Změny v práci s SD SafeRange na Sensdesku

Dokument popisuje změny nastavení pracovních rozsahů čidel v aplikaci SensDesk.com. Nově je možné všechna nastavení provádět v nastavení senzoru portálu SensDesk.com. Stávající zákazníci zvyklí na rozdílné nastavení rozsahů v Sensdesku a v zařízení se o svá nastavení a funkce bát nemusí, funkcionalita zůstává zachována.

Horizontal menu