WLD2: Čtyřnásobný detektor zaplavení s WiFi a ethernetem

WLD2 je WiFi /ethernet detektor zaplavení s podporou WWW, SNMP a PoE, určený pro detekci zaplavení pomocí záplavových detekčních kabelů. Zaplavení lze detekovat pomocí opletených nasákavých záplavových kabelů umožňující odhalit únik vody či například rosení klimatizačního vedení i z velmi malého množství kapaliny (nepotřebuje hladinu vody) a tak zabránit škodám dříve, než se vytvoří kritické množství vody, etylenglykolu nebo jiné vodivé kapaliny.  Detektor je schopen indikovat nejen zaplavení, ale rovněž odpojení či poškození detekčního kabelu, a tedy skýtá velmi vysokou míru zabezpečení. 

Jako WiFi detektor zaplavení umožňuje WLD2 instalaci do méně přístupných a odlehlých míst a v případě zaplavení je schopen poslat varovný e-mail, SNMP trap a také upozornit přes SensDesk cloud. Prostřednictvím externí SMS brány pošle i textovou zprávu či prozvoní uživatele. Samozřejmostí je pro kritické aplikace i komunikace přes klasický ethernet včetně možnosti napájení prostřednictvím PoE.

WLD2 umožňuje připojení do portálu SensDesk prostřednictvím protokolu HWg-Push stejně jako do standardních monitorovacích systémů díky podpoře SNMP a SNMP Trapu. Zaplavení lze signalizovat také sepnutím vzdáleného výstupu (např. relé) po síti (Box-2-Box režim proti Poseidon2 nebo Damocles2) a to pro každý detekční kabel samostatně. Oproti HWg-WLD umožňuje WLD2 připojení až 4 nezávislých detekčních kabelů a tak přesněji identifikovat zdroj úniku kapaliny.

Základní vlastnosti: 
 • Jednoduchá instalace, podpora automatické konfigurace sítě pomoc DHCP
 • Intuitivní WWW rozhraní pro snadnou a rychlou instalaci
 • Současná možnost komunikace přes WiFi (externí anténa pro větší dosah, podpora 2,4GHz, 802.11 b/g/n) i ethernet
 • Podpora až 4 detekčních kabelů (každý max 85m) umožňuje škálovatelnost detekce v prostoru s možností snazší identifikace zdroje úniku.
 • Pro připevnění detekčního kabelu lze použít montážní svorky nebo lepicí pásku
 • WLD2 signalizuje stavy: OK / Zaplavení / porucha detekčního kabelu
 • Upozornění na zaplavení lze odeslat jako standardní Email nebo jako SMS pres SMS bránu od HW group
 • Stav zaplaveno nebo odpojen WLD detekční kabel lze signalizovat sepnutím relé výstupu na jednotce Poseidon2 nebo Damocles2 po síti Ethernet
 • WLD2 lze snadno přidělat na zeď nebo do 19” rozváděče
 • Napájení prostřednictvím PoE nebo externího adaptéru
Typické aplikace: 
 • Detekce vody pod zdvojenou podlahou
 • Detekce průsaku vody z potrubí (kabel podél potrubí)
 • Ochrana před zaplavením ze světlíku – detekční kabel položen kolem stěn místnosti
 • Detekce průsaku vody v záchytné vaně
 • Detekce průsaku vody pod výdechem klimatizace

ednou z hlavních výhod WLD2 je, že podporuje vytváření zón. A tak může povodňový senzor volat pro každou zónu jiné telefonní číslo. Zóna kde nastalo zaplavení se zobrazí i v SMS.

Horizontal menu

 

WLD2 umožňuje připojení až čtyř nezávislých detekčních kabelů pro snadnou identifikaci zdroje úniku kapaliny. Každá detekční větev umožňuje připojit až 85 metrů délky detekčního kabelu + dalších až 100metrů kabelu připojovacího.

 


 

 

2D detekce zaplavení vodou v ploše vyžaduje instalaci detekčního kabelu do místa, kde se může vyskytnout voda při různých zdrojích záplavy (prasklé vodovodní potrubí, gylkol z chladícího systému, odpadní voda...)

        

HW group nabízí několik produktů, které poskytují ideální řešení pro detekci povodní a úniků vody.

     

V tabulce níže můžete vidět různé druhy řešení a najít to vhodné pro váš případ:

  HWg-WLD WLD2 SD-WLD WLD-Relay

Detekční zóny

1 4 1 1

Max délka WLD sensing detekčního kabelu

85m 85m 85m 85m

Max délka WLD prodlužovacího kabelu

100m 100m 100m 100m

LAN (RJ45)

WiFi

Připojení do portálu SensDesk 

Alert na nefunkční LAN / WiFi připojení SensDesk / HWg-Trigger SensDesk

1Wire-UNI výstup (RJ11)

Relé výstup

Rozlišení zaplavení/ utrženého kabelu

Poseidon2

 Sepne vzdálené relé

Poseidon2 / Damocles SensDesk

 

 

HWg Video Leták o zařízení WLD2

Water Leak Detection System components

HWg Video o o komponentech WLD Systému

Recommended products

Sensor WLD Relay 1W-UNI

Sensor WLD Relay 1W-UNI detekuje zaplavení vodou kdekoliv po celé délce připojeného detekčního kabelu (2+2m).

SMS-GW3

HWg-SMS-GW3 je brána pro odesílání poplachových SMS po síti LAN.

SMS-GW3 LTE

SMS-GW3 LTE je brána pro odesílání poplachových SMS po síti LAN.

WLD sensing cable A - 2m

Detekční kabel pro detekci zaplavení v délce 2m.

WLD A prolong cable 5m

WLD A prolong cable 5m

WLD A connection cable 2m

WLD A connection cable 2m

NB-WLD

NB-WLD je detektor zaplavení vodou s připojením přes Narrowband IoT. Využívá velmi citlivý detekční kabel.

SD-WLD

SD-WLD je detektor na rozpoznání zaplavení vodou pomocí detekčního kabelu s připojením do Ethernetu a WiFi.