Jak připojit zařízení HW group do portálu Sensdesk

Dokument vysvětluje kroky k připojení vašeho zařízení k portálu SensDesk a jeho konfiguraci.

Horizontal menu