfortní konfigurace jednotky přes USB zjednodušuje instalaci.
 • Vzdálený upgrade FW (FOTA) usnadňuje správu rozsáhlých instalací stovek zařízení.
 • Startovní balíček "HWg-Ares12 Tset" obsahuje teplotní čidlo, univerzální napájecí adaptér a externí anténu.
 • Při výpadku napájení nebo hodnotě senzoru mimo rozsah, prozvoní Ares12 nastavené číslo a odešle Email nebo SMS s editovatelným textem.
 • Ares je připraven pro přenost dat IP (GPRS) do systémů 3. stran.
  • Ares12 spolupracuje s web portálem SensDesk.
  • Pro připojení do NMS je třeba speciální driver.
   HW group připravuje "HWg-Push driver for Nagios" pro připojení LAN i GSM senzorů. 

 

 • Ares: Dohled prostředí po GSM/GPRS

  • Ares je telemetrické zařízení vhodné pro integraci s centrálním/portálovým řešením 3. stran.
  • Ares nabízí uživatelům ihned použitelné řešení sběru dat přes software HWg-PDMS.
   Výstupem dat jsou logy + analýza v MS Excel nebo XML databáze.
  • Sběr dat po GSM pomocí Ares lze kombinovat s ostatními IP senzory od HW group (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR, a další)
  • Ares podporuje stejné RJ11 senzory, jako rodina Poseidon.
  •  Pro jednoduché aplikace je velkou výhodou SMS upozornění na 5 telefonních čísel.
   Text zprávy lze editovat pomocí maker.
  • Pomocí SMS zprávy nebo prozvonění lze vyžádat stav senzorů nebo zařízení.
  • Konfigurační software nepotřebuje žádnou instalaci. Stačí spustit Windows aplikaci na USB disku, který se objeví po připojení Ares do USB portu.

   

  Sběr dat přes Email

  Sběr dat přes HWg-Push do SensDesk portálu

  Dohled vzdálených telco bodů

   • Interní baterie umožní upozornění na výpadek/obnovení napájení. Vhodné pro dohled UPS zdrojů a záložních agregátů.
   • Roamingové funkce umožní snížit datový přenos mimo domácí GSM síť. Vhodné pro aplikace v automobilech a na lodích.