Použití Jednotek Poseidon2 a Damocles2 s MS Azure

Pro práci s Microsoft Azure používají jednotky Poseidon2 a Damocles2 protokol MQTT. V jednotkách musí být nahrán FW 3.2.6 a vyšší.

Horizontal menu