Optický detektor kouře FDR26

Optický detektor kouře FDR26 je určen k detekci a signalizaci vzniku požáru. Objeví-li se v dosahu detektoru produkty spalin, detektor aktivuje relé. FDR26 nereaguje na teplotní změny a lze jej tak doporučit pro instalaci v datových centrech a telekomunikačních místnostech.

Optická detekce kouře je založena na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED a překlopením relé. Kouř je detekován pouze v případě, že „zasáhne“ přímo senzor. K ukončení poplachu dojde až po „vyčištění“ detekčního prostoru v senzoru od kouře.

 

Základní vlastnosti: 
 • Napájení: 10,5 ..14V DC
 • Startovací doba: 60 sekund
 • Signalizace poplachu: svit červené LED, překlopení relé
 • Kontakt relé: zatížení 1A / 30V DC (0.5A 125V AC)
 • Detekce: obsahuje optickou měřicí komoru
 • Detekční prostor : max. 40m2, max. výška 7m
 • Vzdálenosti: max. vzdálenost mezi detektory 8m, max. vzdálenost od zdi 4m
 • Pracovní teploty: 0C až 70C
 • Max. rychlost vzduchu: 600 m/min
 • Perioda měření: 3-5 sekund
Typické aplikace: 
 • Detekce kouře v domácnosti (kuchyně, kotelny a pod)
 • Ochrana proti požáru v kabelových rozvodech a stoupačkách
 • Kontrola vzniku požáru v průmyslových halách a technologických místnostech

Horizontal menu

Místo instalace senzoru

Pro instalaci detektoru kouře je potřeba dodržet několik zásad:

 • Pokud je hlídaná místnost delší než 10m, použijte dva detektory.
 • Nejlepší umístění je na střed stropu, pokud nelze na střed stropu, tak minimálně 50 cm od rohu místnosti.
 • Na stěnu místnosti instalujte detektor pouze pokud opravdu nelze instalovat na strop. Instalace opět min. 50cm od rohu místnosti. Tyto podmínky jsou nutné pro správný zásah detektoru kouřem.
 • Senzor používá pro detekci pouze optickou metodu. Výkyvy teploty nezpůsobí falešné poplachy. FDR26 je tak určen i pro instalace například v klimatizovaných serverovnách.

 

Test elektroniky magnetem

Na vrchním plastovém krytu detektoru je u jedné LED nápis TEST. Po přiblížení magnetu k tomuto místu je detektor aktivován a přejde do poplachu. Jedná se pouze o test elektroniky a výstupního relé, tímto způsobem se netestuje senzor.

Připojení

Pomocí jednotek Poseidon a Damocles lze stav detektoru kouře dohledovat přes Email nebo SNMP.

 • (2)   +12V
 • (5)   GND
 • (6)   relé
 • (3)   relé

Download