Ovládání IP Relé programem NetCat

IP Relé obsahuje kromě sériového portu RS-232 také dvě relé, jejichž zapnutí/vypnutí lze ovládat po síti Ethernet přes TCP/IP. AN21 popisuje, jak ovládat kontakty relé pomocí příkazové řádky z Windows odesláním vhodné sekvence pomocí programu NetCat.

Horizontal menu