PosDamIO

Windows/Linux aplikace příkazové řádky pro ovládání Poseidon & Damocles. Sepněte výstup Poseidonu snadno a rychle pomocí ikonky na ploše a zavolání PosDamIO.

Druh licence: 
Freeware
Související software:
Základní vlastnosti: 
  • Výpis stavu senzorů, digitálních vstupů a výstupů na obrazovku nebo do souboru
  • Nastavení výstupu příkazem z příkazové řádky
  • Přečtení stavu vstupu a podle jeho hodnoty nastavení návratové hodnoty ErrorLevel
  • Download/Upload konfiguračního souboru setup.xml - jednoduché klonování zařízení

Horizontal menu

 

Poseidon Damocles I/O je řádková utilita pro Windows a Linux, pomocí které lze přes XML rozhraní ovládat jednotky Poseidon a Damocles. Zavoláním programu lze vypsat stav sensorů, vstupů a výstupů, ale také nastavit výstup na log. 1 nebo 0.
Utilita PosDamoIO je určena pro řádkové scripty a aplikace, které potřebují jednoduše ovládat nebo číst vzdálené senzory, digitální vstupy a výstupy. Utilitu si můžete libovolně upravit, najdete ji v HWg SDK.

 
Podporovaná zařízení

 

PosDamIO: Version 1.0.3