Přehled software - SW HW group

Monitoring

 • HWg PDMS

  Windows aplikace pro sběr dat ze senzorů a vstupů po síti GSM (HWg-Ares) a LAN (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR). Export dat na pozadí. Jednoduchá analýza a práce s daty pomocí MS Excel.

 • HWg-cloud.com

  HWg-cloud.com je online služba pro základní obsluhu a správu vzdálených senzorů a zařízení od HW group. Lze připojit pouze senzory a zařízení od HW group s.r.o a služba je zdarma

 • HWg-Config / UDP Config

  Program pro přiřazení IP adresy zařízením HW group.

 • SensDesk licence

  Portál SenDesk lze spustit pod licencí na zákaznickém hardware (on premise). Seznam veřejných portálů najdete pod názvem „Portal providers“ na stránce www.HWg-cloud.com  

 • SensDesk.com

  SensDesk.com je online služba pro správu vzdálených senzorů a zařízení od HW group. Lze připojit pouze produkty HW group s.r.o. Služba nabízí centrální přehled všech hodnot, odesílání alarmů, reporting, výstupy do Open API a podobně. SensDesk.com je place

Alarming

 • HWg-Trigger

  HWg-Trigger je Windows software, který upozorní na výpadek jednoho zařízení z deseti na seznamu, spouští aplikace nebo přeposílá poplachy na SMS. Pro každou podmínku (např. jeden ze senzorů mimo rozsah) lze nastavit akci (např. zobraz okno s upozorněním).

Mobilní aplikace

Utility

IP Serial

Security & Home automation

Další