MQTT - univerzální protokol pro cloudové a IoT aplikace

Protokol, určený především pro senzorové sítě, využívá řada výrobců senzorových zařízení i univerzálních single-board aplikací včetně HW group. Jeho hlavní výhodou je malá datová režie a díky tomu rychlý přenos což je optimální pro IoT aplikace. Sdílení dat je možné přes privátní i veřejné brokery a MQTT je nabízeno také jako součást cloudových služeb, což umožňuje snadnou integraci zařízení do aplikací 3. stran. Na příkladu zařízení Poseidon2 a Raspberry Pi je vidět, jak výhodné může být MQTT pro propojení systémů.

Horizontal menu