Sensor 0 až 60V 1W-UNI

Galvanicky oddělený senzor / převodník stejnosměrného napětí do 60V SS s výstupem 1Wire-UNI které umožňuje připojení ke všem jednotkám Poseidon2 a HWg-Ares. Je určen nejen pro měření stejnosměrných napětí do 60V jako jsou třeba bateriové farmy s typickým napětím 24 nebo 48V, ale zejména pro připojení průmyslových senzorů se standardizovaným výstupem 0-10V k monitorovacím ústřednám Poseidon2 a Ares díky čemuž je možné přenést měřenou hodnotu přes LAN či GSM do internetu. Časté je měření napájení v telekomunikacích (-48V standard).

Senzor je vybavem možností 8bodové kalibrační tabulky (křivky) a samozřejmostí je též možnost přenastavit měřenou veličinu a rozsah dle potřeby taky aby odpovídal měřeným údajům průmyslového senzoru. Snadno tak lze například měřit tlak, výšku hladiny a podobně a tyto skutečné veličiny dobrazovat na webu či o nich být informován prostřednictvím e-mailu. K tomu slouří USb kalibrační dongle 1W-UNI USB calibrator.

Základní vlastnosti: 
 • Vstup: 0 až 60V ss (lze použít pro -48V DC)
 • Galvanické oddělení: Ano
 • Rozšířené možnosti: Možnost konverze jednotek a kalibrace hodnoty
 • Rozhraní: 1-Wire UNI (2x RJ11 pro řetězení)
 • Umožňuje připojení ke všem jednotkám Poseidon2 a HWg-Ares
 • Instalace převodníku ve vnitřním prostředí
 • Napájení ze sběrnice (1-Wire UNI) – max dva senzory na jeden aktivní port.
Typické aplikace: 
 • Dohled napětí baterií v telekomunikačních systémech (telco -48V)
 • Připojení libovolných průmyslových senzorů s výstupem 0-10V k Poseidonu a Aresu a tím i do Internetu
 • Nezávislé měření napětí jen jednoho článku baterie (galvanicky odděleno)
 • Měření napětí z 12V nebo 24V auto-baterií
 • Měření výstupu 0-10V z průmyslových čidel
 • Měření proudu v -48V systému (přes rezistor)

Horizontal menu

Převodník pro měření napětí do 60V SS a převodu na sběrnici 1-Wire UNI (RJ11). Typické použití je měření napětí baterií a napájení v telekomunikacích (-48V standard). Lze použít i pro měření výstupu z průmyslového čidla s výstupem 0-10V a konverzi jednotek.

Senzor napětí lze připojit k jednotkám Poseidon2 nebo Ares. Hodnoty lze sdílet po síti LAN nebo GSM.
Při napětí mimo rozsah odešle email nebo SMS. Lze připojit do SNMP a Modbus/TCP vzdáleného dohledu.

 • Galvanické oddělení vstupu. Lze měřit i záporná napětí 0 až -60V
 • Vysoká přesnost měření (lze použít i pro 0-10V)
 • Senzory lze řetězit za sebou (dva konektory RJ11).
 • Napájeno ze sběrnice 1-Wire UNI (RJ11) nebo z externího napájecího adaptéru.

 

Vzdálený LAN dohled napětí -48V DC (SNMP)

 • Senzor napětí do 60V měří napětí ze stejnosměrné UPS - nominálních 48V DC.
 • Senzor napětí je po 1-Wire UNI (RJ11) připojen do LAN jednotky pro vzdálené měření Poseidon2 3266.
 • Sensor 60V 1W-UNI v2 je napájen po sběrnici 1-Wire UNI (RJ11). Další senzory lze řetězit za převodníkem.
 • Napájení "Sensor 60V 1W-UNI v2" lze posílit externím adaptérem na 5V.
   
 • Poseidon2 3266 zobrazuje hodnoty externího napětí na web rozhranní.
 • Poseidon2 3266 odešle email nebo SMS když napětí menší nebo větší, než nastavený rozsah "SafeRange".
 • Poseidon2 3266 sdílí data po LAN pomocí protokolů SNMP, XML (http) a Modbus/TCP.
 • Poseidon2 3266 lze připojit do online portálu www.SensDesk.com
 • Hodnoty senzorů lze zobrazit v aplikaci pro tablety a mobilní telefony Android nebo iOS (Apple).

GSM dohled napětí a proudu na 48V DC

 • Horní senzor napětí do 60V měří napětí ze stejnosměrné UPS - nominálních 48V DC.
 • Spodní senzor napětí měří napětí na bočníku (current sensing resistor). Toto napětí odpovídá proudu, který odporem prochází.
 • Oba senzory "Sensor 60V 1W-UNI v2" jsou propojeny po 1-Wire UNI (RJ11) v řetězu za sebou a připojeny k jednotce Ares.
 • Vnitřní baterie v jednotce Ares zálohuje napájení obou senzorů.
   
 • Ares 12 je GSM/GPRS jednotka pro vzdálené měření a dohled.
 • Ares 12 odešle email nebo SMS když je napětí nebo proud menší nebo větší, než nastavený rozsah "SafeRange".
 • Senzor pro měření proudu lze nastavit pro přepočet a konverzi jednotek na zobrazování proudu v [A].
   
 • Ares 12 lze připojit do online portálu www.SensDesk.com
 • Hodnoty senzorů lze zobrazit v aplikaci pro tablety a mobilní telefony Android nebo iOS (Apple).