Base Transceiver Station (BTS) monitoring

Infrastruktura mobilních sítí potřebuje spolehlivý monitoring technologií v pozadí, jako je chlazení, vytápění a podmínky v budově a zařízení. Řešení popisuje některé varianty monitoringu a zasílání alarmů.

Mobilní operátor provozuje systém základnových stanic na celém území státu. Systém základnových stanic je část sítě GSM, která je zodpovědná za přenos a příjem radiových signálů z mobilního telefonu. Základnová stanice je souhrným označením pro zařízení ukrývající telekomunikační technologii a vzdušné rozhraní mobilní sítě (GSM, UMTS atd.)

 

Horizontal menu