Knowledge base articles overview - Software

  • Společné centrum monitoringu v portálu SensDesk

    Nastavení vlastních pohledů a grafů, vytváření skupin zařízení i vlastních grafů dat ze senzorů. To jsou základní funkce portálu SensDesk. Zároveň unifikuje komunikaci a ovládání všech zařízení HW group, včetně jejich vzájemné komunikace.