SAL232 - Loger & Analyzer

SAL232 je jednoduchý volný program, který loguje data přijatá ze sériového portu RS-232. Přijatá data jsou uložena včetně časových značek, ze kterých lze vyčíst časové souvislosti přijatých dat. Nahraná data lze uložit do souboru v RTF formátu.

Druh licence: 
Freeware
Související software:
Základní vlastnosti: 
 • Loguje načtená data do standardního .RTF
 • Logování časových sousledností
 • Program není třeba nijak instalovat, jedná se o jediný .EXE soubor.
 • Přehledný výpis přijatých dat
 • Snadné nastavení parametrů spojení
Typické aplikace: 
 • Logování komunikace na lince RS-232
 • Logovat data múže i koncový uživatel vzhledem k jednoduchosti obsluhy
 • Analýza dat přijatých přes sériový port
 • Řešení problému při komunikaci se zařízením připojeným přes RS-232, případně RS-485 nebo RS-422

Horizontal menu

SAL232 je to pravé pokuď potřebujete jednoduše a efektivně logovat komunikaci, včetně časových souvislostí, se sériovým portem a později ji analyzovat. Aplikace je rozdělena do dvou částí.

V horní části se nacházejí scrolovací pole s jejichž pomocí snadno nastavíte parametry spojení, např. port, rychlost spojení.paritu atd. Vedle těchto parametrů se nachází tři tlačítka a to Connect/Disconnect pro navázání respektive ukončení spojení, Save file pro uložení přijatých dat do souboru .RTF a tlačítko Clear, které slouží pro smazání obsahu okna.

Ve spodní vetší část okna se zobrazují přijatá data. Pomocí barev jsou zde zvýrazněny různé údaje:

 • červenou barvou je vyznačeno časové zpoždění
 • černou standardní text
 • modrá označuje mezery
 • zelenou jsou zvýrazněny netisknutelné znaky ve formátu HEX (viz. obrázek níže).

 

SAL232 je jednoduchý, uživatelsky přívětivý a volně dostupný program, který vám umožní sledovat a vyhodnocovat komunikaci na sériovém portu i s ohledem na časové souvislosti. Všechna takto získaná data je možno snadno zalogovat do souboru ve formátu .RTF.