Přehled znalostních článků (kba) - Monitoring

Prostředí, technické zařízení budov, průmyslové haly, IT systémy, stejně jako technologie přenosových sítí, potřebují pro svůj spolehlivý a efektivní provoz monitoring prostředí a provozních stavů. Přehled vybraných veličin, jako je teplota, tlak, rosný bod, úroveň osvětlení, kvalita vzduchu nebo například informace o chodu stroje nebo úrovni vibrací, poskytují ucelený obraz o stavu zařízení a umožňují obsluze kvalifikovaně rozhodnout o reakci na stav prostředí nebo technologie.

 • Chytrá zařízení nebo centrální portál, aneb i jednoúčelová zařízení (SD devices) mají své místo

  Zařízení HW group podporují dva současné trendy současné senzorové techniky. Jednoúčelová zařízení s topologií IoT sítě, která jsou přímo závislá na ovládání centrální cloud aplikací a chytrá zařízení pro autonomní provoz a sítě.

 • Ethernet zůstává pro IT i průmysl síťovým prostředím číslo 1

  Produkty pro monitoring prostředí a průmysl řad Poseidon2, Damocles2 a STE2 využívají standardu drátového ethernetu a Wi-Fi, které jsou do průmyslového prostředí nejvhodnější.

 • How (not) to destroy a relay

  A relay, being a switching element, is usually regarded as a simple component. However, it is relatively easy to destroy if it is used to switch unsuitable loads.

 • Jak (ne)zničit relé

  Relé jako spínací prvek pro mnohé představuje jednoduchou součástku, kterou však lze poměrně snadno zničit, pokud spíná nevhodnou zátěž.

 • MQTT - univerzální protokol pro cloudové a IoT aplikace

  Protokol, určený především pro senzorové sítě, využívá řada výrobců senzorových zařízení i univerzálních single-board aplikací včetně HW group. Jeho hlavní výhodou je malá datová režie a díky tomu rychlý přenos což je optimální pro IoT aplikace.

 • SNMP – popis rozhraní

  Protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) slouží k výměně základních systémových informací pomocí krátkých paketů, posílaných přes UDP/IP.

 • Společné centrum monitoringu v portálu SensDesk

  Nastavení vlastních pohledů a grafů, vytváření skupin zařízení i vlastních grafů dat ze senzorů. To jsou základní funkce portálu SensDesk. Zároveň unifikuje komunikaci a ovládání všech zařízení HW group, včetně jejich vzájemné komunikace.

 • Změna výchozí konfigurace Poseidon2 a Damocles2 - vypnutí TCP setupu

  Pro zvýšení zabezpečení svých zařízení mění firma HW group výchozí konfiguraci svých jednotek Poseidon2 a Damocles2 vypnutím funkce TCP setup. Tato změna nepředstavuje pro 99% zákazníků žádný problém, ale zvýšení zabezpečení je velmi důležité.