Chytrá zařízení nebo centrální portál, aneb i jednoúčelová zařízení (SD devices) mají své místo

Zařízení HW group podporují dva současné trendy současné senzorové techniky. Jednoúčelová zařízení s topologií IoT sítě, která jsou přímo závislá na ovládání centrální cloud aplikací a chytrá zařízení pro autonomní provoz a sítě s vysokými požadavky na bezpečnost. Každé řešení má své výhody. Pro jednoduchá zařízení hovoří jednoduchost instalace, konfigurace a centrální údržba, což snižuje náklady na údržbu po celou dobu životnosti zařízení.

Horizontal menu