SensDesk licence

HW group provozuje portál www.SensDesk.com jako globální službu pro koncové zákazníky (SaaS).

Portál SenDesk lze spustit pod licencí na zákaznickém hardware (on premise). Seznam veřejných portálů najdete pod názvem „Portal providers“ na stránce www.HWg-cloud.com  

 

Varianty SensDesk licencí:

 • Licenci SensDesk PRO lze nainstalovat v uzavřené síti doporučeno na projekt.
 • Službu pod licencí SensDesk DC lze provozovat jako veřejnou službu.
Druh licence: 
Freeware
Payment

Horizontal menu

  Sensdesk DC license Sensdesk PRO license Sensdesk.com
Licence type on premise on premise SaaS
Typical use Regional monitoring service Monitoring projects Global monitoring service
Price On request On request From 12€ / month
Number of monitoring devices By license By license 5 / 10 / 25 / more
Number of sensors Unlimited Unlimited Unlimited
History (database) provider's decision provider's decision 30 / 365 / 730 Days
       
Device management Yes Yes Yes
Alerting Basic + Advanced Basic + Advanced Basic + Advanced

SMS alerts

Yes (SMS-GW + Twiliio service) Yes (SMS-GW + Twiliio service) Yes (SMS-GW + Twiliio service)
Phone call alerts Yes (SMS-GW + Twiliio service) Yes (SMS-GW + Twiliio service) Yes (SMS-GW + Twiliio service)
PDF Reports Yes Yes 1 / 2 / 5 / more
Dashboards Yes Yes 1 / 2 / more
Output control Yes Yes Web + actions
Multigraphs Yes Yes 1 / 2 / 5 / more
Actions Email, SMS, Set Output, SNMP Trap Email, SMS, Set Output, SNMP Trap Email, SMS, Set Output, SNMP Trap
Open API Yes Yes SNMP, XML
       
Amount of Teams Unlimited 1 1
Users in one Team Unlimited unlimited 1/ 2/ 3/ more
Customization Available Available Not available
NB-IoT devices support Yes Yes Yes, Migration (Import / Export)
Annual fee to HW group Periodical Voluntary No (included in subscription plans)
       
Use of own SMTP server Yes Yes No
Can run in private network  No Yes No
Updates and upgrades Voluntary Yes Automatically

SensDesk PRO

Typickým příkladem nasazení je síť lékáren, která monitoruje skladování léčiv na několika pobočkách. Vše komunikuje v uzavřené VPN síti.

 • Zákazníkem je jen jedna společnost.
 • Všechny data sleduje a analyzuje jeden technický team.
 • Portál je umístěn v uzavřené síti

Další typické aplikace:

 • Areál výrobní továrny s vnitřní sítí provozuje SensDesk jako dohledový systém na proces výroby. Všechny sensory jsou umístěny ve vnitřní síti.

SensDesk DC

Typickým příkladem nasazení je HW group distributor v Rakousku, který chce umožnit svým zákazníkům na projektech poskytovat portál SensDesk v Němčině pro koncového zákazníka. Rakouský provider portálu provozuje www.SensDesk.at (na veřejném internetu).

 • Provider provozuje SensDesk jako službu na veřejné adrese
 • Zákazníkem je několik firem (teamů).
 • Portál je umístěn na veřejném internetu.

Další typické aplikace:

 • Výrobce strojů nabízí rozšířený servis a vzdálený dohled strojů v rámci záruky. Stroje jsou provozovány kdekoliv a komunikují s portálem na veřejném internetu.
 • Poskytovatel IT infarstruktury a serverů nabízí monitorování nainstalovaných serverů u svých zákazníků. Senzory v server roomech komunikují s portálem na veřejné adrese a jsou nastaveny uživatelé, kteří jsou informování o případných Alarmech.

Kontaktujte nás s dotazy