I/O Controller 2

I/O Controller 2 připojuje na Ethernet plný sériový port RS-232/485 a sadu osmi binárních vstupů a osmi binárních výstupů. I/O Controller 2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 pinů). Sériový port zařízení lze připojit k PC po síti LAN a zpřístupnit jej ve Windows jako VSP (Virtuální Sériový Port). Binární vstupy a výstupy zařízení lze ovládat přes web nebo protokol Modbus/TCP.

Pro konfiguraci má I/O Controller 2 vestavěný webový server. Prostřednictvím bezplatné aplikace HW VSP3 lze k jednomu PC připojit až 100 vzdálených sériových portů.

Box-2-Box režim umožnuje „tunelovat“ binární vstupy a výstupy, stejně jako RS232/485 sériový port mezi dvěma zařízeními po síti LAN.

Základní vlastnosti: 
 • 1x plný sériový port RS-232/485 s podporou 9bitové komunikace
 • 8x DI binární vstup (pro připojení kontaktu, tlačítka nebo napětí 5-20)
 • 8x DO binární výstup (otevřený kolektor)
 • M2M komunikační protokoly: http, Telnet, TCP Server, TCP Client/Server.
 • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server, Telnet.
 • Plný sériový port RS-232 (9 pinů: RxD, TxD, GND, CTS, RTS, DSR, DTR, RI, CD).
 • Sériové rozhraní RS-485: max 115.200 Bd.
 • Bezplatný SW HW VSP3 : Virtuální Sériový Port pro Windows (NT service, x64 systémy). Podporuje až 100 vzdálených sériových portů.
 • Kompatibilní s řadou SW třetích stran. Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).
Typické aplikace: 
 • Vzdálené ovládání napájení a jiné technologie po RS-232 a RS-485
 • Vzdálené ovládání displejů a světelné signalizace
 • Vzdálené čtení stavu vstupů PIR čidel, dveřních kontaktů a zabezpečovacích systémů..
 • Čtečky karet, RFID
 • Prodejní automaty
 • Bezpečnostní alarmy
 • Docházkové systémy
 • Zařízení ovládání a logování UPS
 • Skenery čárových kódů

Horizontal menu

I/O Controller 2 lze připojit proti PC a jeho sériový port použít jako VSP (Virtuální Sériový Port) připojený po síti LAN. HW group dodává zdarma aplikaci HW VSP s podporou až 100 vzdálených sériových portů (podporuje Windows 7, x64 systémy). I/O Controller 2 nabízí skutečně plný sériový port RS-232 (9 vodičů).

Dvě zařízení lze propojit proti sobě (Box-2-Box režim), digitální signály i sériová linka RS-232/485 jsou pak prodlouženy (tunelovány) skrz počítačovou síť LAN.

 • 1x plná RS-232 nebo RS-485 (Terminálový server, virtuální port)
 • 8x DI digitální vstup
 • 8x DO digitální výstup

Pro programátory: Ovládejte z produkt vaší aplikace za pár minut. Usnadněte si práci pomocí řady příkladů pro různé programovací jazyky, které najdete v HWg-SDK (Borland C++ Builder, MS Visual C, VB, Delphi, C#, PHP, JAVA).

Box-2-Box režim - 1 to 1 (dvě jednotky proti sobě)

 • Prodloužení RS-232 nebo RS-485 po síti
 • Vstup na jednom zařízení ovládá výstup na druhém zařízení 1:1 (peer-to-peer)

Box-2-Box mode - 1 to 1 (two units against each other)

 

 

 

 

 

 

 

 

Box-2-Box režim - 1 to N (jedna jednotka proti několika)

 • Přenos 8 DI na N krát 8 DO
 • Sepnutí tlačítka na jednom zařízení sepne výstupy na několika zařízeních

Box-2-Box mode - 1 to N (one unit against several units)

 

 

 

 

 

 

HWg video leták o zařízení I/O Controller 2