Přehled senzorů - Detektory

Detektory připojíte na DI vstup (zelený konektor) poskytují hodnotu 0/1. Typickým příkladem je detektor kouře s relé výstupem (zakouřeno / stav OK) nebo detektor otevření dveří (dveře otevřené / zavřené). Monitoring zařízení (SensDesk) umí hlídat přepnutí na alarmovou hodnotu a odeslat email nebo SMS alarm.
Do DI vstupu monitorovacího zařízení od HW group, lze připojit detektory s relé výstupem od jakéhokoliv výrobce.

Binární

 • AirFlow detektor 5101

  Kalorimetrický senzor SL5101 detekuje proudění vzduchu pod nebo nad nastavenou hodnotou v rozsahu 1 až 10 m/s. Hraniční hodnota se nastavuje šroubkem na těle senzoru, výstupem je spínací kontakt relé, napájení 24V ss.

 • Detektor hořlavých plynů GS-133

  Detektor GS-133 indikuje únik hořlavých plynů. Senzor detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, LPG, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík, atd.) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace. Napájení 12V ss.

 • Detektor otevření dveří MK4

  Bezpečnostní dveřní kontakt MK4 s propojovací instalací 3m. Navrženo pro detekci otevření dveří.

 • Detektor vibrací SS14-v2

  SS14-v2 je zařízení pro detekci nárazů a vibrací.

 • Optický detektor kouře FDR26

  Optický detektor kouře FDR26 je určen k detekci a signalizaci vzniku požáru. Objeví-li se v dosahu detektoru produkty spalin, detektor aktivuje relé.

 • PIR detektor pohybu osob JS-20

  PIR snímač pohybu osob JS-20 je určen k prostorové ochraně objektů. Detektor vyniká vysokou odolností proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným signálům.

 • Power Detector

  Power detector je zařízení určené pro detekci přítomnosti síťového napětí v rozsahu 110–230V střídavého proudu v elektrické zásuvce.

 • PowerEgg2

  PowerEgg2 je určen pro detekci a odpínání střídavého síťového napětí 110 až 230V. Detekce i řízení výstupu se prování přes spínací kontakty na nízké napětí, části jsou galvanicky odděleny.

 • Sensor WLD Relay 1W-UNI

  Sensor WLD Relay 1W-UNI detekuje zaplavení vodou kdekoliv po celé délce připojeného detekčního kabelu (2+2m). Zaplavení vodou nebo odpojení detekčního kabelu je signalizováno sepnutím relé (NO/NC) nebo pomocí 1-Wire.

 • Výběhový produkt Existuje nový produkt

  Vibration detector SS14

  SS14 je inteligentní otřesový detektor s nastavením citlivosti, obsahuje i magnetický kontakt. Používá se k ochraně vestavěného vybavení, oken, schránek nebo jakéhokoli prostoru, kde je třeba detekovat vibrace a otřesy způsobené pokusy o násilné vniknutí.

Podpora 1-Wire UNI

 • Detektor zaplavení 1W-UNI 3m

  Jednoduchý detektor zaplavení či všky hladiny. Senzor detekuje zaplavení vodou mezi čtyřmi detekčními trny na těle senzoru. Vyvedený kabel 3m lze přímo připojit do RJ11 portu pro senzory monitorovacích jednotek Ares nebo Poseidon2.

 • Sensor WLD Relay 1W-UNI

  Sensor WLD Relay 1W-UNI detekuje zaplavení vodou kdekoliv po celé délce připojeného detekčního kabelu (2+2m). Zaplavení vodou nebo odpojení detekčního kabelu je signalizováno sepnutím relé (NO/NC) nebo pomocí 1-Wire.