1Wire HWg-UniCalibrator

Senzory 1-Wire UNI umožňují nastavení a kalibraci měřené hodnoty, včetně změny měřené jednotky, exponentu a podle typu senzoru až 8bodové kalibrační tabulky. To umožňuje připojit libovolné senzor s napěťovým či proudovým výstupem k jednotkám Poseidon prostřednictvím 1-Wire UNI.

Druh licence: 
Freeware
Související software:

Praktické použití

Řada průmyslových senzorů má výstupy v podobě napětí 0-10V, případně proudu 0(4)-20mA. Typickým zástupcem takovéhoto senzoru jsou clamp metry pro měření střídavého proudu magnetickou indukcí (například senzor 30A Current probe 1W-UNI) nebo měřiče tlaku.

Pokud takovýto senzor potřebujeme připojit k jednotce Poseidon (s podporou 1-Wire UNI), stačí použít převodníky Sensor 60V 1W-UNI v2 nebo Sensor 0-20mA 1W-UNI. Od tohoto okamžiku jednotka Poseidon zobrazuje naměřenou hodnotu ve voltech (V) či miliampérech (mA). Pro získání skutečné hodnoty v potřebné měřené veličině vždy existují převodní tabulky, což je sice použitelné, ale celkem nepraktické řešení.

Software HWg-Calibrator umožňuje převodní tabulku mezi měřenou a skutečnou veličinou implementovat přímo do převodníků 1-Wire UNI.

Starší převodníky Sensor 15V 1W-UNI, Sensor 60V 1W-UNI a Sensor 20mA 1W-UNI umožňují 3bodový přepočet (kalibraci), novější Sensor 60V 1W-UNI v2 a Sensor 0-20mA 1W-UNI pak mají přepočtovou tabulku 8bodovou.