Začínáme s portálem SensDesk

Co vlastně je portál SensDesk?

Pro snadnější pochopení jak pracovat s portálem SensDesk níže naleznete přehled všech:

Aplikačních poznámek

SensDesk řešení

Znalostních článků

YouTube videa

Horizontal menu