Nový modul pro Actions v portále SensDesk

Portál SensDesk umožňuje posílat alarmové zprávy a vykovávat operace typu sepnutí výstupu na základě hodnot získaných od zařízení HW group. Nově k tomu slouží modul Actions, kde lze celé nastavení spravovat z jednoho místa. Akce lze nově definovat na senzoru, vstupu, výstupu, ale i na zařízení. Není tak třeba výpadek komunikace odvozovat ze stavu senzoru, ale lze odeslat zvláštní zprávu.

Horizontal menu