Detektor hořlavých plynů GS-133

Detektor GS-133 indikuje únik hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, LPG, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení 12V ss.

Charakteristickými vlastnostmi detektoru jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost, dlouhá životnost a malé rozměry. Detektor signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je také vybaven výstupním relé s volitelnou funkcí.

Základní vlastnosti: 
  • Konstruováno pro provoz v běžných atmosférických tlacích (86 až 106kPa), pracovní teplota: -10°C až +40°C
  • Určeno pro prostředí bez významného nebezpečí - BE 1 (ČSN 2000-3)
  • Napájecí napětí: stejnosměrné 12V ±20%
  • spotřeba v klidu: 100mA, spotřeba při sepnutém relé: 150mA
  • relativní vlhkost: 25 až 75%
  • skladovací teplota: -20°C až +50°C
  • krytí IP 30 ( ČSN EN 60 529 )
  • Zařízení třídy ochrany II (ČSN 330600)
Typické aplikace: 
  • Detekce úniklu plynu v kotelnách a spalovnách

Horizontal menu